O comparație

Marți, 8 iunie 2010 - Gili Cârstea

 

De ce oare îngerul bisericii Filadelfia primește numai laude din partea Martorului credincios și adevărat, iar îngerul bisericii Laodicea doar mustrări?

O comparație între acești doi îngeri ne ajută să înțelegem cât de profundă și extinsă este „rana” fiicei poporului lui Dumnezeu, și cât de complexă trebuie să fie vindecarea ei.

Este adevărat că îngerul bisericii Filadelfia a fost credincios însărcinării lui, reușind să scoată omenirea din bezna supremației papale. Fără el, societatea era și acum în feudalism, trudind pentru elita politico-religioasă ce părea să înrobească pe veci spiritul uman. Confruntat cu furia fiarei a cărei pradă părea să-i scape din gheare, sub puternică persecuție și război, îngerul bisericii Filadelfia a ținut sus drapelul reformațiunii, a păstrat „cuvântul răbdării” lui Hristos în mijlocul „sinagogii Satanei.”

Și totuși, atunci când Dumnezeu a trimis lumină nouă, în 1844, îngerul bisericii Filadelfia a tratat solia divină cu dispreț, a persecutat pe mesageri și a împiedicat astfel biserica să urmeze pe Hristos în Sfânta Sfintelor. Din acest motiv biserica Filadelfia a rămas plecată la picioarele tronului din Sfânta, de pe care Satana a preluat lucrarea lui Hristos. Au rămas acolo până în ziua de azi, convinși că se închină lui Hristos, fără nici cea mai mică suspiciune că Baal a fost capabil de o asemenea capodoperă de amăgire.

Această atitudine a îngerului bisericii Filadelfia este extrem de gravă, și a avut consecințe dramatice pentru milioane de oameni. Cu toate acestea, Domnul Hristos nu are nicio mustrare pentru el. Nimic de reproșat. Nimic de corectat. Doar laude și aprecieri.

Îngerul bisericii Laodicea nu primește nicio apreciere din gura Martorului credincios. Numai mustrări, avertizări și acuzații serioase. Prin comparație, situația lui trebuie să fie cu adevărat disperată. El contează pe un eșafodaj de „fapte” de care Martorul credincios nu este deloc încântat.

Dacă îngerul bisericii Filadelfia a eliberat poporul de opresiunea clericală, îngerul bisericii Laodicea readuce biserica sub controlul clerical, mascat de onorabila „etică adventistă.” Dusă la concluzia ei logică, această „etică” a fost expusă în toată hidoșenia ei sub dictatura național-socialistă a Europei aflate sub regimul nazist, sau de teroarea din Europa de Est aflată sub controlul ideologiei comuniste. În ambele cazuri, îngerul bisericii a fost folosit ca agent de schimbare, înhămat la visul unei noi ordini mondiale, fie că era vorba de Al Treilea Reich, sau de Internațională.

Astăzi se recunoaște faptul că liderii bisericii din Germania au fost înșelați de ideologia național-socialistă, și că au colaborat cu propagandiștii ei. Conferința Generală a publicat scrisoare de regret a liderilor europeni de astăzi, numind poziția lor curajoasă ca fiind „o piatră de hotar” demnă de emulat.

Încă nu se recunoaște faptul că liderii bisericilor din Europa de Est au fost înșelați de ideologia comunistă, și că au colaborat cu propagandiștii ei. Sunt vânați doar turnătorii, și dintre ei doar cei care pot fi dovediți că au făcut rău semenilor lor. Nu se vorbește nimic despre pastorii tineri care au fost trimiși în diaspora ca agenți de influență, nici despre sesiunile de alegeri care se desfășurau sub stricta supraveghere a departamentului cultelor, și nici despre funcționarii de rang înalt care făceau presiuni asupra subordonaților lor spre a-i convinge să-și trimită copiii la școală în sabat.

Și încă nu am văzut nimic până acum. Ceea ce se pregătește în aceste zile este o dezvoltare la scară globală a țelurilor urmărite de ideologia nazistă, de Internațională, și care nu sunt altceva decât obiectivele marelui Plan de a produce chipul de aur visat de Nebucadnețar și implementat sub controlul păsărilor „necurate și urâte” care fac jocurile în Babilonul cel mare.

Scopul lor este să producă o integrare religioasă, o biserică globală în care singurul păcat să fie separatismul, iar protagoniștii vor fi din nou conducătorii bisericilor, momiți ca întotdeauna cu promisiuni și amenințări.

După cât de încântat pare de aprecierile „bisericilor surori” și de declarațiile deschise că ne închinăm aceluiași Hristos, îngerul bisericii Laodicea de azi merge pe același drum ca și înaintașii lor din perioada nazistă, din perioada comunistă. Promisiunile pentru un viitor mai bun al omenirii, pentru pace și prosperitate, vor fi la fel de convingătoare ca și atunci, și doar câțiva vor avea tăria să reziste presiunilor uriașe cu care vor fi confruntați. Separatismul va deveni singurul păcat al civilizației noi pe care o proiectează acești strategi aflați sub controlul marelui arhitect.

Când a spus „nenorocit, ticălos, sărac, orb și gol,” Martorul credincios mai ales asupra acesui aspect insista, privind cât de ușor „stelele” din mâna Sa se prind în jocul propagandistic al chipului de aur.

Așa ceva îngerul bisericii Filadelfia nu a făcut, împotrivindu-se până la sânge controlorilor globali din vremea lui. De aceea a primit doar laude și aprecieri.

Îngerul bisericii Laodicea a colaborat fără nicio remușcare, și de aceea nu primește decât mustrări și avertizări aspre. Iar Martorul credincios nu ne dă nicio asigurare că îngerul bisericii Laodicea va asculta chemarea la pocăință, ceea ce ar trebui să ne trezească la realitate acum, cât încă ne mai putem întoarce de pe acest drum.

Îngerul bisericii Filadelfia și-a îndeplinit misiunea, devenind un „stâlp” în templul lui Dumnezeu.

Pe ce drum va merge îngerul bisericii Laodicea? Va accepta el invitația lui Hristos de a sta cu El pe scaunul de domnie, sau va prefera rolul de propagandist al noii ordini mondiale?

 

 

PDF * DOC