Începutul și sfârșitul Marii Strigări

28 mai 2008 - Teodor Erbiceanu

La doi ani după Minneapolis, Duhul Sfânt, prin Ellen White, declara:

„Marea strigare a îngerului al treilea a și început în descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul iertător de păcate. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul” (Review and Herald, 1 aprilie 1890).

Cu alte cuvinte, descoperirea neprihănirii lui Hristos este începutul Marii Strigări!

Când oamenii descoperă, sau înțeleg, care este sursa, izvorul, neprihănirii lui Hristos,  motivul pentru care Hristos a fost neprihănit, aceasta este echivalent cu începutul Marii Strigări. Când Jones și Waggoner au descoperit, au înțeles, care este motivul pentru care Hristos a fost neprihănit, aceasta a fost echivalent cu începutul Marii Strigări.

Care este sursa neprihănirii lui Hristos? De ce a fost Hristos neprihănit?

Creștinismul - de orice culoare - inclusiv adventismul, răspunde: Hristos a fost automat neprihănit pentru că El era A doua Persoană a Dumnezeirii care a venit pe Pământ pentru 33 de ani.

Jones și Waggoner răspund: Nu! Fiul omului a fost neprihănit pentru că - fiind urmașul lui Adam,  sămânța lui David (Romani 1:3) - Tatăl a locuit în El.

Hristos Însuși a declarat că neprihănirea Lui și lucrările Lui neprihănite se datorează locuirii Tatălui în El: „Tatăl, care locuiește în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10).

Acesta este primul pas.

Care este pasul al doilea?

Dacă descoperirea neprihănirii lui Hristos este începutul Marii Strigării, care este sfârșitul Marii Strigări?

Dacă locuirea Tatălui în Fiul omului a fost izvorul, sursa, neprihănirii lui Hristos, care este izvorul neprihănirii noastre, a oamenilor? Dacă Hristos a fost neprihănit pentru că Tatăl a locuit în El, cum putem fi noi neprihăniți? Dacă Fiul omului a fost neprihănit pentru că Tatăl a locuit în El, cum putem fi noi, fiii oamenilor, neprihăniți?

Sursa neprihănirii noastre este locuirea Tatălui în noi. Acesta este sfârșitul Marii Strigări. Finalul acestei strigări este că Tatăl personal va asculta rugăciunea noastră și - în Ziua Ispășirii - va veni să locuiască în noi, așa cum ne-a făgăduit (Ioan 14:23). Cu adevărat locuirea Tatălui în noi va lumina tot Pământul cu slava Sa. Apoi istoria planetei se va încheia.

Când un grup de oameni cheamă Biserica Adventistă, și apoi lumea, să devină locuințe ale lui Dumnezeu prin Duhul, are loc Marea Strigare. Când un grup de persoane cheamă frații din Biserică și oamenii din lume la nuntă, ca astfel să devină neprihăniți prin locuirea Tatălui în ei, are loc Marea Strigare.

Și nu trebuie nici măcar să fii adventist de ziua a șaptea, nici măcar creștin - în religia creștină - pentru a înțelege și a primi aceste lucruri.

Aceasta este Marea Strigare!

Nu așteptați altfel de Mari Strigări, spectacole de sunet și lumină, amvoane luminate, curcubee, elanuri evanghelistice, convertiri spectaculoase, jerbe și focuri de artificii pe cer.

Astăzi un grup de oameni din biserică cheamă frații să devină neprihăniți prin locuirea Tatălui în ei. Ei vestesc bisericii Marea Strigare!

Dacă Marea Strigare a început cu descoperirea faptului că Hristos a fost făcut „în toate lucrurile” asemenea fraților Săi, ea se va încheia când frații lui Hristos vor fi făcuți „în toate lucrurile” asemenea Fratelui lor mai mare, părtași de natură divină.