De ce întârzie mireasa

Joi, 4 iunie 2009 - Daniel Motorga

Știți că întotdeauna întârzie mireasa; de ce tot spunem noi că Mirele întârzie? Când Mirele a venit, fecioarele dormeau. Cum a fost: Mirele a întârziat, sau Mireasa nu era gata? În ce constă pregătirea miresei și ce motiv are Mirele Divin să întârzie dacă Mireasa ar fi gata? Ce rol are Mirele în pregătirea Miresei?

Spre deosebire de nunțile dintre oameni, unde nu există o regulă generală, Nunta Mielului este de o grandoare și eleganță neîntâlnite printre muritori. El își iubește mireasa, indiferent de comportamentul ei. El o ajută să se pregătească de nuntă și nu-L surprind evenimentele, ținând-o la curent.

În 1888, la Minneapolis, Mirele a trimis doi soli să-i spună că El nu vrea să o mai socotească neprihănită prin credință, El vrea să o facă neprihănită prin credință. Pentru acest lucru, ea trebuia să înțeleagă exact ceea ce va deveni dacă Mirele o curăță de păcat, făcând-o părtașă de natura Sa. Scrierea Legii în inimă se face doar cu acordul miresei, într-o deplină cunoștință de cauză pentru a nu o surprinde, evenimentul fiind foarte important pentru Mire.

Mireasa L-a dat afară când a înțeles implicațiile propunerii Lui, la fel cum L-au dat afară „ai Săi” atunci când au înțeles implicațiile propunerii Lui de a le schimba inimile și nu poziția socială. În 1888 nu a fost prezent fizic, dar ar fi pățit la fel. De atunci El stă afară. Nu caută altă mireasă, cum ar părea normal unui pământean. El o așteaptă să se maturizeze. Propunerea Lui a fost desconsiderată, a fost alungat și ridiculizat, dar nu s-a supărat. Nu pentru că nu a avut motive, ci pentru că El nu se supără, nu-i stă în caracter.

Fecioarele dorm, și cred că Mirele întârzie. Dacă s-ar trezi ce s-ar întâmpla? În ce ar consta trezirea celei ce a fost aleasă odată să fie Mireasa? Și ce credeți că s-ar întîmpla dacă s-ar trezi?

Ce s-ar întâmpla dacă ei ar publica un astfel de comunicat: „În numele poporului nostru, cerem scuze lui Dumnezeu și tuturor locuitorilor planetei din toate timpurile pentru greșeala făcută de înaintașii noștri în anul 31 de a nu identifica pe Isus Hristos ca fiind Mesia cel așteptat și de a-L crucifica. Recunoaștem cu durere acest fapt, de care ne facem responsabili, și declarăm că dorim din toată inima să acceptăm oferta Lui de a ne face temple vii, în care Tatăl să locuiască așa cum a locuit în Hristos. Rugăm pe Tatăl să ne ierte pentru acuzațiile aduse Numelui Său, făcându-L responsabil pentru nenorocirile care au loc pe pămînt. Am înțeles că Domnul Hristos nu este un făcător de rele; El este neprihănirea lui Dumnezeu în corp omenesc. Ne place această neprihănire, și dorim să fim făcuți părtași de ea. Suntem pregătiți pentru ziua ispășirii pe care El dorește să o realizeze.”

Ar încremeni popoarele păgâne și toate națiunile pământului ar cere explicații. Agențiile de știri ar vui, iar internetul ar duce vestea până în fundul Africii. Ar avea loc Marea Strigare.

Ce s-ar întâmpla dacă mireasa de azi s-ar trezi? Ar veni Mirele. El i-a adresat invitația de căsătorie la Minneapolis, care a fost respinsă; apoi ea a adormit în concepțiile greșite despre caracterul lui Dumnezeu și neprihănirea lui Hristos.

De atunci El o așteaptă să se trezească. În ce constă trezirea ei? Ce s-ar întâmpla dacă am publica un astfel de comunicat: „Noi, conducătorii spirituali ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, recunoaștem tratamentul rușinos la care L-am supus pe Domnul Hristos în persoana solilor Săi prin atitudinea înaintașilor noștri la Minneapolis, în 1888. Recunoaștem cu durere acest fapt, de care ne facem responsabili, și declarăm că dorim din toată inima să acceptăm propunerea Lui de a ne face temple vii în care Tatăl să locuiască așa cum a locuit în Hristos. Rugăm pe Tatăl să ne ierte pentru acuzațiile aduse Numelui Său, făcându-L responsabil pentru nenorocirile care au loc pe pământ. Am înțeles că Domnul Hristos nu este un făcător de rele; El este neprihănirea lui Dumnezeu în corp omenesc. Ne place această neprihănire, și dorim să fim făcuți părtași de ea. Suntem pregătiți pentru ziua ispășirii pe care El dorește să o realizeze”

Reconsiderarea invitației la nuntă, reevaluarea situației și asumarea responsabilității ar însemna chiar trezirea aceea despre care vorbim mereu. Ce-am făcut? L-am răstignit pe Domnul și acum Îl așteptăm.

Cum de am făcut aceeași greșeală ca iudeii?”

„Broșurica bleumarin” ne avertizează că Domnul nu poate lucra prin conducători pentru că ei nu considera cazul destul de grav. El poate lucra prin cei care înțeleg că situația este disperată, și că mireasa este așteptată la nuntă. Mirele nu se plictisește așteptând, însă inima îi arde de durere și dragoste în același timp. Îngerul din Apocalips 7 nu pune pecetea neprihănirii pe o inimă care nu știe despre ce e vorba, în același fel cum un flăcău n-o ia pe fată acasă fără o informare prealabilă și o acceptare serioasă și matură din partea ei.

Situația este tristă pentru că Mirele nu-și schimbă planurile în funcție de fluturii fetei. El nu face o invitație să vadă dacă ține. Cu o seriozitate și hotărâre dincolo de orice putere de înțelegere, Mirele Divin a întins mâna către aleasa inimii Lui și n-o retrage din cauza gestului imatur, obraznic, deși inconștient, din 1888. Ea este obiectul iubirii Sale și va continua să fie. El așteaptă ca ea să înțeleagă că dragostea și credincioșia Lui nu anulează și nici nu diminuează gravitatea comportamentului ei reprobabil.

În tumultul de încurcături și păreri, unii vor detecta într-o zi această dragoste deplină și dezinteresată, vor uita de ei și-l vor iubi pentru ceea ce El este și nu pentru ceea ce El este dispus să le ofere. Vor striga fără să le pese de lovituri și ocară doar pentru simplul fapt că nu pot altfel. Ei nu vor răsplata pe care El a promis că o va aduce; e treaba Lui; ei îl vor pe El, acum și aici. Le place neprihănirea Lui pentru că este frumoasă, și nu din interes. O vor iubi din toată inima pentru valoarea ei, nu ca să producă Mirelui o impresie aprobatoare. Asta este dragoste.

El ne cunoaște pe noi și ne apreciază fără interese personale în urma unor evaluări false. Cine detectează acest lucru și-L înțelege, Îl va iubi cu o iubire pe care Domnul o numește veșnică. Este iubirea Lui.

O, dacă ar ști mireasa că Mirele a vrut să vină demult... Și dacă ar ști că El o așteaptă hotărât să nu-i reproșeze nimic...