„Fraților, vă rugăm să faceți un singur lucru...”

Vineri, 17 iulie 2009 - Gili Cârstea

Transferând astăzi pe noul nostru sit articolul „Hristos în Sfânta Sfintelor,” de Robert J. Wieland, m-a frapat un paragraf din tema lui, prezentată în 2003 în fața Conferinței Naționale a grupului lor de studiu.

Iată ce spunea el atunci, povestind cum a început activitatea grupului „The 1888 Message Study Committee” în America:

„Am făcut apel la Conferința Generală: ‘Fraților, vă rugăm să faceți un singur lucru. Vă rugăm, lăsați această foarte prețioasă solie să ajungă la biserica mondială. Vă rugăm, lăsați biserica mondială să afle ce are de spus Ellen White în legătură cu aceasta.’ Asta este tot. Și nu cred că este nevoie de acțiunea vreunui comitet sau conferințe. Cred că solia poate circula pur și simplu, necamuflată, nedistorsionată – exact așa cum este ea. Și mărturia lui Ellen White trebuie rostită cu voce tare. Dumnezeu va face minuni. Și cred că este posibil ca lucrarea Domnului să fie încheiată în timpul acestei generații.”

Rugămintea aceasta a rămas fără ecou până astăzi, iar eu cred că acesta este motivul principal pentru care ne găsim astăzi aici, la această oră târzie a istoriei.

Este exact și apelul nostru către frații conducători din biserica noastră națională. Solia 1888 este adresată poporului lui Dumnezeu de pretutindeni, și nu unei categorii speciale din biserică. De aceea este inadmisibil ca un grup de conducători să decidă ei dacă poporul poate sau nu poate avea acces la solia lui Dumnezeu. Declarația cerească este explicită și nu poate fi reinterpretată: „Domnul, în marea Sa îndurare, a trimis poporului Său o foarte prețioasă solie prin frații Waggoner și Jones” (TM 91).

Când poporul este destinatarul, iar Dumnezeu este expeditorul, interceptarea telegramei este o acțiune ilegală, iresponsabilă, nebunească.

Și ca să nu existe dubii despre scopul și valoarea soliei, Expeditorul a ținut să precizeze în același pasaj: „Aceasta este solia pe care Dumnezeu a ales-o să fie dată lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu voce tare și însoțită de revărsarea Duhului Său în măsură bogată” (TM 91).

Prin urmare, solia a fost trimisă poporului Său, dar ținta ei finală este lumea, lumea care are disperată nevoie de solia îngerului al treilea.

Este adevărat că „aceasta este solia pe care Dumnezeu a ales-o să fie dată lumii,” dar frații noștri nu cred acest lucru. Ei contestă faptul că solia 1888 este „solia îngerului al treilea,” că ea trebuie „proclamată cu voce tare” și că doar ea poate fi „însoțită de revărsarea Duhului Său în măsură bogată.” De aceea și încearcă tot felul de metode, indiferent cât de infantile sunt ele, spre a aduce Ploaia.

Înaintașii lor de acum câteva milenii făceau același lucru, încercând să aducă ploaia pe orice altă cale afară de aceea corectă. Abia așteptau să demonstreze că teologia lui Ilie este aberantă, că Dumnezeul lui este fals. Dar nu a mers. Ploaia nu a venit, spre disperarea și rușinea lor veșnică.

Domnul a promis să trimită poporului Său din ultima generație, acea generație care va trăi „înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată” (Mal 4:5), pe proorocul Ilie. Doar el și lucrarea lui specială vor fi în stare să tragă o clară linie de despărțire între închinarea la Baal și devoțiunea autentică față de Hristos.

Acum, când Ploaia întârzie de peste 120 de ani, nu ar fi potrivit și înțelept să ne întoarcem la soluția lui Dumnezeu, la solia despre care El Însuși a spus că este „cu adevărat solia îngerului al treilea,” și astfel să evităm dezastrul spre care ne îndreptăm vertiginos?

Apelul fraților Wieland și Short este la fel de presant și potrivit pentru timpul nostru: „Fraților, vă rugăm să faceți un singur lucru. Vă rugăm, lăsați această foarte prețioasă solie să ajungă la biserica mondială. Vă rugăm, lăsați biserica mondială să afle ce are de spus Ellen White în legătură cu aceasta.”

Vă rugăm și noi, fraților conducători din România, în numele autenticului Hristos, să faceți un singur lucru: Vă rugăm, lăsați această foarte prețioasă solie să ajungă la popor!

 

PDF * DOC