Episodul 4: „Revolta lui Core, Datan și Abiram”

Vineri, 30 septembrie 2011 - Gili Cârstea

PDF * DOC * VIDEO

 

În ciuda oricăror dovezi că solia este de la Dumnezeu, și că purtătorii ei au acreditare divină, frații cu răspundere au refuzat lumina despre neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Din respect pentru autoritate, delegații la sesiune au susținut poziția lor, manifestând ceea ce mai târziu s-a dovedit a fi „spiritul de gloată,” „un tumult de patimi clericale,” „aranjamentele lui Satana,” și nicidecum spiritul lui Hristos.
Iată ce se întâmpla la Minneapolis, în acele zile de bătălie:

„Am fost dusă în casele unde erau cazaţi fraţii noştri, unde am văzut multă discuţie şi sentimente excitate, remarci aspre şi ascuţite. Slujitorii pe care i-a trimis Domnul erau caricaturizaţi, ridiculizaţi şi aşezaţi într-o lumină batjocoritoare. Comentariile... au trecut apoi la mine, iar lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat să o fac era tratată oricum, numai măgulitor nu. Numele lui Willie White era tratat cu uşurinţă, ridiculizat şi acuzat; la fel şi numele fraţilor Waggoner şi Jones... Voci pe care am fost surprinsă să le aud, se uneau în rebeliune... voci aspre, hotărâte să denunţe [pe sora White]. Dintre toţi cei care se exprimau cu atâta cruzime, niciunul nu a venit la mine să întrebe dacă aceste afirmaţii şi presupuneri erau adevărate...

„După ce am auzit aceste lucruri, inima mea a fost zdrobită. Niciodată nu mi-am imaginat ce încredere putem avea în cei care pretind că sunt prieteni, atunci când spiritul Satanei găseşte intrare la inima lor. M-am gândit la criza viitoare, şi simţăminte pe care nu le pot exprima în cuvinte m-au înfrânt... ‚Fratele va da la moarte pe fratele său’ (GCBulletin 1893, 184).

Disperată de o asemenea atitudine, a luat decizia – nemaiauzită în toată experiența vieții ei – de a părăsi sesiunea în toiul ei. Dar îngerul Domnului a împiedicat-o, dezvăluindu-i ce se întâmplă de fapt acolo:

„Când am hotărât să părăsesc Minneapolis, îngerul Domnului a venit lângă mine şi a spus:
‚Nu este bine aşa. Dumnezeu are o lucrare pentru tine. Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan şi Abiram. Eu te-am aşezat într-o poziţie potrivită, pe care cei ce nu sunt în lumină nu o vor înţelege; ei nu vor accepta mărturia ta; dar Eu voi fi cu tine; harul şi puterea Mea te vor susţine. Nu pe tine te dispreţuiesc ei, ci solia şi solii pe care Eu îi trimit poporului Meu. Ei au tratat cu batjocură cuvântul Domnului. Satana le-a orbit ochii şi le-a pervertit judecata; şi dacă ei nu se vor pocăi de păcatul lor – această nesfinţită aroganţă care Îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu – vor păşi în întuneric. Dacă nu se pocăiesc, spre a putea fi convertiţi, şi astfel să-i pot vindeca, voi lua sfeşnicul de la locul lui. Vederea lor spirituală s-a întunecat. Ei nu doresc ca Dumnezeu să-Şi manifeste Spiritul şi puterea; căci ei au un spirit de batjocură şi dezgust faţă de cuvântul Meu. Uşurătatea, trivialitatea, ironiile şi glumele sunt practica lor zilnică. Ei nu şi-au pus inima să Mă caute. Ei merg în lumina propriilor scântei, şi, dacă nu se vor pocăi, vor zăcea în dureri. Aşa vorbeşte Domnul: Stai la postul datoriei tale, căci Eu sunt cu tine; nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi.’ Nu am îndrăznit să neglijez aceste cuvinte ale lui Dumnezeu” (The EGW 1888 Materials, 1063).

Teribile sunt cuvintele îngerului: „Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram;” „Nu pe tine te disprețuiesc ei, ci solia și solii pe care Eu îi trimit poporului Meu;” „Satana le-a orbit ochii și le-a pervertit judecata;” „O nesfințită aroganță care Îl insultă pe Duhul lui Dumnezeu.” Nu poate exista situație mai gravă decât aceasta. Și toate acestea deoarece „s-a acționat după aranjamentele lui Satana.” Ascultați:

„Dumnezeu plănuise să lucreze cu putere prin Duhul Său la acea întâlnire de la Minneapolis, pentru toţi cei care vor renunţa la calea şi voinţa lor. El ar fi făcut din acea ocazie o foarte preţioasă şcoală pentru cei ce s-ar fi lăsat învăţaţi. Oricât ar fi fost ei de slabi şi nedesăvârşiţi, dacă îşi dădeau seama de slăbiciunea şi ignoranţa lor spirituală, ei ar fi primit putere şi iluminare divină. În acel timp de perplexitate, dacă în loc de glume, jigniri şi insulte, ar fi fost rugăciune fierbinte şi efort de a promova armonia şi unitatea, ar fi fost câştigate biruinţe foarte preţioase, ceea ce ar fi plasat lucrarea cu mulţi ani înainte şi ar fi salvat multe suflete. Dar, pentru că s-a acţionat după aranjamentele lui Satana, şi s-au manifestat trăsăturile lui de caracter, a făcut ca înregistrarea din cărţile cereşti să sune astfel: ‚Nedemni de încredere când sunt în joc interese majore’ (The EGW 1888 Materials, 1229).

Erau „interese majore” la Minneapolis, și nu banale conflicte de personalitate, cum sugerează unii. Evaluarea aceasta – „Nedemni de încredere când sunt în joc interese majore” – nu a fost modificată nici până în ziua de azi. De aceea zăcem în beznă, departe de Canaanul ceresc, fără nicio viziune sau soluție la acest nenorocit impas laodicean.

„Nu voi putea uita niciodată experienţa pe care am avut-o la Minneapolis, sau lucrurile care mi-au fost descoperite cu privire la spiritul care îi stăpânea pe oameni, la cuvintele rostite sau acţiunile întreprinse în ascultare de puterile răului... La acea întâlnire ei au fost însufleţiţi de un alt spirit, şi nu au înţeles că aceşti tineri au fost trimişi de Dumnezeu cu o solie pe care ei au tratat-o cu batjocură şi dispreţ, fără să priceapă că inteligenţele cereşti privesc la ei... Eu ştiu că atunci Duhul lui Dumnezeu a fost insultat” (Letter 24, 1892).

„Duhul lui Dumnezeu a fost insultat.” Insulta continuă de peste 120 de ani, căci poporul acesta nu recunoaște faptul că „acești tineri,” Jones și Waggoner, au fost trimiși de Dumnezeu cu o solie pe care o tratează cu batjocură și dispreț.

„Niciodată nu am trecut printr-o asemenea scenă de conflict, prin asemenea atitudine determinată de împotrivire faţă de adevăr – faţă de lumina pe care Domnul a binevoit să mi-o dea – aşa cum s-a întâmplat de la Minneapolis încoace. De nenumărate ori am simţit nevoia să mă despart definitiv de acest element împotrivitor, dar de fiecare dată Domnul mi-a făcut cunoscut că trebuie să stau la postul datoriei mele şi că El va fi alături de mine”  (The 1888 EGW Materials, 620).

„Să mă despart definitiv de acest element împotrivitor.” Adică să-i lase în pace, pe drumul lor, fără să se mai amestece în treburile lor.

„Tot universul a fost martor la tratamentul rușinos la care a fost supus Isus Hristos, reprezentat de Duhul Sfânt. Dacă Hristos ar fi fost în mijlocul lor, ei L-ar fi tratat la fel cum L-au tratat și iudeii” (The 1888 EGW Materials, 1479).

Cum L-au tratat iudeii? L-au batjocorit, L-au disprețuit și în final L-au răstignit. Exact la fel pățea dacă venea la Minneapolis. La fel ar păți dacă ar veni astăzi printre noi. Universul este încă martor la tratamentul rușinos la care este supus Hristos în mijlocul nostru.

„Cred că niciodată nu voi mai fi chemată să stau sub directa călăuzire a Duhului lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat la Minneapolis. Prezența lui Isus era cu mine… În camerele ocupate de unii dintre frații noștri se auzeau glume, bătaie de joc, critică și râs. Manifestările Duhului Sfânt erau atribuite fanatismului. Cine cerceta Scripturile, ca nobilii bereeni, să vadă dacă lucrurile pe care le-au auzit erau adevărate? Scenele care au avut loc la această întâlnire L-au făcut pe Dumnezeul cerului să-I fie rușine să-i numească pe cei prezenți frații Săi” (The 1888 EGW Materials, 1565).

Acesta este, pe scurt, conflictul dintre Hristos și poporul Său, pe care cerul îl numește „revolta lui Core, Datan și Abiram.”

***

Material adițional:

Cum vede Dumnezeu „urâciunea” de la Minneapolis?

„Tot universul a fost martor”

Biserica rămășiței și credința pionierilor

Un adevăr „ciudat de nou” pentru mulți

Calea lui Dumnezeu: Nepopulară și incomodă

PDF * DOC * VIDEO