Episodul 15: Consecințele respingerii soliei 1888: Criza panteistă (II)

Vineri, 16 decembrie 2011 - Gili Cârstea

PDF * DOC * VIDEO

 

Profeția că îngerii răi vor deschide canale de comunicare cu cei ce vor acorda atenție „sentimentelor” exprimate în cartea lui Kellog s-a împlinit la literă. S-a întâmplat exact cu oamenii din poporul nostru, care au întors spatele conceptului marii controverse, fascinați de teoriile spiritualiste despre natura lui Dumnezeu.
Dr. William S. Sadler a fost pastor și profesor adventist, și a lucrat o perioadă la Sanatoriul din Battle Creek alături de faimosul dr. John Harvey Kellogg. Făcea parte din grupul de susținători fanatici ai teoriilor științifice propagate de Kellogg. Unii istorici susțin că el a fost numit să conducă confruntarea cu sora White, când a izbucnit criza panteistă.

Mai târziu el a părăsit biserica, împreună cu alți colegi de la Sanatoriu, și a început să practice în domeniul psihiatriei. Era renumit pentru înverșunarea cu care încerca să demonstreze că fenomenele paranormale – viziunile sorei White, de exemplu – nu sunt decât amăgiri produse de mintea omenească sau simple escrocherii.

Dar s-a întâmplat ceva interesant.

Într-o zi a fost chemat la un caz mai special. O doamnă susținea că soțul ei cade într-o stare de somn profund și începe să vorbească lucruri stranii. Dr. Sadler a venit să observe pacientul, și și-a dat repede seama că aici se petrece ceva neobișnuit. Omul respectiv nu putea fi trezit sub nicio formă în timpul acelor stări de somn profund, iar ceea ce spunea el suna foarte familiar la urechile doctorului. Erau informații despre marea controversă dintre Hristos și Satana, prezentate într-un limbaj științific modern, dar în contexte pe care dr. Sadler nu le auzise niciodată.

Sadler și-a chemat prietenii, și alți colegi medici, spre a evalua comunicările. Toți au constatat că era vorba de informații absolut logice și credibile, deși persoana prin care erau comunicate nu avea preocupări în acest domeniu, era străină de acest limbaj când era treaz, și nici nu-și amintea despre ce a vorbit, sau ce i s-a întâmplat în timpul somnului.

Acest grup se aduna de câteva ori pe săptămână spre a înregistra mesajele canalului de comunicare. Li s-a cerut să noteze tot ce se spune, spre a alcătui o viitoare carte, ceea ce au și făcut. Mesajele veneau de la mesageri extratereștri, însărcinați să aducă omenirea la o maturitate spirituală care să permită apariția, revenirea lui Hristos.

Așa a apărut Urantia Book, și grupul ei de susținere în frunte cu dr. William S. Sadler. Ei nu au dorit să facă cunoscut publicului numele mediului prin care veneau comunicările, de teamă ca generațiile următoare să nu venereze instrumentul mai mult decât sursa. Totuși unii spun că numele canalului este cunoscut, fiind vorba de cumnatul lui Sadler, Wilfred C. Kellogg, cele două familii locuind în aceeași clădire.

Acești doi oameni, Sadler și Wilfred Kellogg, au cunoscut adevărul adventist cu privire la marea controversă, și ne-am fi așteptat să nu cadă așa ușor în capcana acestor păsări necurate și urâte. De ce au căzut?

Răspunsul este tulburător, în lumina a ceea ce se întâmplă acum în biserică, la subiectul trinității: Ei s-au avântat în cercetarea teoriilor spiritualiste spre a descoperi natura lui Dumnezeu. Ei sunt împlinirea avertizării lui Ellen White că „teoriile spiritualiste cu privire la personalitatea lui Dumnezeu, duse la concluzia lor logică, vor spulbera întreaga economie creștină,” și că „cei care vor cultiva aceste sofistării se vor trezi curând într-o poziție în care vrăjmașul poate vorbi cu ei, conducându-i departe de Dumnezeu.”

Chiar așa s-a întâmplat. Vrăjmașul a început să vorbească cu ei, și i-a cooptat în răspândirea variantei lui despre marea controversă. Astăzi sunt mii de oameni care se declară deschis partizani ai acestei variante a marii controverse, cu care demonii vorbesc direct, și pe care îi pregătesc pentru apariția lui Satana ca fiind Hristos.

Acest fenomen va lua în viitor proporții înfricoșătoare, amăgind pe mulți din poporul ales, deoarece ei au refuzat solia neprihănirii lui Hristos, interesați să cunoască mai mult natura lui Dumnezeu decât caracterul Său. Iar când oamenii sunt dezinteresați de studiul naturii lui Hristos, și interesați de studiul naturii lui Dumnezeu, se creează aceeași situație favorabilă prezentă în fenomenul Urantia, când demonii încep să vorbească cu oamenii, „ducându-i departe de Dumnezeu.”

Astăzi este îngrijorător să observăm din nou cum oameni din mijlocul nostru se depărtează de interesul pentru cunoașterea naturii lui Hristos, alegând să se concentreze asupra cunoașterii naturii și personalității lui Dumnezeu. Desele și tot mai aprigele discuții din jurul trinității descoperă că subiectul derapează, totdeauna și fără excepție, către natura lui Dumnezeu. Iar când natura lui Dumnezeu devine subiect de cercetare, se creează premisele comunicării cu demonii, așa cum istoria a demonstrat.

Avertizările din timpul crizei Alfa ar trebui să îngrozească pe cei ce se aventurează pe acest tărâm, atrași de scopul nobil, și aparent inofensiv, al recuperării adevărului cu privire la trinitate. Știința demonilor s-a impus atunci doar datorită faptului că oamenii au întors spatele studiului naturii lui Hristos, și s-au aplecat către cunoașterea naturii și personalității lui Dumnezeu. Vă rog să notați desele avertizări la acest subiect, și implicațiile lor:

„Am fost învățată de mesagerul divin că unele raționamente din cartea Living Temple sunt nesănătoase, și că ele vor amăgi mințile celor care nu sunt bine întemeiați în principiile adevărului prezent. Sunt prezentate argumente care nu sunt decât pură speculație cu privire la personalitatea lui Dumnezeu și unde este prezența Sa” (SPTB 02, 51).

„Nu avem nevoie de misticismul din această carte. Cei care vor cultiva aceste sofistării se vor trezi curând într-o poziție în care vrăjmașul poate vorbi cu ei, conducându-i departe de Dumnezeu. Mi s-a arătat că autorul acestei cărți este pe o pistă falsă” (SPTB 02, 52).

„Living Temple conține alfa acestor teorii. Am știut că omega va urma curând; și tremur pentru poporul nostru. Am înțeles că trebuie să avertizez pe frații și surorile noastre să nu intre în controverse asupra prezenței și personalității lui Dumnezeu” (SPTB 02, 53).

„Puțini pot discerne rezultatul cultivării sofistăriilor susținute de unii în timpul nostru. Dar Domnul a ridicat cortina și mi-a arătat rezultatele la care se va ajunge. Teoriile spiritualiste cu privire la personalitatea lui Dumnezeu, duse la concluzia lor logică, vor spulbera întreaga economie creștină. Ei socotesc ca un nimic lumina pe care Hristos a venit din cer să o ofere lui Ioan pentru poporul Său. Ei învață că scenele care stau chiar înaintea noastră nu prezintă suficientă importanță pentru a li se da o atenție deosebită. Ei fac fără efect adevărul de origine cerească, jefuind pe poporul lui Dumnezeu de experiența lui trecută, oferindu-i în schimb o știință falsă” (SPTB 02, 54).

Acest ultim paragraf expune foarte precis pericolul angajării în acest gen de studiu. Este uimitor unde au ajuns cei care au început să vorbească cu demonii. Ei nesocotesc complet lumina descoperită prin Ioan, atât Evanghelia lui cât și Apocalipsa. Acești oameni nu acordă nicio atenție adevărului că Hristos era un templu în care locuia Creatorul, nu cred că este necesară cunoașterea caracterului lui Dumnezeu, și nu susțin descrierea insistentă din Ioan 17 că lumea este în conflict cu Hristos.

De asemenea, lumina descoperită lui Ioan despre evenimentele finale este complet înlăturată, fiind înlocuită cu varianta demonilor despre marea controversă. Ei nu susțin declarațiile clare din Apocalips, că omenirea se va coaliza spre a lupta împotriva lui Dumnezeu, ceea ce va duce planeta la dezastru. Ei pregătesc omenirea pentru o primire grandioasă a hristosului cosmic ce va apărea curând, și care promite pacea și fericirea pe pământ.

Priviți ce situație ciudată s-a creat. Dumnezeu a descoperit acestui popor adevărul prezent pentru ultima generație, și a folosit pe unul dintre părinții fondatori, Ellen G. White, spre a confirma și clarifica adevărul Scripturii cu privire la evenimentele finale descrise în Apocalips și Daniel. În 1888, când Dumnezeu a trimis „începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul,” conducătorii noștri s-au opus, spre consternarea sorei White, care declara că poporul repetă acolo revolta lui Core, Datan și Abiram.

La câțiva ani a venit Alfa, criza ereziilor nimicitoare, din ea ridicându-se oamenii cărora diavolul le-a încredințat varianta mincinoasă a marii controverse, care va fascina curând întreaga lume.

Și avertizarea este sumbră: Va veni Omega, uluitoarea știință a demonilor, care va face vizibil ochiului muritor tronul de pe care Baal va binecuvânta întreaga omenire prosternată înaintea lui, fără nici cea mai mică bănuială că au de-a face cu un impostor.

În timp ce studiul întrupării lui Hristos „este un teren fertil, care va răsplăti pe cercetătorul care sapă adânc după comori ascunse,” studiul naturii și personalității lui Dumnezeu poate duce, așa cum s-a dovedit, la deschiderea canalelor de comunicare cu demonii.

Prevenit înseamnă pregătit.

***

Material adițional:

Crizele Alfa și Omega - R.J.Wieland, D.K.Short

Apostazia panteistă - R.J.Wieland, D.K.Short

Panteism, pan-entheism, taina evlaviei

PDF * DOC * VIDEO