Marea Strigare: conducerea, organizarea și dezvoltarea ei

29 iunie 2008 - Teodor Erbiceanu

Odată ce înțelegem că descoperirea neprihănirii lui Hristos este începutul Marii Strigări (Review and Herald, 1 aprilie 1890), iar descoperirea neprihănirii lui Hristos în fiii oamenilor, prin locuirea lui Dumnezeu în ei, este sfârșitul Marii Strigări - timpurile în care trăim capătă cu totul alte semnificații.

Iubitorii soliei 1888 și ai împărăției lui Dumnezeu - în dragostea lor de adevăr - ar putea fi tulburați de câteva întrebări:

Cum este condusă Marea Strigare? Cine este conducătorul ei? Cum este ea organizată? Cum ajunge, în dezvoltarea ei, să cuprindă tot pământul?

Care sunt deci, principiile de conducere, organizare și funcționare ale Marii Strigări?

Duhul Sfânt ne-ar putea întreba: Este vreun muritor de pe acest pământ capabil să conducă Marea Strigare? Este cineva, despărțit de natura divină, capabil să conducă revărsarea fără măsură a Duhului Sfânt? Este cineva capabil să-L conducă pe Duhul Sfânt? Este cineva papa Duhului Sfânt? „Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul?” (1 Corinteni 1:20).

Domnul Hristos, referindu-Se la conducerea lucrării lui Dumnezeu pe pământ (la felul în care este condusă) - cu atât mai mult a Marii Strigări - ne-a întrebat același lucru: „Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?” (Luca 6:39).

În 1888 am fost avertizați cu privire la Marea Strigare: „Poziția luată la Battle Creek a fost pulsul multor comunități. Puterea lui Dumnezeu, darurile bogate pe care dorește să le reverse, nu sunt dorite decât dacă oamenii marchează ei înșiși calea pe care trebuie să lucreze Dumnezeu” (The EGW 1888 Materials, 753).

Duhul Sfânt Se conduce singur. El este conducătorul Marii Strigări!

Prin gura profetului Maleahi, Domnul ne-a spus: „Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată” (Maleahi 4:5).

Ilie, văduva din Sarepta, cei 7000 și Obadia sunt o parabolă despre Marea Strigare.

În vremuri de foamete, Ilie nu cultivă grâu și nu frământă pâine. Căci „nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.” (Matei 6:24). Treaba lui Ilie este alta. El prinde orice rază de lumină de la tronul lui Dumnezeu și o comunică poporului. Prin definiție, Ilie este „prinzător de raze de lumină.” Așa trebuie privit orice „Ilie.”

„Ca ambasadori ai lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile în căutarea adevărurilor ascunse sub gunoiul erorilor; și fiecare rază de lumină primită trebuie comunicată altora” (SD 259).

Văduva din Sarepta nu este profetul poporului Israel și nu primește solii de la Dumnezeu pentru poporul Său. Treaba ei este alta. Dar în Marea Strigare, ea frământă pâine pentru Ilie. Ea însăși va ajunge să fie binecuvântată de prezența lui Ilie și să mănânce din „pâinea lui Ilie.”

Cei 7000 nu sunt nici profeți, nici nu frământă pâine pentru Ilie. Ei prind razele de lumină de la Ilie și le comunică Israelului. Ei repetă bisericii soliile lui Ilie. Și Ilie nici măcar nu știe de ei!...

Obadia nu este nici profet, nu e nici văduv, nu e nici unul din cei 7000. Dar Obadia are influență, bani, este la curtea regelui Ahab și are simpatie pentru Ilie și lucrarea lui. El Îl iubește pe Dumnezeu și susține lucrarea lui Ilie. Chiar cu prețul postului sau vieții lui.

Iată cum este organizată Marea Strigare:

„Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, ... și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. ... Ochiul nu poate zice mânii: ,N-am trebuință de tine’ ... Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. ... Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare, în parte, mădularele lui” (1 Corinteni 12:12-27).

Și Dumnezeu a dat pe unii Ilie, pe alții văduve, pe alții 7000, pe alții Obadia „pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți ... la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; ca să nu mai fim copii, ... ci ... să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste” (Efeseni 4:11-16).

Așa este organizată Marea Strigare.

Prinzătorii de raze de lumină, văduva, cei 7000 și Obadia, toți împreună, fac lucrarea lui Ilie. Ei sunt conduși de „Duhul lui Ilie,” Duhul Sfânt.

Care sunt planurile pentru dezvoltarea Marii Strigări? Ce să facem ca Marea Strigare să se întindă pe toată fața pământului?

Prinzătorii de raze de lumină, văduva, cei 7000 și Obadia nu fac planuri. Ei au înțeles că:

„Așa de mult Se golise Isus de Sine, încât nu făcea planuri pentru Sine. Accepta planurile pe care Dumnezeu Tatăl le făcea pentru El și I le dezvăluia în fiecare zi. Tot așa ar trebui să fim și noi dependenți de Dumnezeu, astfel încât viața noastră să fie o împlinire a voinței Sale” (DA 208).

Și atunci cum va deveni Marea Strigare o mișcare mondială? Cum se va dezvolta ea pentru a deveni o strigare întinsă pe toată fața pământului? Cum va lumina ea întregul pământ (Apocalipsa 18:1)?

„Vântul suflă încotro vrea, și-i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul” (Ioan 3:8) și cu Marea Strigare.

Marea Strigare nu are conducători, organizație, planuri.

Iar Ilie nu este nici măcar un om. Niciun muritor de pe acest pământ nu este Ilie. Deși făcea lucrarea lui Ilie, Ioan Botezătorul nu era Ilie.

Marea Strigare este în totalitate lucrarea Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt nu poate fi decapitat de Marele criminal. Marea Strigare nu poate fi oprită. Marea Strigare este adevărul. Iar adevărul nu poate fi oprit.

Și mai este ceva. Ahab nu vestește Marea Strigare. El are altă treabă. El se închină la Baal. Nici poporul Israel, biserica lui Ahab. Poporul are altă treabă. Și el se închină la Baal. Ilie și ai lui vestesc Marea Strigare!

Dar tu? Pe cine crezi? Pe Ahab, sau pe „Ilie”?