Un nou sistem de operare

13 decembrie 2007 - Gili Cârstea

Lumea informatică a cunoscut mare fierbere, agitaţie şi dialoguri febrile în aceste ultime două luni. Apple a lansat noul sistem de operare pentru platforma Macintosh, Mac OS-X 10.5, sau Leopard. Publicitatea a fost formidabilă, iar lansarea pe măsură. Oamenii au stat la cozi interminabile spre a fi printre primii care se vor bucura de Leopard, măreţul înlocuitor al deja celebrului şi apreciatului Tiger.

Observând fascinaţia, insistenţa şi seriozitatea cu care fanii Apple îşi consumă energiile pentru noul sistem de operare, mă gândeam cu tristeţe la apatia şi indiferenţa cu care poporul nostru tratează oferta fenomenală a noului legământ, dorinţa lui Dumnezeu de a instala în templul sufletului nostru sistemul de operare divin.

“Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ier 31:33).

Acest anunţ formidabil nu produce nici cel mai mic interes în poporul nostru. Oamenii sunt plictisiţi şi obosiţi de amânarea inexplicabilă a lansării sistemului de operare divin anunţat tocmai de pe vremea lui Ieremia, şi care pare să nu mai iasă din stadiul beta. Da, toţi au văzut puterea lui impresionantă desfăşurată în Omul Isus Hristos, dar de atunci fiecare generaţie tot aşteaptă lansarea noului sistem, fără niciun rezultat.

De ce această inexplicabilă amânare? De ce a rămas făgăduinţa noului legământ neîmplinită pentru o perioadă de timp atât de lungă?

A schimbat Dumnezeu unica metodă prin care păcătoşii pot fi conectaţi din nou la izvorul vieţii? Este demonstraţia realizată în Omul Isus Hristos imposibil de repetat în fraţii Săi de pe pământ? A abandonat Dumnezeu noul legământ, acceptând să primească în împărăţia Sa păcătoşi declaraţi neprihăniţi, dar fără ca ei să fie realmente făcuţi neprihăniţi?

Răspunsul este un NU categoric. Oamenii pot fi aduşi la sfinţenie pe o singură cale, aceea a noului legământ. În mintea umană trebuie instalat un nou sistem de operare, acela care era în Omul Isus Hristos, “legea duhului de viaţă (care era) în Hristos Isus”:

“Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” (Ps 40:8).

“Lumina care străluceşte de la cruce descoperă dragostea lui Dumnezeu. Dragostea Sa ne atrage la sine. Dacă nu ne împotrivim acestei atracţii, vom fi aduşi la piciorul crucii pentru păcatele care L-au răstignit pe Mântuitorul. Atunci Duhul lui Dumnezeu produce o viaţă nouă în suflet. Gândurile şi dorinţele sunt aduse în ascultare de voinţa lui Hristos. Inima, mintea, sunt create din nou după chipul Celui care lucrează în noi spre a-Şi supune toate lucrurile. Apoi legea lui Dumnezeu este scrisă în minte şi inimă, şi putem spune împreună cu Hristos, ‘Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!’” (DA 175).

Când legea este scrisă în minte, când este aşezată “în fundul inimii,” păcătoşii vor trăi din nou în neprihănire, iar metoda este clar descrisă: “Să-i facă pe oameni drepţi prin descoperirea lui Dumnezeu” (ST 20 ian 1890).

Deoarece ni s-a spus că “ultima solie de har” va fi o descoperire a caracterului lui Dumnezeu, iar prin această descoperire oamenii sunt nu doar declaraţi, ci făcuţi drepţi, concluzia simplă este că noul sistem de operare poate fi instalat în minte doar atunci când caracterul lui Dumnezeu în Hristos este făcut cunoscut oamenilor.

Şi deoarece lumina despre neprihănirea lui Hristos a început să strălucească din nou în poporul lui Dumnezeu, este timpul să ne pregătim pentru lansarea noului sistem de operare. Nu există veste mai bună decât aceasta pentru biserica rămăşiţei.