„Tot universul a fost martor”

Sâmbătă, 3 octombrie 2009 - Gili Cârstea

 

Este o tragedie că acest popor al vremii sfârșitului tratează cu nepăsare momentul 1888, ca și când ar fi un fapt oarecare al istoriei noastre. Dumnezeu ne spune că acolo a avut loc lepădarea lui Hristos, alungarea Lui din mijlocul bisericii, că ar fi fost răstignit din nou dacă venea personal, și că această scenă nu s-a petrecut într-un colț obscur, departe de privirile scrutătoare ale observatorilor cerești:

„Tot universul a fost martor la tratamentul rușinos la care a fost supus Isus Hristos, reprezentat de Duhul Sfânt. Dacă Hristos ar fi fost în mijlocul lor, ei L-ar fi tratat la fel cum L-au tratat și iudeii (Special Testimonies 6, 20).

Da, tot universul a fost martor, iar acestui martor nu i se poate pune mâna la gură și nu poate fi amețit cu vorbe goale despre „marea biruință” de la Minneapolis, așa cum insistă istoria noastră oficială. Tot universul știe că Duhul Sfânt a fost tratat cu dispreț în încercarea Lui de a convinge biserica să vină la Nunta Mielului în rol de Mireasă. Tot universul a asistat la răstignirea lui Hristos în persoana mesagerilor Săi, și a privit neputincios cum lumina neprihănirii lui Hristos s-a poticnit în piața de obște, interceptată tocmai de cei ce ar fi trebuit să fie primii care să îi ureze bun venit.

Afară de „tot universul” spectator, Dumnezeu a mai avut un martor credincios și drept în această criză majoră, iar el a vorbit fără teamă de consecințe, fără să menajeze pe nimeni, fără să se lase impresionat de poziția cuiva în biserică. Da, Ellen G. White. Mărturia ei este copleșitoare, exprimată într-un limbaj fără ambiguități și menținută pe toată perioada slujirii ei: 

„Nu avem nicio îndoială că Domnul a fost cu fratele Waggoner în timp ce vorbea ieri... Întrebarea dumneavoastră este: ‘A trimis Dumnezeu adevărul? A ridicat Dumnezeu pe acești bărbați să proclame adevărul?’ Eu răspund: Da! Dumnezeu a trimis pe acești bărbați să ne aducă adevărul, pe care nu l-am fi avut dacă Dumnezeu nu trimitea pe cineva cu el... Eu îl primesc, și nu îndrăznesc să ridic mâna împotriva acestor persoane, ca și împotriva lui Hristos, care trebuie recunoscut în mesagerii Săi. Noi am fost în încurcătură, și am nutrit îndoieli, iar comunitățile noastre sunt gata să piară” (Ms 2, 1890).

„De ce nutriți o asemenea amărăciune împotriva fraților Jones și Waggoner? Este pentru același motiv pentru care Cain a urât pe Abel. Cain a refuzat să asculte instrucțiunile lui Dumnezeu, și deoarece Abel a ales să asculte de Dumnezeu și să facă voia Lui, Cain l-a omorât. Dumnezeu a dat fraților Jones și Waggoner o solie pentru poporul Său. Voi nu credeți că Dumnezeu i-a ridicat, dar El le-a dat lumină prețioasă, iar solia lor a hrănit poporul lui Dumnezeu. Când respingeți solia purtată de acești bărbați, voi Îl respingeți pe Hristos, dătătorul soliei” (Letter 51 A, 1895).

„Am auzit conversațiile, sarcasmul, expresiile urâte, mărturia mincinoasă și ușurătatea cu care era tratată solia lui Dumnezeu și solii care au adus această solie. Mi s-a spus că această înțelepciune este din abis, în contrast marcant cu înțelepciunea care vine de sus, pe care a exprimat-o Domnul prin apostoli (Iacov 3,13-18)” (Letter 14, 12 mai 1889).

„Dumnezeu a dat hrană pentru popor la vreme potrivită, dar ei au refuzat-o deoarece nu venea pe calea și în felul în care doreau ei. Frații Jones și Waggoner au prezentat poporului lumină prețioasă, dar prejudecățile și necredința, gelozia și bănuiala rea au blocat ușa inimilor lor, ca nimic să nu poată intra de la acești frați... Tot așa a fost în trădarea, procesul și răstignirea lui Isus, toate acestea au trecut prin fața mea punct cu punct; spiritul satanic a luat controlul și a influențat cu putere inimile omenești, care s-au deschis îndoielilor, urii și mâniei. Toate acestea predominau la acea sesiune” (The EGW 1888 Materials, 308).

„La această întâlnire mi-am prezentat mărturia că a strălucit cea mai prețioasă lumină din Scripturi, prin prezentarea marelui subiect al neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, subiect care trebuie menținut constant înaintea păcătosului ca singura lui speranță pentru mântuire” (The EGW 1888 Materials, 212).

Care este mărturia noastră astăzi? Înțelegem noi că, fiind înconjurați de un nor așa mare de martori, este jenant să mai insistăm că biserica a primit solia 1888, și că Hristos a fost tratat corect?

Tot universul este martor împotriva noastră că Hristos a fost răstignit în persoana mesagerilor Săi, și că lucrarea de pocăință și împăcare cu Hristos încă nu s-a făcut.

PDF * DOC