banner

Marea Controversă și Nunta Mielului

 

De ce „Nunta Mielului” și o invitație la ea? Ce legătură există între epicentrul Marii Controverse dintre Hristos și Satana și faimoasa „Nuntă” din Apocalipsa lui Ioan?

Punctul central al rebeliunii lui Satana a fost un atac asupra temeliei guvernării lui Dumnezeu, un atac asupra scopului Său etern în creațiune. El propunea divorțul dintre natura creată și cea divină ca pe o trambulină sigură către dumnezeire. Așa a început Marea Controversă. Aflată în derulare, ea va dovedi fără umbră de îndoială dacă guvernarea divină este legitimă, sau trebuie înlocuită de administrația pe care diavolul o experimentează actualmente pe pământ.

Dumnezeu a spus că fără sistemul de operare divin, fără ADN-ul Creatorului, nu poate exista viață în univers. Lucifer devenit Satana a spus că tocmai prezența acestei componente divine este piedica în fața dezvoltării noastre infinite.

Cine are dreptate?

Ceea ce se întâmplă pe această planetă este încercarea disperată a diavolului de a demonstra că se poate ridica o civilizație prosperă, pașnică și durabilă fără ca oamenii să fie părtași de natură divină. Deși le oferă libertate deplină în acest scop, Dumnezeu spune apăsat că acesta este un proiect falimentar, și că sfârșitul sigur al acestui experiment este devastare globală și moarte veșnică.

Motivul pentru care această Mare Controversă a durat atât de mult este lentoarea mentală și spirituală a omenirii de a înțelege realitatea. Au trecut 4000 de ani și societatea umană nu a priceput că există un guvern din umbră, al „duhurilor răutății” din locurile „cerești,” care nu reușește să se țină de promisiunile electorale.

Misiunea Omului Isus Hristos a fost să demaște această conspirație la nivel înalt, arătând lumii Calea de la păcat la neprihănire: Omenescul unit cu divinul nu comite păcat.

Au trecut de atunci 2000 de ani, iar omenirea nu a reușit încă să priceapă natura păcatului, caracterul lui Dumnezeu și adevăratele puncte în dispută. Nici chiar urmașii declarați ai lui Hristos nu au înțeles scopul lui Dumnezeu cu Sanctuarul, demonstrat în Isus Hristos, anume că fără unirea dintre divin și uman, realizată prin locuirea Creatorului în templul inimii, nu există viață. Așa se face că ei, deși zeloși pentru câștigarea de suflete, nu au făcut decât să „pângărească” (Eze 36:22-23) numele lui Dumnezeu printre neamurile la care mergeau să ducă vestea bună.

Când va fi onorat numele lui Dumnezeu? Când va fi expusă natura criminală a guvernării „păsărilor necurate” care trag sforile în Babilonul cel mare? Când se va încheia această controversă între neprihănire și păcat? Când va adera Planeta Pământ la marea comunitate a familiilor loiale guvernării divine?

Ioan spune că acest lucru se va întâmpla atunci când scopul lui Dumnezeu va putea fi realizat în poporul Său, ca o dovadă de netăgăduit că singura cale de la păcat la neprihănire este părtășia de natură divină, legământul cel veșnic. El numește acest eveniment grandios ca fiind „Nunta Mielului” (Apoc 19:1-6). Așa se încheie Marea Controversă, iar Dumnezeul nostru începe din nou să împărățească.

Acesta este subiectul central al grupului nostru de studiu, subiect pe care l-am descoperit în solia neprihănirii lui Hristos trimisă acestui popor prin frații Waggoner și Jones. Este „ultima solie de har,” o invitație finală la Nunta Mielului pentru toți cei care urmăresc binele colectiv al familiei omenești, onoarea lui Dumnezeu, a lui Hristos, și revenirea la pacea, siguranța și bunăstarea pe care doar neprihănirea le poate garanta.

Vă invităm să studiați aici câteva raze de lumină din acest profund și inepuizabil capitol al științei mântuirii.

 

 

Calea - 15 mai 2009

Calea nouă şi vie a legământului cel veşnic - 15 mai 2006

Când ne va interesa Nunta mai mult decât ospăţul ei?

Când se va sfârși taina lui Dumnezeu? - 10 noiembrie 2008

Cincizecimea şi nunta Mielului

Comoara sanctuarului

Ctrl+Z de la păcat la neprihănire - 27 martie 2009

Cu faţa spre răsărit în timpul sigilării

Cum va suna, totuși, marea strigare? - 31 mai 2009

Curăţirea sanctuarului în Ezechiel

De ce întârzie Mireasa? - 4 iunie 2009

De ce urăsc ei sanctuarul?

Două categorii de neprihăniţi - 9 aprilie 2009

Este evanghelia o simplă declarație forensică? - 21 iunie 2008

Fără Mijlocitor în faţa unui Dumnezeu sfânt - 1 martie 2009

Har-mo’ed-don şi Mireasa lui Hristos - 19 ianuarie 2009

Harta şi busola ultimei generaţii - 2 mai 2008

Hristos, un tron părăsit şi mişcarea ecumenică - 6 martie 2007

Hristos: Modelul lui Dumnezeu pentru familia umană - 21 februarie 2008

Hristos, produsul noului legământ

Hypostasis - 17 mai 1999

Iată Mirele, ieşiţi-I în întâmpinare! - 18 septembrie 2008

În ce fel este Noul Ierusalim Mireasa lui Hristos? - 11 aprilie 2009

Înlocuitor, Exemplu, Model - 31 ianuarie 2009

Încredere plus tratament - 19 iunie 2008

Într-o singură zi - 3 martie 2009

Între divorţul din Eden şi Nunta din Apocalipsa - 30 martie 2009

Întruparea continuă a lui Hristos — un scop nerealizat - 5 noiembrie 2008

Ispăşirea: Locul unde Dumnezeu şi omul devin una - 5 februarie 2009

Joaca de-a înlocuirea nu poate continua la infinit - 19 februarie 2009

Laodicea — poporul judecăţii - 23 decembrie 2008

Legământul căsătoriei şi taina lui Dumnezeu

Legământul cel veşnic este chiar evanghelia - 5 decembrie 2008

Marea Sincronizare - 1 iulie 2006

Marea strigare și deșteptarea fecioarelor - 10 mai 2009

Mireasa este Biserica - 25 mai 2009

Neprihănirea şi viaţa fără păcat, incompatibile? - 1 febraurie 2009

Nu „cu voi,” „prin voi” sau „alături de voi” - 24 mai 2009

Nunta Mielului - 16 ianuarie 2009

Nuntă, căsătorie, legământ -

Odihna adevărată implică un templu adevărat - 5 ianuarie 1999

O mare lucrare urmează să aibă loc

O singură cale de scăpare: Părtaşi de natură divină - 14 octombrie 2008

Păcatul nu se vindecă singur

Părtaşi de natură divină - 7 martie 2008

Părtaşi de natură divină — esenţa soliei 1888

Pavel a văzut slava noului legământ - 1 decembrie 2008

Re: Ştiinţa mântuirii - 21 februarie 2009

Rolul Duhului Sfânt în ploaia timpurie şi ploaia târzie - 1 aprilie 2009

Să Mă depărteze de Sfântul Meu locaş - 14 martie 2009

Sanctuarul — eterna piatră de poticnire - 9 ianuarie 1999

Sanctuarul şi abisul New Age

Sanctuarul şi lunga întârziere - 25 septembrie 2008

Sanctuarul şi poporul ales în ecuaţia marii controverse

Sanctuarul, centrul marii controverse - 19 decembrie 2008

Sanctuarul, Nunta, în solia 1888

Sărbătoarea Corturilor este produsul Zilei Ispăşirii - 21 decembrie 2008

Scopul lui Dumnezeu și efectele lui magnifice - 6 mai 2009

Scopul soliei 1888: Pregătirea unui popor special

Şekina gonită, umilită, dispreţuită

Sfinţii generaţiilor trecute: Părtaşi de natură divină? - 7 martie 2009

Sfinții generațiilor trecute: Dialogul continuă - 17 martie 2009

Slava generaţiei finale

Slava lui Dumnezeu în sanctuar - 14 iunie 2008

Solul legământului cel veşnic

Ştergerea păcatelor - 5 ianuarie 2008

Ştiinţa mântuirii - 31 decembrie 2008

Taina evlaviei și taina fărădelegii - 29 septembrie 2008

Taina lui Dumnezeu se va sfârşi - 10 februarie 2009

Ultima generație: Doar Scriptura - 28 iunie 2008

Un nou sistem de operare -

Un popor al sanctuarului - 1 ianuarie 2005

Upgrade hardware pentru noul sistem de operare

Următorul eveniment major: Ziua Ispăşirii pentru cei vii

Vase de lux, goale - 9 iunie 2009

Ziua ispăşirii — reconectare la izvorul vieţii

Ziua ispăşirii finale este iminentă

Ziua Ispășirii, Nunta, Noul legământ - 22 mai 2008

Ziua ispăşirii şi viaţa fără de păcat