1888 Reexaminat

Robert J. Wieland & Donald K. Short

Traducere: Valentin Mocanu, Gili Cârstea

PREFAȚĂ

CAPITOLUL 1 - De ce să reexaminăm trecutul nostru adventist?

CAPITOLUL 2 - Păcatul părăsirii dragostei dintâi

CAPITOLUL 3 - Marea Strigare va veni într-un mod surprinzător

CAPITOLUL 4 - Acceptare sau respingere?

CAPITOLUL 5 - Problema fundamentală: Cum să evaluăm solia 1888

CAPITOLUL 6 - Ellen G. White respinsă în 1888

CAPITOLUL 7 - O privire mai atentă asupra „mărturisirilor”

CAPITOLUL 8 - O mișcare în criză

CAPITOLUL 9 - O falsă neprihănire prin credință

CAPITOLUL 10 - De ce au pierdut calea Jones și Waggoner?

CAPITOLUL 11 - Crizele ALFA și OMEGA

CAPITOLUL 12 - Apostazia panteistă

CAPITOLUL 13 - Previziunile lui EGW despre închinarea la Baal

CAPITOLUL 14 - Din 1950 până în 1971

CAPITOLUL 15 - Din 1971 în 1987 și după

Anexa A - A predicat A.T.Jones esrezia „holy flesh”?

Anexa B - Îndreptățirea prin credință privită comparativ

Anexa C - O sursă a mitului acceptării

Anexa D - Care este viitorul Bisericii Adventiste?

Anexa E - Publicațiile din 1987 - 1988