A.Graham Maxwell: In Memoriam

gr

Joi, 2 decembrie 2010 - Gili Cârstea

 

 

 

 

 

 

 

Duminică (28 noiembrie) s-a stins din viață dr. A.Graham Maxwell.

A fost singurul savant adventist care a luat în serios profeția că „ultima solie de har va fi o descoperire a dragostei Sale” (Parabole 283); a fost cărturarul care „a vorbit bine” despre Dumnezeu, când toți colegii lui susțineau teologia evului întunecat; a fost primul teolog adventist care și-a ridicat glasul în piața publică, strigând că Dumnezeu nu este așa cum îl descriu dușmanii Lui: arbitrar, răzbunător, sever și neiertător.

Dr. Maxwell a înțeles înaintea tuturor că la Minneapolis a venit lumină nouă asupra rolului legii, lumină care punea într-o perspectivă complet diferită neprihănirea lui Hristos și maniera lui Dumnezeu de a conduce universul. A fost primul care a propus bisericii o viziune mai largă a planului de mântuire, în contextul marii controverse, în care interesul trece dincolo de „mântuirea mea și a ta, dar mai ales a mea.”

Și-a asumat riscul enorm de a spune deschis că teoria ispășirii îmbrățișată de biserică este eronată, că Dumnezeu nu avea nevoie de sânge spre a ierta, și că planul de mântuire nu cerea nici moartea lui Hristos, nici căderea lui Adam.

Dar puțini l-au înțeles și apreciat. Puțini au văzut în teologia lui legătura vitală cu solia îngerului al treilea, și mai puțini au recunoscut că aceasta este lumina care va lumina pământul cu slava lui Dumnezeu.

Ca și Prietenul lui, a fost „disprețuit și părăsit de oameni” în încercarea de a alunga bezna secolelor de dominație papală, în care biserica a pus în practică cel mai bine actuala imagine despre Dumnezeu, exprimată corect de un teolog adventist de pe plaiurile noastre: „Dumnezeu are dreptul să pedepsească, a pedepsit şi va pedepsi până la exterminare pe cei care nu acceptă oferta mântuitoare prin Isus Hristos.”

Curând, sub aripa acestei teologii despre caracterul lui Dumnezeu, omenirea va cere condamnarea la moarte a celor care resping edictele bisericii. Vor face așa deoarece „nu au cunoscut nici pe Fiul, nici pe Tatăl.”

Dr. Maxwell a contribuit substanțial la descoperirea „mai proeminentă” a neprihănirii lui Hristos, începută la Minneapolis de frații Waggoner și Jones, și continuată apoi de alți prieteni ai lui Dumnezeu, precum Ellen White, Andreasen, Wieland, Short, Douglass.

Nu există sfârșit de cale mai onorabil decât acesta!

Somnul în Hristos să vă fie cât mai scurt, dr. Maxwell. Ne revedem curând…

 

***

Misterul manuscriselor dispărute de la Minneapolis

 

 

 

Multe alte resurse audio și video pot fi găsite aici.

 

PDF * DOC