Episodul 3: Ellen G. White confirmă acreditarea divină a solilor

Vineri, 23 septembrie 2011 - Gili Cârstea

PDF * DOC * VIDEO

 

Dumnezeu a făcut imposibilul spre a-i convinge pe liderii bisericii Sale că Jones și Waggoner au fost însărcinați cu o solie de maximă importanță. A trimis confirmările că ei sunt soli autentici pe cea mai credibilă cale posibilă, adică prin gura celei pe care ei o socoteau profetul Domnului fără nicio rezervă.

Ellen White, deși nu a fost prevenită de trimiterea acestei foarte prețioase solii, a recunoscut imediat glasul Domnului. După cum spunea un delegat la sesiune, ea asculta cu atenție, și rostea din când în când: „Fraților, aici este mare lumină.”

Iată doar câteva din multele pasaje în care ea confirmă autenticitatea solilor:

„Nu avem nicio îndoială că Domnul a fost cu fratele Waggoner în timp ce vorbea ieri... Întrebarea dumneavoastră este: ‘A trimis Dumnezeu adevărul? A ridicat Dumnezeu pe aceşti bărbaţi să proclame adevărul?’ Eu răspund: Da! Dumnezeu a trimis pe aceşti bărbaţi să ne aducă adevărul, pe care nu l-am fi avut dacă Dumnezeu nu trimitea pe cineva cu el... Eu îl primesc, şi nu îndrăznesc să ridic mâna împotriva acestor persoane, ca şi împotriva lui Hristos, care trebuie recunoscut în mesagerii Săi. Noi am fost în încurcătură, şi am nutrit îndoieli, iar comunităţile noastre sunt gata să piară” (The EGW 1888 Materials, 607).

Observați? Era vorba despre un adevăr pe care nu l-ar fi avut, dacă nu trimitea Domnul pe solii Săi cu el. Parcă nu se potrivește cu declarațiile istoricilor noștri, care spun că la Minneapolis nu a fost decât „o accentuare” a îndreptățirii prin credință, pe care o cunoștea toată lumea.

„Solia prezentată de A.T.Jones şi E.J.Waggoner este solia lui Dumnezeu către biserica Laodicea, și vai de cei care mărturisesc a crede adevărul prezent, și totuși nu reflectă asupra altora razele de lumină trimise de Dumnezeu” (The EGW 1888 Materials, 1052).

Ea spune că Dumnezeu a făcut din acești bărbați mesagerii Săi:

„Dumnezeu a făcut din aceşti bărbaţi mesageri care să dea poporului lumină şi adevăr” (The EGW 1888 Materials, 1179).

Confirmările devin și mai puternice:

„Ei au fost mânaţi de un alt spirit la acea întâlnire, şi nu au ştiut că Dumnezeu a trimis pe aceşti tineri, A.T.Jones şi E.J.Waggoner, cu o solie specială la ei, pe care au tratat-o cu batjocură şi dispreţ, neînţelegând că inteligenţele cereşti privesc asupra lor şi le înregistrează cuvintele în cărţile din cer” (The EGW 1888 Materials, 1043).

Din nou, „o solie specială,” cu un scop special, acela de a ajuta poporul să înțeleagă unde trebuie să intre „deodată” Domnul, Solul legământului, despre care vorbea Maleahi. Apoi spune că acela era adevăr prezent, și nu adevăruri vechi, cunoscute de toată lumea:

„Știu cum privea Dumnezeu spiritul și acțiunile lor, și dacă au făcut așa din ignoranță, sau din cauza unor idei pervertite, au avut toate ocaziile pe care le poate da Dumnezeu să știe că El a dat acestor bărbați, A.T.Jones și E.J.Waggoner, o lucrare de făcut, și o solie de purtat, care este adevăr prezent pentru acest timp” (The EGW 1888 Materials, 228).

Solia Jones – Waggoner pregătea un popor pentru „ziua cea mare a lui Dumnezeu,” adică Ziua Ispășirii finale:

„Domnul a ridicat pe fraţii A.T.Jones şi E.J.Waggoner să proclame lumii o solie care să pregătească un popor care să reziste în ziua cea mare a lui Dumnezeu” (The EGW 1888 Materials, 1208).

Acum merge exact în centrul chestiunii, cheia părtășiei cu natura divină, pe care o numește „plinătatea dumnezeirii în Isus Hristos”:

„Solii având acreditare divină au fost trimise poporului lui Dumnezeu; slava, maiestatea, neprihănirea lui Hristos, pline de har și de adevăr, au fost prezentate; plinătatea dumnezeirii în Isus Hristos a fost așezată înaintea noastră cu frumusețe și delicatețe, spre a încânta pe toți cei a căror inimă nu este închisă de prejudecăți. Știm că Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru. Am văzut suflete întoarse de la păcat la neprihănire” (The EGW 1888 Materials, 673).

„Hrană la vreme potrivită” și „lumină prețioasă” prin frații Waggoner și Jones:

„Dumnezeu a dat hrană pentru popor la vreme potrivită, dar ei au refuzat-o deoarece nu venea pe calea şi în felul în care doreau ei. Fraţii Jones şi Waggoner au prezentat poporului lumină preţioasă, dar prejudecăţile şi necredinţa, gelozia şi bănuiala rea au blocat uşa inimilor lor, ca nimic să nu poată veni de la aceşti fraţi...Tot aşa a fost în trădarea, procesul şi răstignirea lui Isus, toate acestea au trecut prin faţa mea punct cu punct; spiritul satanic a luat controlul şi a influenţat cu putere inimile omeneşti, care s-au deschis îndoielilor, urii şi mâniei. Toate acestea predominau la acea sesiune” (The EGW 1888 Materials, 307).

Mesageri cu lumină și adevăr:

„Dumnezeu a făcut din aceşti bărbaţi mesageri care să dea poporului lumină şi adevăr” (The EGW 1888 Materials, 179).

Mesageri împuterniciți cu Duhul Sfânt:

„Domnul a ridicat mesageri şi i-a împuternicit cu Duhul Său... Nimeni să nu-şi asume riscul de a se interpune între popor şi solia din cer" (The EGW 1888 Materials, 992).

Apoi avertizează serios corpul pastoral să nu se aventureze în a critica metodele și manierele oamenilor pe care Dumnezeu îi alege:

„Nimeni  să nu se plângă de slujitorii Domnului care prezintă o solie venită din cer. Nu mai căutaţi greşeli la ei, spunând: “Sunt prea categorici, vorbesc prea dur.” S-ar putea să vorbească dur, dar oare nu este necesar? Dumnezeu va face să ţiuie urechile ascultătorilor, dacă ei nu vor dori să asculte vocea şi solia Sa… Pastori, nu dezonoraţi pe Dumnezeul vostru şi nu jigniţi Duhul Său cel Sfânt, făcând remarci asupra metodelor şi manierelor oamenilor pe care El îi alege. Domnul cunoaşte caracterul. El vede temperamentul oamenilor pe care i-a ales. El ştie că numai nişte oameni zeloşi, fermi, hotărâţi şi cu convingeri categorice vor vedea lucrarea aceasta în importanţa ei vitală, şi vor pune în mărturia lor aşa tărie şi hotărâre, încât vor dărâma barierele Satanei” (TM 410).

Susținerea ei a fost permanentă, fără reproș, fără rezerve și fără ambiguități. Iar când unii cârcoteau pe la colțuri, cum că băieții din vest au ajuns infailibili, ea răspundea:

„Cred fără nicio îndoială că Dumnezeu a trimis adevăr preţios la timpul potrivit prin fraţii Waggoner şi Jones. Îi prezint eu pe aceştia ca fiind infailibili? Spun eu că ei nu vor face o afirmaţie, sau vor prezenta idei care nu pot fi puse în discuţie, sau care nu pot fi eronate? Spun eu aşa ceva? Nu, nu spun aşa ceva. Nu spun aşa ceva despre niciun om de pe pământ. Dar eu spun că Dumnezeu a trimis lumină, şi este cazul să fiţi atenţi cum o trataţi” (The EGW 1888 Materials, 566).

În ciuda acestor avertizări solemne, frații conducători au refuzat să creadă că Dumnezeu a trimis lumină, și veți vedea, în episodul următor, cu câtă atenție au tratat-o.

***

Material adițional:

O telegramă nerevendicată

Cine au fost ucenicii?

Lumină în circumstanțe neprielnice

O lucrare importantă și oamenii potriviți pentru ea

Vânătoarea de greșeli - sport denominațional

 

PDF * DOC * VIDEO