FAITH HOUSE MANHATTAN: O caravană a speranței?

26 ianuarie 2007 - Gili Cârstea

Nimeni nu mai susţine astăzi că mişcarea emergentă este un moft al tinerei generaţii de postmodernişti, nemulţumiţi de religia organizată. The Emergent Village a căpătat statut oficial, se bucură de o largă participare din partea tuturor denominaţiunilor şi recent a căpătat un loc în NCC (National Council of Churches, segmentul naţional al Consiliului Mondial al Bisericilor, WCC). Misiunea lor declarată este demontarea şi asamblarea din nou a creştinismului, spre a se potrivi timpului şi culturii prezente.

Biserica Adventistă a considerat că noua faţă a religiei moderne este compatibilă cu credinţa ei, îmbrăţişând, stimulând şi lăudând aventura tinerilor academicieni adventişti, considerând-o a fi “noua frontieră a misiunii adventiste.” Teologi de frunte, precum George Knight sau Jon Paulien, şi-au dat binecuvântarea şi au participat la lansarea acestei aventuri, iar revista drapel a bisericii, Adventist Review, a oferit spaţii largi evenimentelor emergente adventiste şi promotorilor lui [aici].

Deşi grupul re:church a spus de la început că proiectul lor urmăreşte să modeleze „de la zero” credinţa noii generaţii de adventişti, pentru un timp au lăsat impresia că ei păstrează fundamentele şi distinctivele adventiste, schimbând doar forma şi conţinutul serviciului divin. Şi chiar aşa au făcut. Ultimele dezvoltări însă arată că avertizarea lor a fost serioasă, iar conducerea bisericii a fost naivă în speranţa că emergenţii noştri fac misiune adventistă. Ce întreprind ei acum este o frontieră nouă, dar nu pentru misiunea adventistă, ci pentru religia globală a secolului 21 pe care o promovează mişcarea ecumenică.

Noua ispravă se numeşte Faith House (Casa Credinţei), iar fondatorul şi promotorul ei este pastorul adventist Samir Selmanovic, unul dintre iniţiatorii grupului re:church. Până de curând pastor al comunităţii adventiste CrossWalk din Conferinţa California de Sud-Est, el este simultan şi membru al comitetului de conducere al Emergent Village, asociaţia tuturor grupărilor emergente din Statele Unite. De curând a terminat un doctorat la Andrews University, sub îndrumarea lui Roy Naden, iar după această preţioasă anexare a celor trei litere măreţe la numele lui, a fost imediat numit membru în comisia Faith and Order a Consiliului Naţional al Bisericilor din partea Emergent Village.

Ce este Faith House?

Faith House este un mod de a aduna laolaltă, de a pune împreună şi de a transforma în comunitate, persoane din toate religiile. Da, religiile, aţi auzit bine. Nu este vorba despre confesiuni diferite din creştinism, aşa cum pare să fie cazul cu mişcarea ecumenică, ci chiar persoane de orice religie, sau fără religie, de la adventişti la wicca, păgâni, vrăjitori sau atei. Va fi o sală de cult, dar scopul nu este adorarea lui Dumnezeu, ci părtăşia comună a valorilor spirituale ale fiecărei orientări religioase.

Pastorul nostru consideră că fiecare orientare religioasă are valorile ei, şi că este o pierdere să le neglijăm sau să le întoarcem spatele:

„Înţelepţii din tradiţia creştină m-au învăţat următorul adevăr: ‚Nu poţi să-L limitezi pe Dumnezeu. Vei găsi urmele paşilor Lui în orice viaţă şi în orice comunitate.’ În ultimii câţiva ani am reuşit să înţeleg că, dacă prioritatea vieţii mele este că-L caut pe Dumnezeu, atunci trebuie să-l cunosc pe „celălalt,” şi să mă las binecuvântat de Dumnezeu care este în „celălalt.”

„Eu văd drumurile noastre către Dumnezeu împletite împreună, nu spre a se modela într-o singură religie, ci spre a co-exista pentru binele lumii. Când comorile diferitelor tradiţii spirituale se deschid în faţa noastră, să nu evităm să învăţăm” (Samir Selmanovic, A Caravan of Hope).

Nici Alice Bailey şi colegul ei demon nu puteau să o spună mai clar: Dumnezeu este în toate „tradiţiile spirituale,” şi nicidecum în Isus Hristos, singura cale, singurul adevăr şi singura viaţă. Aşa spun „înţelepţii” din tradiţia creştină de la care a obţinut fratele Samir diplomele academice. Şi noi credeam că la Andrews University se oferă PhD-uri doar celor care au reuşit să vadă contrastul total dintre Hristos şi Baal...

Fondatorul Faith House consideră că religiile lumii, inclusiv a noastră, produc „tulburare” în lume, motiv pentru care nu există pacea, armonia şi bunăstarea de care ar trebui să ne bucurăm. De aceea el doreşte să defrişeze un drum nou, şi nu se sfieşte să o afirme deschis:

„Suntem pe un drum către un gen de credinţă cu totul diferit... Bun venit în caravana speranţei noastre.”

Cum este alcătuită „caravana”? Ascultaţi:

„Imaginaţi-vă: Iudei, creştini, musulmani, atei, toţi luptându-se cu Dumnezeu împreună. Imaginaţi-vă: O singură omenire, un singur amvon, o bogată diversitate de voci, fiecare învăţând de la celălalt şi cultivând tradiţiile celorlalţi. Imaginaţi-vă: O sinagogă, o biserică, o moschee, părtaşe la viaţă într-o singură comunitate. Imaginaţi-vă: un loc al prieteniei şi bucuriei, o agenţie pentru justiţie socială, o voce pentru pace, un loc de exprimare pentru suferinţă şi iertare; o şcoală a dragostei.

„Faith House caută să aducă împreună evrei progresivi, musulmani progresivi, creştini progresivi şi căutători spirituali fără confesiune, spre a deveni o comunitate inter-confesională pentru binele lumii. Avem o singură lume şi un singur Dumnezeu.

„Dumnezeu foloseşte oameni spre a schimba lumea. Oriunde ai trăi pe această planetă, avem nevoie de tine la fiecare moment al acestei călătorii. Eforturile care schimbă lumea cer timp, energie şi oameni care nu par potriviţi de a sta împreună. Doar atunci când oamenii lucrează împreună, şi persistă o lungă perioadă de timp, se va produce mişcarea tectonică” (What is the Faith House Project?).

Aceasta este, fără niciun fel de fard, noua viziune profetică adventistă. Minunaţi-vă cât mai aveţi timp, deoarece acest tsunami al spiritualităţii emergente va lovi biserica frontal şi fără avertizări. Dar nu, nu deoarece o mână de visători din adventism (pe care Daniel îi descrie mai altfel – 11:14) speră să salveze lumea; motivul este acela că omenirea a fost înhămată la ceea ce spiritele numesc „Planul,” iar Planul prevede tocmai aducerea tuturor oamenilor împreună pentru construirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. De mult timp predică spiritele că fiecare religie este o cale către nemurire, că toate duc la Dumnezeu, şi prin urmare despărţirile sunt nocive, deoarece produc „tulburare.”

Cu adevărat îţi trebuie un doctorat ca să afirmi că planeta aşteaptă o „mişcare tectonică,” iar adventismul să caşte gura fascinat, fără să priceapă şmecheria. După viziunea lui, „mişcarea tectonică” este transformarea lumii într-o unică comunitate inter-confesională, care va instaura împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Dar nu visaţi poveşti: „Mişcarea tectonică” n-are nicio legătură cu evanghelia lui Hristos, cu marea strigare sau a doua venire. Nicidecum. Ea se va produce „doar atunci când oamenii lucrează împreună, şi persistă o lungă perioadă de timp.” Şi cam cât, frate Samir, ar însemna „o lungă perioadă de timp” ca să se producă respectiva mutaţie? Un mileniu ajunge? Spiritele care animă astăzi Babilonul ar fi încântate să-şi petreacă următoarea mie de ani ameţind omenirea cu ingineriile lor sociale, decât să bântuie o planetă pustiită, devastată, oribilă, aşteptând îngroziţi şi neputincioşi momentul adevărului.

Susţinerea pentru acest proiect adventist de transformare a omenirii într-o unică comunitate inter-confesională este debordantă. Teologi proeminenţi şi administratori se întrec să promoveze viziunea, majoritatea contând pe calităţile strălucite ale fratelui Selmanovic. Pe lista suporterilor acestui program, primii sunt citaţi granzii neadventişti:

Tony Campolo: „Iată un tânăr cu viziune, şi al cărui model de dedicare îl va ajuta să-şi realizeze visele. Este strălucit şi elegant, şi sunt sigur că el va fi folosit de Dumnezeu în acest proiect, punând în practică modelul biblic de reconciliere.”

Brian McLaren: „Prietenul meu Samir are toate darurile necesare... Este un comunicator puternic, un lider autoritar, fluent peste frontiere culturale, strălucit, cu largă experienţă, teologic activ, şi dăruit să dezvolte comunităţi care să aducă laolaltă persoane diferite în căutare de înţelegere mutuală, pace şi clădirea unei lumi mai bune. Sper ca mulţi să mi se alăture în a-l încuraja şi sprijini în această acţiune inovatoare, în acest important oraş, la această oră critică.”

Apoi urmează câteva staruri adventiste:

Jon Paulien (Decan al facultăţii de religie, Universitatea Loma Linda): „Sunt bucuros să susţin proiectul de slujire urbană pe care îl dezvoltă Samir Selmanovic. El are genul de viziune şi energia care, într-un cadru potrivit, poate aduce solia adventistă în atenţia oamenilor la care nu putem ajunge pe alte căi. Nimeni nu poate promite succes pentru un astfel de proiect, dar cred cu putere că asemenea proiecte sunt necesare. Viziunea se dezvoltă testând lucruri noi, chiar dacă ele eşuează. Cred că Dumnezeu lucrează asupra inimii lui Samir, iar eu încurajez pe cei care au o viziune asemănătoare să-l susţină în acest efort, iar cei care sunt îngrijoraţi de această nouă direcţie să reziste ispitei de a face lucrurile şi mai dificile.”

Raj Attiken (Preşedintele Conferinţei Ohio): „Sunt încântat că prietenul meu Samir Selmanovic se pregăteşte să se îmbarce pentru o astfel de călătorie a credinţei în câmpul misionar al culturii occidentale. El are o dotare unică pentru asemenea provocări. A gustat din schimburile inter-culturale, experimentând contactul cu Dumnezeu în experienţele şi schimburile cu persoane din postmodernism. El a lucrat riguros în dezvoltarea artei contextualizării critice şi cultivarea comunităţilor care alcătuiesc împărăţia lui Dumnezeu. Sunt bucuros să susţin acţiunea lui Samir de a stabili un avanpost al împărăţiei în New York City. Această iniţiativă curajoasă şi inspirată de cer merită sprijinul rugăciunilor dumneavoastră.”

Roy Naden (Profesor emerit, Andrews University): „Îi cunosc pe Samir şi Vesna chiar de când au sosit în America spre a studia la Universitatea Andrews, şi am avut privilegiul să fiu îndrumătorul lui Samir în studiile lui doctorale. Dintre toţi studenţii mei, el este unul dintre cei puţini care au excelat dincolo de orice aşteptări. Are o minte strălucitoare, cercetătoare, capabil să absoarbă informaţie şi inspiraţie dar continuând să rămână el însuşi, ancorat în convingerile personale... Ridicarea unei noi misiuni, spirituale şi dinamice, în New York City este o provocare pe care doar unu dintr-un milion o poate realiza. Cred că Dumnezeu i-a chemat pe Samir, Vesna şi cele două fetiţe minunate ale lor, la această provocare imensă. Sunt alături de ei cu sprijinul meu spiritual şi financiar. Sper ca şi dumneavoastră să-i sprijiniţi în acelaşi fel.”

Johnny Ramirez-Johnson (Profesor de religie, psihologie și cultură la Loma Linda University): „Cred că viziunea Faith House este una profetică. În lume este o nevoie acută de dialog și ridicare de punți. Sunt bucuros să fiu o parte a acestei lucrări creștine și profetice. În lucrarea mea ca profesor de religie și pastor, întâlnesc mulți oameni care caută o cale autentică de a se conecta cu Dumnezeu. Mă rog ca această nouă lucrare să ofere un loc sigur pentru de care astfel de oameni au nevoie, și astfel să devină un instrument eficient în mâinile Înduărtorului nostru Dumnezeu.”

Nathan Brown (Editor Signs of the Times, Australia): „Lumea, biserica şi împărăţia lui Dumnezeu au nevoie de acest gen de re-imaginare şi asumare de riscuri. Ne bucurăm să fim o parte – prin sprijinul, rugăciunile şi dolarii noştri (australieni) – a acestei aventuri care se va dezvolta în lunile şi anii următori. Dumnezeu să conducă şi să binecuvânteze.”

Ryan Bell (Pastor şi director al re-church network): „Samir este pastorul cu cea mai autentică viziune profetică din adventismul de azi. Viziunea şi curajul lui m-au inspirat în ultimii şase ani, iar prietenia lui a hrănit viaţa şi lucrarea mea... Sunt mândru să sprijin acest proiect. Avem nevoie urgentă de aşa ceva, şi el va fi un exemplu nu numai pentru misiunea adventă, ci şi pentru alte grupări creştine. Mai mult, acest model de aplicare a evangheliei poate schimba lumea!”

În cuvintele de susţinere ale acestor fraţi apar, ca un laitmotiv, expresii preţioase precum „o lume mai bună,” „poate schimba lumea,” „aducerea împărăţiei pe pământ.” Acestea însă nu sunt comandamentele mişcării advente, ci visele irealizabile ale Planului făcut de controlorii globali, la sugestia demonilor. Şi nu este un proiect nou, „de frontieră,” aşa cum visează tinerii şi străluciţii noştri emergenţi.

Visul de a aduce împreună oameni de toate credinţele şi culturile, şi de a face din ei „o comunitate inter-confesională pentru binele lumii” îşi are rădăcinile în mentalitatea Turnului Babel, şi a supravieţuit în doctrina babiloniană a chipului cu totul de aur. Tema visului este: „Nu contează ce religie aveţi, din ce cultură veniţi, haideţi să ne construim un viitor sigur, şi să evităm pericolele separării şi ameninţările ideologiilor contrare.”

Planul este acum mai viu ca niciodată, iar forţele care lucrează spre implementarea lui nu glumesc. Chiar Scriptura spune că ei vor reuşi, grămădind omenirea, mai cu voie mai fără voie, într-o uriaşă comunitate inter-confesională numită Babilonul cel mare. Din păcate, fraţii noştri postmoderni nu-şi dau seama că acesta nu va fi o Casă a Credinţei, ci o locuinţă pentru duhuri necurate, o „colivie” a oricărei păsări necurate şi urâte.

Casa se va prăbuşi, deoarece nu poţi să faci „comunitate” din adevăr şi minciună, din sfinţenie şi nelegiuire; aceasta este adulter în cel mai deplin sens, şi chiar „împăraţii” teologiei adventiste se îmbată de această subtilă şi teribilă băutură. Acest vis despre „schimbări tectonice” care să aducă pacea şi armonia în lume nu sunt susţinute nici de Coran sau Talmud, cu atât mai puţin de Biblie. Poate doar în Manifestul Comunist am putea regăsi asemenea idei.

Noul val teologic din adventism încurajează corpul nostru pastoral să străbată „mări nebătute” dacă doreşte să aibă parte de „ţărmuri nevisate,” ei sperând astfel să ancoreze pe plajele Canaanului ceresc. Scriptura spune însă că aceste caravane ale disperării se vor trezi pe ţărmurile Babilonului cel mare; iar Babilonul cel mare nu poate fi vindecat (Ier 51:9), indiferent ce ar spune Brian McLaren şi toată cohorta lui de teologi luminaţi din Emergent Village.