Marea minciună

13 martie 2008 - Gili Cârstea

Împăratul David nu era expert în istorie universală, nici observator al treburilor planetare și nici supraveghetor al serviciilor secrete internaționale. Dar el știa un lucru sigur, și nu se ferea să-l facă public: Națiunile și împărații lor conspiră împotriva lui Dumnezeu și a Unsului Său:

„Pentru ce se întărâtă neamurile, și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală, și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului Său, zicând: ‘Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor!’” (Ps 2:1-3).

De ce această uneltire globală? Ce au împărații pământului și domnitorii împotriva lui Dumnezeu și a Unsului Său? De ce vor să „rupă legăturile” și să scape din „lanțurile lor”?

Singura explicație acceptabilă este că împărații pământului și domnitorii au fost amăgiți să se alăture rebeliunii Adversarului lui Dumnezeu, și făcuți să creadă că legea divină este un jug al sclaviei, de care trebuie scăpat prin orice mijloace.

Dacă uneltirea globală ar fi inițiativa și proiectul oamenilor, atunci urmașii lui Hristos împotriva acestora ar avea de luptat. Dar Pavel nu susține o astfel de viziune:

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești” (Efeseni 6:12).

Cine sunt conspiraționiștii? Stăpânitorii întunericului acestui veac, duhurile răutății din „locurile cerești,” adică din altă dimensiune decât „carnea și sângele.” Ei sunt căpeteniile și stăpânitorii acestei lumi, iar ei conspiră, uneltesc, complotează. Uneltirea lor se întinde la scară globală, și acționează la vârful piramidei. Este liantul opoziției finale contra guvernării lui Dumnezeu, așa cum observă Ioan:

„Apoi am văzut ieșind din gura balaurului, și din gura fiarei, și din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni, care fac semne nemaipomenite, și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic” (Apoc 16:13-14).

Fiara este puterea politică sub controlul religiei, iar proorocul mincinos este protestantismul apostaziat, care a încetat să mai protesteze, împingându-i pe oameni să se întoarcă la religia mistică a evului mediu reactivată de fiară. Balaurul este Satana, șarpele cel vechi (Apoc 12:9).

Când fiara și profetul mincinos colaborează cu balaurul, și „emit” duhurile care deschid ușa în fața semnelor nemaipomenite ale demonilor, iar misiunea acestora este de a coaliza pe toți împărații pământului împotriva lui Dumnezeu, dar spun lumii că ei lucrează pentru cauza lui Dumnezeu, aici avem o conspirație globală în cel mai pur sens al expresiei.

Slujitorii adevăratului Dumnezeu sunt prin definiție luptători împotriva conspirației globale. Ei nu pot fi amăgiți să se angajeze împotriva „cărnii și sângelui,” adică a semenilor lor amăgiți. Ei, la fel ca Fratele lor mai mare, au înțeles că rolul lor este să strice lucrările diavolului (1 Ioan 3:8), descoperind caracterul lui Dumnezeu și astfel prezentând lumii pe Hristos în contrast marcant cu Baal. Comparând metodele lui Hristos cu cele ale lui Baal, imediat devine evident cine trage sforile pe această planetă și de ce.

Omenirea aceasta amăgită de balaur, fiară și proorocul mincinos, are urgentă nevoie de adevăr, de o înțelegere a realităților spirituale din marea controversă. Aceasta a fost misiunea lui Hristos, descrisă atât de bine în scurtul Său dialog cu Pilat, procuratorul roman.

În acea sală de judecată se aflau față în față două lumi în conflict. Hristos îi spunea lui Pilat că împărăția Lui nu este din lumea aceasta. Pilat nu știa că lumea lui este luată ostatică și angajată într-o conspirație, o uneltire împotriva împărăției lui Dumnezeu. Hristos îi spunea că misiunea Lui este aceea de a mărturisi despre adevăr. Pilat a întrebat: „Ce este adevărul?” Dar nu a stat să asculte ce este adevărul, deși Hristos i-ar fi răspuns. El a ieșit afară imediat, anunțând pe iudei că arestatul nu se face vinovat de nicio călcare de lege a imperiului.

Adevărul de care avea nevoie Pilat era acela că lumea este sub controlul unei puteri superioare, și că împărații nu fac ce doresc ei. Pilat credea că puterea de a-L elibera sau crucifica pe Isus se află în mâinile lui, dar Isus l-a contrazis imediat: „N-ai avea nicio putere asupra Mea” i-a răspuns Isus „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat” (Ioan 19:11).

Prin această declarație, Isus întărea conceptul marii controverse, și anume că Satana este stăpânitorul acestei lumi, și că puterea lui este pusă la dispoziția celor care îi recunosc autoritatea supremă. Pilat era un executant mărunt, și s-a dovedit că nu are absolut nicio autoritate, niciun control asupra propriilor lui decizii. Altcineva, “de sus”, controla evenimentele și hotăra măsurile care se impun, „sus” însemnând „căpeteniile, domniile, stăpânitorii întunericului acestui veac,” duhurile răutății din „locurile cerești.”

Neamurile se „întărâtă” și conspiră împotriva lui Dumnezeu și a Unsului Său, deoarece la cartierul general factorul de decizie este Balaurul, șarpele cel vechi, a cărui tehnică milenară a fost să se dea drept Dumnezeu [Eze 28:2].

Acesta este un adevăr elementar pentru urmașii lui Hristos, asupra căruia nu pot exista dubii sau ezitări. Toți cei care nu îl cunosc vor deveni o pradă sigură în ultima campanie pe care o pregătește diavolul împotriva bisericii lui Hristos, deoarece el se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (2 Tes 2:3-4), iar întreaga lume va fi la picioarele lui, deoarece n-a dorit să cunoască acest adevăr de bază al marii controverse. Au preferat marea minciună, că Dumnezeu este la cârma acestei lumi nelegiuite, deși Hristos le-a spus cât se poate de convingător că împărăția Lui nu este din lumea aceasta, că nu se poate construi de lumea aceasta, în lumea aceasta.

Toți cei care cred marea minciună sunt o parte a conspirației, cu sau fără voia lor, și astfel sunt incapabili să transmită lumii solia îngerului al treilea.