Razele de lumină din 1888

4 februarie 2008 - Gili Cârstea

Ce se întâmpla, la nivel global, dacă razelor care au strălucit la Minneapolis li se permitea să-și exercite puterea convingătoare asupra lumii?

Răspunsul inspirat este că imediat ar fi venit Ploaia Târzie și Marea Strigare. Descoperirea neprihănirii lui Hristos produce imediat Marea Strigare.

Domnul plănuise ca razele de lumină să strălucească mai întâi asupra delegaților prezenți la sesiunea din 1888, deoarece de poziția lor depindea efectul luminii asupra bisericii, și apoi asupra lumii. Dar ei, în loc să-l dezamăgească pe Satana, L-au dezamăgit pe Hristos, pe care erau convinși că-L slujesc. Ascultați:

„Dacă razelor de lumină care au strălucit la Minneapolis li se permitea să-şi exercite puterea convingătoare asupra celor care s-au opus ei, dacă toţi ar fi cedat şi şi-ar fi supus atunci voinţa Duhului lui Dumnezeu, ei ar fi primit cele mai bogate binecuvântări, l-ar fi dezamăgit pe vrăjmaş, şi ar fi stat ca nişte bărbaţi credincioşi, tare la datoria lor. Ar fi avut o experienţă bogată; dar eul a spus: Nu! Eul nu a vrut să fie zdrobit; eul a luptat pentru supremaţie, şi fiecare dintre aceste persoane vor fi testate din nou asupra aceloraşi puncte la care au eşuat atunci” (Letter 19, 1892).

Scriind aceste lucruri la patru ani după Minneapolis, ea știa foarte bine ce spune: Razelor de lumină care au strălucit la Minneapolis nu li se permisese să-și exercite puterea convingătoare asupra îngerului bisericii Laodicea, iar binecuvântarea a fost refuzată.

Acele raze de lumină nu au reușit să-și exercite puterea convingătoare asupra bisericii, de-a lungul acestor 120 de ani, și acesta este singurul motiv pentru care binecuvântările finale nu vin. În ciuda declarațiilor ridicole că „biserica a primit solia 1888,” vrăjmașul nu este deloc dezamăgit de ceea ce face poporul nostru, ba este chiar mulțumit, potopindu-ne cu laude, aprecieri, diplome și porți deschise spre colaborare până la cele mai înalte niveluri ale puterii.

Singurul dezamăgit este Hristos, observând ușurința cu care poporul nostru se lasă amăgit de trucurile ieftine prin care ne lăsăm tunși de Dalila contemporană.

Pasajul de mai sus descoperă un alt lucru notabil, și de care va trebui ținut cont atunci când studiem solia 1888. Domnul nu a trimis prin frații Waggoner și Jones o solie completă, clar definită și bună de pus în aplicare instant, care să producă impactul emoțional necesar valului de redeșteptare pe care îl aștepta biserica. El a trimis doar „raze de lumină” asupra subiectului capabil să declanșeze o serioasă devoțiune față de adevărul adventist, astfel ca noul legământ să poată fi realizat cu poporul lui Dumnezeu.

Cele câteva raze de lumină despre neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea aduceau alte câteva raze de lumină despre caracterul lui Dumnezeu în contextul marii controverse, luminând astfel sanctuarul suficient de tare ca să vedem în el „scopul” lui Dumnezeu din veacuri veșnice, acela de a locui în fiecare ființă creată, „de la serafimul luminos și sfânt până la om.”

Acelor raze de lumină nu li se permite nici astăzi, din păcate, să-și exercite „puterea convingătoare” asupra bărbaților noștri conducători. Simpatizanții dreptei radicale visează o întoarcere la teologia pionierilor, fără să pară conștienți că pionierii abia aveau „o slabă licărire” despre ce înseamnă credința. Simpatizanții stângii liberale se zbat să aducă biserica înapoi la teologia reformaționistă, iar unii dintre ei, mai postmoderniști, ne cheamă chiar înapoi la misticismul medieval. Recent au apărut unii care vor să ne aducă înapoi la iudaism, „adevăratele noastre origini,” după ei.

Dumnezeu nu ne cheamă înapoi la teologia vremilor trecute, la credințele părinților noștri. El ne cheamă să „înaintăm în slava crescândă a soliei îngerului al treilea,” până când pământul va fi luminat de slava caracterului lui Dumnezeu, iar Babilonul spiritual se va prăbuși.

Nu este, deci, de mirare că solia neprihănirii lui Hristos este numită lumină falsă, de către cei care nu au înaintat în slava crescândă a soliei îngerului al treilea.

Doar acele raze trimise prin frații Waggoner și Jones, lăsate să-și exercite puterea convingătoare, ne vor călăuzi pașii pe calea consacrată acum, când biserica vuiește de orice vânt de învățătură, iar oamenii nu mai știu ce să creadă şi cine are dreptate.