banner

Despre noi...

 

Suntem un grup de studiu, venit de prin toată agora adventistă, care am descoperit în solia neprihănirii lui Hristos, așa cum este ea prezentată în lucrările Spiritului Profetic și ale unor martori oculari ai tensionatei istorii 1888, soluția la problemele nesfârșite ale încropelii laodiceene în care ne aflăm ca popor.

Unii dintre noi am început acest studiu în anul 1980, studiu care s-a intensificat în următorii ani. Dezvoltarea înțelegerii noastre s-a datorat și bogăției de material despre istoria noastră apărut în această perioadă, în special valoroasei lucrări The E.G.White 1888 Materials, produsă de White Estate în 1989. Este o colecție de manuscrise originale despre controversatul episod al istoriei noastre, publicată în cinci volume, care s-a dovedit a fi o sursă neprețuită de informații.

La conturarea înțelegerii noastre a contribuit substanțial efortul neobosit al grupului de studiu 1888 din Statele Unite, The 1888 Message Study Committee, care a publicat un mare număr de cărți produse de frații Robert J. Wieland și Donald K. Short. Ei au depus eforturi inestimabile ca această solie să nu fie îngropată din nou de vrăjmășia, rebeliunea sau nepăsarea Miresei lui Hristos. Dorim și pe această cale să le adresăm recunoștința noastră.

Dar cel mai important element a fost cercetarea serioasă a Scripturii în ore lungi de studiu, de o manieră conversațională, seară de seară, în cadrul acestui grup de studiu. Biblia a fost singurul obiect al cercetării noastre. Am putut constata câtă dreptate avea Domnul Hristos când spunea că “viața veșnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat.” Am descoperit cu mare bucurie că, privit în lumina care vine de la Golgota, fiecare adevăr al Bibliei, de la Geneza la Apocalips, capătă semnificații noi și descoperă un Dumnezeu iubitor și prietenos, care nu a precupețit nici un efort spre a se face cunoscut familiei lui Adam.

Bucuroși că viața noastră a căpătat un nou sens, motivat nu de frică sau interes, ci de dragostea agape a lui Hristos pentru Mireasa Sa, dorim să punem la dispoziția tuturor aceste surse de cunoaștere, în fericita nădejde că astfel poporul Său va accepta chemarea la nuntă.

Speranța noastră vie este că generația prezentă a bisericii lui Hristos ar putea, acceptând solia neprihănirii lui Hristos, să devină Mireasa despre care se spune în Apocalips 19 că “s-a pregătit,” și din această cauză poate avea loc nunta Mielului, moment atât de mult așteptat de univers, începând chiar de la poarta Edenului pierdut.

 

 

FAQs

 

- Ce este gsm1888?

Un grup de studiu. Grupul de studiu Minneapolis 1888. Compus din persoane care au descoperit, apreciază, și doresc să comunice și altora, solia neprihănirii lui Hristos, așa cum a fost ea oferită bisericii în sesiune, la Conferința Generală de la Minneapolis din 1888.

- Sunt componenții acestui grup membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea?

Unii da, alții nu. La început grupul a fost alcătuit exclusiv din membri ai bisericii. Pe parcurs ni s-au alăturat și persoane care apreciază solia 1888 dar nu sunt membri ai bisericii. În același timp, unii dintre noi au fost excluși din comunitățile unde erau membri, spre a împiedica lumina să ajungă la popor. Aceasta nu înseamnă că am renunțat la preocuparea noastră esențială, Nunta Mielului, înțelegând că onoarea lui Dumnezeu, onoarea lui Hristos, sunt implicate în desăvârșirea de caracter a poporului Său” (DA 671).

- Pentru ce este nevoie de un grup de studiu al soliei 1888? Nu știe biserica să-și gestioneze corect soliile primite?

Ne-am fi bucurat să nu fie nevoie de un grup de studiu 1888. Aceasta era datoria BRI și a școlilor de teologie. Dar entitățile bisericii privesc la această solie ca la „un lăstar dintr-un pământ uscat,” și n-au văzut în ea „nici frumusețe, nici strălucire.” Poporul nostru are idei vagi despre ce s-a întâmplat la Minneapolis, iar cei care au mai auzit de 1888 cred că acolo biserica a descoperit îndreptățirea prin credință, o situație absolut disperată

Noi considerăm că oamenii au nevoie să afle despre evenimentul major al istoriei noastre, mai ales că el a devenit un obstacol în atingerea celui mai îndrăgit vis al oricărei generații de adventiști, și anume o redeșteptare a adevăratei evlavii. Așteptăm ziua în care să nu mai fie nevoie să vorbim despre solia 1888, atunci când soarele neprihănirii va face să strălucească slava caracterului lui Dumnezeu peste orizontul destul de sumbru al conștiinței adventiste.

- Ce fel de structură organizatorică are gsm1888?

Nu are niciun fel de structură organizatorică. Studiem împreună solia 1888 folosind toate sursele existente, dar în special documentele celui mai obiectiv martor ocular la acel eveniment, Ellen G. White. Este doar un grup de studiu și atât. Nu există statut, lideri sau liste de membri. Ni se pot alătura toți cei interesați de această solie glorioasă – și sunt foarte bineveniți. De asemenea, se pot retrage oricând socotesc că nu mai au interes pentru acest subiect.

Nu credem că este necesar să alcătuim organizații paralele. Nu suntem în competiție cu biserica lui Dumnezeu; dorim doar să fim de folos poporului nostru, anunțându-l că în jurul cetății s-a revărsat în abundență neprihănirea lui Hristos, și astfel nu mai este cazul să stăm baricadați de frica asediatorilor. Ne identificăm cel mai bine cu leproșii de la poarta Samariei lui Ioram, care au descoperit hrană din abundență și și-au dovedit reala apartenență la acel popor oferindu-le vestea bună. Aceasta în ciuda faptului că erau obligați să strige „necurat” peste tot pe unde mergeau.

- Care este proveniența fondurilor gsm1888?

Gsm1888 nu are fonduri, nu apelează la ajutor financiar și nu depinde de niciun fel de contribuție materială, sau cotizație, nici din partea membrilor și nici a simpatizanților lui. Noi nu credem că lucrarea lui Dumnezeu este dependentă de bani.

Situl nostru nu solicită, nu sugerează și nu stimulează sprijinul financiar. Puținele cărți publicate de gsm1888 au fost imprimate cu contribuția financiară a unor prieteni care sunt ferm convinși că aceasta este solia de adevăr prezent pentru generația noastră, iar inițiativa le-a aparținut.

Gsm1888 nu are proiecte financiare, limitându-se la publicarea pe internet a materialelor pe care le consideră importante, ceea ce necesită investiții minime. Chiar și acestea provin de la prieteni care s-au simțit îndemnați să sprijine o astfel de activitate, fără să li se solicite ajutorul.

- Speră gsm1888 să devină o elită spirituală, în jurul căreia să se formeze cei 144.000?

Nicidecum. Așa cum am spus în repetate rânduri, noi ne vedem mai mult ca leproșii de la poarta Samariei, care, nemaiavând ce pierde, au reușit să prindă un moment de luciditate în teroarea care cuprinsese poporul, și astfel au descoperit hrană bogată acolo unde împăratul lui Israel vedea numai pericole mortale.

Nu suntem nici vizionari, nici profeți, nici oracole moderne. Ne considerăm la fel de vinovați pentru starea prezentă a bisericii ca toți ceilalți. Interesul nostru este poporul lui Dumnezeu și atât. Doar ca o parte a lui avem un rost și sperăm în destinul glorios desfășurat de profeție la picioarele lui. Chiar dacă Domnul ne-ar îmbia cu oferta pe care i-a făcut-o lui Moise, ar trebui să refuzăm politicos, căci onoarea lui Hristos este să aducă la maturitate pe Mireasa Sa, nicidecum să-Și găsească altă mireasă. Iar profeția este serioasă: Va veni vremea când Mireasa se va pregăti, și i se va da să se îmbrace în haine albe, strălucitoare și curate.

Dacă vom fi găsiți vrednici să fim o parte a acelui grup, Domnul să fie mărit. Dar chiar dacă nu vom putea fi printre cei onorați în acea zi, noi tot suntem dispuși să ne trăim sărmanele vieți pentru onoarea lui Hristos descoperită în desăvârșirea de caracter a poporului Său. Suntem onorați peste măsură în rolul de șerpași în cea mai spectaculoasă tentativă de a cuceri stânca cea 'naltă.

- Ce ar trebui să se întâmple ca gsm1888 să-și înceteze activitatea?

Gsm1888 nu va mai avea niciun rost în acest popor atunci când se va împlini profeția: „Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte: Domnul, neprihănirea noastră.

Până atunci, noi luăm foarte în serios provocarea: „Ca ambasadori al lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile spre a descoperi adevărurile ascunse sub gunoiul erorilor; și fiecare rază de lumină descoperită trebuie comunicată altora.”

Atunci când în biserică singurul interes va deveni neprihănirea lui Hristos, vom fi extrem de fericiți să dispărem în mulțimea care va fi pregătită și dispusă să anunțe omenirea: „Iată Dumnezeul vostru!” Deosebirea dintre Hristos și Baal va deveni copleșitoare, iar omenirea va fi zguduită din temelii de șocul soliei îngerului al treilea.