banner

Ecouri ecumenice

 

Poporul lui Dumnezeu se află astăzi chiar la granițele Canaanului ceresc. Împărații acestei lumi știu și ei ce se întâmplă, și sunt îngroziți de perspectiva colapsului lumii lor. Au chemat în ajutor mulțimea balaamilor moderni, iar aceștia au recomandat strategia părintelui lor spiritual. Israelul modern este supus unui proiect sistematic de împrietenire cu lumea.

Schimburile „culturale” care ni se propun par strălucite oportunități evanghelistice, deși ele nu urmăresc decât să ne familiarizeze cu riturile, practicile și spiritualitatea religiilor false care controlează gloatele. Vizitele preoților din alte biserici în comunitățile noastre, prezența pastorilor adventiști la amvoanele lor, desele întâlniri dintre teologi și lungile perioade de negocieri ne vor duce exact acolo unde i-au dus pe copiii lui Israel, exact acolo unde i-au dus pe frații noștri din Franța și din ale țări europene.

În conjunctura politică actuală este aproape imposibil să locuiești „deoparte” și să nu faci parte „dintre neamuri.” Omenirea este condusă cu pași repezi spre globalizare în toate domeniile – economic, politic, administrativ, dar mai ales religios – iar acest din urmă domeniu, ecumenismul, este catalizatorul eforturilor de unitate ale omenirii.

Sub frumosul concept al unității trupului lui Hristos, forțele din spatele acestei mișcări mondiale au lucrat cu zel, și cel mai adesea din umbră, spre a aduce creștinismul fragmentat la armonie și pace. Fiecare denominațiune a fost contactată și i s-a cerut să-și clarifice poziția funcție de învățătura Scripturii, insistând asupra punctelor comune de credință și eliminând distinctivele denominaționale, alternativa fiind cumplita etichetă de sectă sau cult necreștin.

Va rezista biserica rămășiței provocărilor actuale, preferând să rămână „un popor care nu face parte dintre neamuri,” indiferent de consecințe? Greu de crezut, dacă luăm în serios ecourile ecumenice care au început să răsune în biserica mondială.

 

 

Hristos, un tron părăsit și mișcarea ecumenică

Cosmetizarea fiarei care se ridică din abis

Diviziunea Euroafrica își declară poziția

Evenimente profetice în actualitate

Un sabat memorabil

Unirea bisericilor și transformarea lumii

Ziua ușilor deschise

Reuniunea ecumenică europeană

Un suflet pentru Europa

„Reconcilierea unității” în numele lui Hristos

„O mare mișcare pentru convertirea lumii”

Scandalul ultimei generații

Rugăciuni pentru unirea creștinilor - Livorno

Ecumenism pentru secolul 21

Un Hristos ecumenic

Un jug nepotrivit

Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc

Papagalul globalist

Sindicaliștii Domnului

Biserica secolului 21