Un apel pentru poștașii Domnului

Luni, 18 mai 2009 - Gili Cârstea

Revista „Sfântul Locaș va fi curățit” a fost publicată cu intenția de a fi o contribuție modestă la ceea ce ni s-a spus că este „cea mai mare și cea mai urgentă nevoie a noastră, ca popor,” adică o redeșteptare a adevăratei evlavii. Poporul nostru trebuie să afle că s-a petrecut ceva tragic în istoria noastră recentă, și că numai o pocăință profundă și sinceră mai poate aduce biserica în poziția privilegiată de a deveni Mireasa lui Hristos.

Dacă poporul nostru înțelege că în 1888 am „străpuns” pe Întâiul nostru născut (Zah 12.10), imediat se deschide calea pentru ca Solul legământului să intre „deodată” în templul Său, spre a curăți „pe fiii lui Levi” cum se curăță aurul și argintul (Mal 3:1-4). Doar astfel biserica rămășiței poate spera să aducă Domnului „daruri neprihănite, ca odinioară,” adică pe vremea când omul și Dumnezeu erau una, în Eden.

Noi vedem această revistă ca o invitație la Nunta Mielului, și de aceea ne bucurăm să observăm cum poștașii Domnului se oferă să o distribuie peste tot pe unde providența deschide calea.

Nu dorim să ne amestecăm în această lucrare cu planurile noastre limitate și stângace, de aceea am lăsat libertate absolută Duhului lui Dumnezeu de a mișca inimile tuturor acelora al căror scop suprem este „onoarea lui Dumnezeu și a lui Hristos” în desăvârșirea de caracter a poporului Său.

Poate odată vom scrie o istorie a felului în care s-a născut și a crescut această inițiativă. Pentru moment este suficient să spunem că toate evenimentele legate de apariția ei ne-au luat chiar și pe noi prin surprindere, în sensul că nu a existat un plan și nu am urmat o strategie.

Ne bucurăm să aflăm că revista este răspândită în poporul nostru, și mulțumim celor ce au luat o astfel de inițiativă, care în anumite locuri a necesitat destul de mult curaj.

Dorim prin aceste rânduri să încurajăm pe poștașii Domnului care chiar în aceste momente au de suferit din cauza „poftirii” la Nuntă (Mat 22:5), cu care au fost însărcinați de Împăratul nostru. Vă rog, nu luați insultele sau violența ca pe o ofensă personală.

Musafirii Împăratului nu au nimic cu voi, personal. Tot ce doresc ei este să mai păstreze o vreme administrația viei Domnului, să mai trudească un pic la holda și negustoria lor după tradiționalele metode moștenite de la părinți, chiar dacă acestea, s-a dovedit, nu produc niciun venit Proprietarului viei (Luca 20:10). De 120 de ani Dumnezeu trimite pe robii Lui cu apelul că a venit vremea ca via să producă și pentru El, dar „vierii” i-au bătut, şi i-au trimis înapoi cu mâinile goale.

Primim și citim cu bucurie mesajele dumneavoastră, poștașii Domnului, și suntem recunoscători că El v-a inspirat să participați la această mare strigare că Mirele ne așteaptă la Nuntă.

Acest apel se adresează celor despre care încă nu am aflat nimic, deși ei duc invitația Împăratului peste tot pe unde providența deschide calea, și, de asemenea, celor care ar dori să primească revista și discul audio spre a le distribui scumpului popor al lui Dumnezeu. Sunt gratuite, și vi le putem trimite în oricât de mare număr va fi necesar.

Persoana de contact pentru această lucrare este Dana Jianu, căreia îi puteți scrie la adresa: mdjianu@gmail.com

tel: 0745-059242 sau 0247-414597.

De asemenea, credem că ar fi potrivit să cunoaștem locurile unde revista deja s-a distribuit, sau unde există intenția de a fi distribuită, spre a evita situația neplăcută de a merge în locuri pe unde au trecut alți poștași ai Împăratului.

Vă mulțumim, și așteptăm un semnal de la dumneavoastră, poștașii Domnului, oriunde v-ați afla.