banner

 

Articole 2006

în ordine alfabetică

Pagină în lucru.

Puteți citi articolele online, la adresa:  http://1888.ro

 

 

1888 – Semnificaţii şi responsabilităţi – 30 iun 2006 – Gili Cârstea

 

„A moştenit un nume” – 20 feb 2006 – Gili Cârstea

A primit biserica solia 1888? (I) - 17 sept 2006 - Gili Cârstea

Ad Majorem Dei Gloriam – 7 iun 2006 – Gili Cârstea

Adevăr ceresc, popor firesc – 25 iun 2006 – Gili Cârstea

„Aici stăm” – un protest şi implicaţiile lui – 16 iun 2006 – Gili Cârstea

Ajutor umanitar pentru cel mai disperat caz - 15 sept 2006 - Gili Cârstea

Alifie pentru o experienţă în Sfânta Sfintelor – 30 apr 2006 – Donald K. Short

Am voit să vindecăm Babilonul (I) - 10 mai 2006 – Gili Cârstea

Are departamentul PR ceresc probleme grave? (I) - 12 nov 2006 - Gili Cârstea

Aroganţa care insultă pe Duhul lui Dumnezeu - 21 nov - Gili Cârstea

Ascultarea – motivaţiile şi binecuvântările ei – 8 mai 2006 – Gili Cârstea

Autorul păcatului şi falsurile lui celebre – 16 ian 2006 – Gili Cârstea

 

Baal şi arta confiscării presei oficiale – 8 apr 2006 – Gili Cârstea

Bariera mortală dintre poporul lui Dumnezeu şi solia lui Dumnezeu  (I) - 7 nov 2006 - Gili Cârstea

Barometru divin pentru vremuri de furtună – 8 iun 2006 – Gili Cârstea

Biserica - interesul suprem al lui Hristos  (I) - 28 sept 2006 - Gili Cârstea

Blestemă pe Dumnezeu şi mori – 12 mai 2006 – Gili Cârstea

 

Călătorie la cruce – o faţă nouă a pelerinajului medieval? – 25 apr 2006 – Sorin Breşug

Calea de la păcat la neprihănire - 31 dec 2006 - Gili Cârstea

Calea ieftină a religiei populare – 23 apr 2006 – Gili Cârstea

Calea nouă şi vie a legământului cel veşnic – 15 mai 2006 – Gili Cârstea

Calea pe care ei o numesc partidă – 25 mai 2006 – Gili Cârstea

Cât mai amânăm smulgerea rădăcinilor? – 29 mar 2006 – Gili Cârstea

Cauză şi efect în dinamica nimicirii (I) - 18 dec 2006 - Gili Cârstea

Cel neprihănit va trăi prin credinţă (I) – 28 mai 2006 – Gili Cârstea

Christ-mas fără un "aşa zice Domnul" - 29 dec 2006 - Gili Cârstea

Cine este deasupra legii morale? – 27 feb 2006 – Gili Cârstea

Consecinţele rebeliunii din 1888  (I) - 5 dec 2006 - Gili Cârstea

Cosmetizarea fiarei care se ridică din abis - 7 sept 2006 - Gili Cârstea

Credinţa ultimei generaţii - 13 dec 2006 - Gili Cârstea

Crimă şi onoare – 11 ian 2006 – Gili Cârstea

Curăţirea sanctuarului în Ezechiel – 29 ian 2006 – Gili Cârstea

Curăţirea sanctuarului în lumina marii controverse - 22 nov 2006 - Donald K. Short

Cuvintele, destinatarii lor şi reacţia lumii – 22 feb 2006 – Gili Cârstea

 

Dar îngerii de ce nu mor? – 6 feb 2006 – Gili Cârstea

Datina oamenilor - 30 nov 2006 - Gili Cârstea

De ce ne ignoră? – alte motive – 23 ian 2006 – Gili Cârstea

De ce ne ignoră? – 20 ian 2006 – Gili Cârstea

De ce urăsc ei sanctuarul? – 3 feb 2006 -  Gili Cârstea

Declaraţii oficiale iresponsabile - 20 nov 2006 - Gili Cârstea

Descoperirea fiilor lui Dumnezeu - 19 oct 2006 - Gili Cârstea

Din loialitate faţă de biserică şi stat - 29 oct 2006 - Gili Cârstea

Disperarea unui mesager autentic – 9 apr 2006 – Gili Cârstea

Distracţii copilăreşti în incinta sanctuarului –  9 ian 2006 –  Gili Cârstea

Diviziunea Euroafrica îşi declară poziţia (I) – 16 apr 2006 – Gili Cârstea

Domeniu esenţial pentru ultima generaţie –  3 ian 2006 – Gili Cârstea

Domnul voia să-i omoare –   5 mar 2006 – Gili Cârstea

Dorinţele Lui şi dorinţele noastre - 14 nov 2006 - Alina Tudorică

Două modele în conflict – o singură premisă greşită (I) – 14 ian 2006 – Gili Cârstea

Dragostea de Babilon duce la robie în Babilon – 11 iun 2006 – Gili Cârstea

Drumurile întortocheate ale închinării la Baal – 22 mai 2006 – Donald K. Short

Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru (I) – 1 mar 2006 – Gili Cârstea

Dumnezeu a trimis lumină... – 19 mai 2006 – Gili Cârstea

Dumnezeu şi Cezarul (I) – 26 iun 2006 – W.W. Prescott

Dumnezeu şi Mamona - o alianţă imposibilă - 14 oct 2006 - Gili Cârstea

 

Educaţia în Babilon – ieri şi azi (I) –   6 mar 2006 – Gili Cârstea

Eficienţa unei strategii milenare şi antidotul ei - 23 nov 2006 - Gili Cârstea

Evanghelizări moderne - 6 nov 2006 - Gili Cârstea

Evenimente profetice în actualitate (I) – 13 mar 2006 – Gili Cârstea

 

Forţa indestructibilă a recuperării memoriei – 15 feb 2006 – Donald K. Short

 

Gândul Domnului – 27 mar 2006 – Maria-Eliza Ţene

 

Haina sacerdotală şi puterile ei miraculoase - 16 sept 2006 - Gili Cârstea

Hristos şi remediul pentru păcat - 20 sept 2006 - Tim Jennings

Hristos, Baal şi solzii de pe ochii rămăşiţei  (I) - 16 oct 2006 - Gili Cârstea

 

Împotrivirea umană şi reacţia divină –  8 feb 2006 –  Gili Cârstea

Înapoi la nimicurile teologiei populare? – 19 ian 2006 – Gili Cârstea

Încă o statuie cu picioarele de aur – 22 ian 2006 – Gili Cârstea

Îngerii nu au înţeles nici chiar atunci - 28 dec 2006 - Gili Cârstea

Îngerul bisericii Laodicea şi pocăinţa veacurilor – 15 iun 2006 – Gili Cârstea

Întoarcerea la Horeb (I) – 26 mai 2006 – Gili Cârstea

Inima lor... s-a răsculat împotriva Lui - 3 dec 2006 - Gili Cârstea

 

Labirintul rugăciunii – mister şi spiritualitate – 26 apr 2006 – Gili Cârstea

Lanţul de o mie de ani al fărădelegii (I) – 14 apr 2006 – Gili Cârstea 

Laodicea nu este Babilonul – 20 mai 2006 – Donald K. Short

Legământul căsătoriei şi taina lui Dumnezeu (I) – 12 feb 2006 – Gili Cârstea

Legea păcatului şi a morţii - 2 oct 2006 - Gili Cârstea

Legi rele pentru inimi împietrite (I) - 14 dec 2006 - Gili Cârstea

Liantul unităţii în biserica emergentă - 22 sept 2006 - Gili Cârstea

Libertatea de a-L caricaturiza pe Dumnezeu –  9 feb 2006 –  Gili Cârstea

Libertatea de alegere şi legea păcatului (I) – 7 ian 2006 –  Evelyn Mangîru

Libertatea de alegere şi legea păcatului (II) – 8 ian 2006 –  Evelyn Mangîru

Libertatea de conştiinţă – principii fundamentale – 1 iun 2006 – A.T. Jones

Libertatea înseamnă dreptul de a spune NU – 9 iun 2006 – Gili Cârstea

Lumini şi umbre în nimicirile planetare - 2 nov 2006 - Gili Cârstea

Lupta lui Iacov – 19 apr 2006 – Maria-Eliza Ţene

 

Marea Controversă – „teoria despre orice” – 5 feb 2006 – Herbert E. Douglas

Marea sincronizare - 1 iul 2006 - Gili Cârstea

Medicul nostru ceresc (I) - 20 dec 2006 - Brad Cole

Meniul preferat al omenirii: Minciuni "dimineaţa, la prânz şi seara" - 23 sept 2006 - Gili Cârstea

Mesagerii lui Dumnezeu din ultima generaţie – 3 iun 2006 – Gili Cârstea

Mesagerii lui Dumnezeu şi limitele lor – 10 ian 2006 – Donald K. Short

Minneapolis 1888 şi rolul legii (I) – 30 ian 2006 – A.Graham Maxwell

Minneapolis 1888: 120 de ani pentru solia neprihănirii lui Hristos (I) - 9 nov 2006 - Gili Cârstea

Mirajul unei spiritualităţi practicate „în întuneric” (I) – 28 apr 2006 – Gili Cârstea

Mireasa şi taina lui Dumnezeu –   9 mai 2006 – Donald K. Short

Misiunea lui Hristos şi ultima generaţie – 7 mai 2006 – Gili Cârstea

Moise, Pavel, Ellen White şi „duhul lumii” (I) – 30 mar 2006 – Gili Cârstea

 

N-a venit încă vremea... (I) – 28 iun 2006 – Gili Cârstea

Natura păcatului –  2 ian 2006 –  Gili Cârstea

Nici prin putere, nici prin tărie – 24 apr 2006 – Gili Cârstea

Nimeni să nu îşi asume riscul – 23 iun 2006 – Gili Cârstea

Nimicitor şi Mântuitor - Balaur şi Miel - 25 nov 2006 - Gili Cârstea

Nunta şi solia neprihănirii lui Hristos – 19 feb 2006 – Gili Cârstea

Nuntă, căsătorie, legământ (I) - 16 dec 2006 - Gili Cârstea

Nunta, împărăţia şi vestea bună – 24 iun 2006 – Gili Cârstea

 

O barieră salvatoare şi confruntarea finală (I) – 17 mai 2006 – Robert J. Wieland

O doză sănătoasă de autocritică - 15 oct 2006 - Gili Cârstea

O influenţă cerească şi originea ei – 1 ian 2006 – Gili Cârstea

O judecată pripită – 17 ian 2006 – Gili Cârstea

O lume mai bună (I) - 23 dec 2006 - Gili Cârstea

O mutare magistrală şi consecinţele ei (I) – 12 apr 2006 – Gili Cârstea

O necesară confruntare cu propria istorie – 23 feb 2006 – Donald K. Short

O neprihănire ce sponsorizează viaţa în păcat „sola fide” – 28 mar 2006 – Gili Cârstea

O piatră de hotar – 30 mai 2006 – Gili Cârstea

O reformă naţională este posibilă, dacă... – 12 iun 2006 – Gili Cârstea

O ruşine care li s-a întâmplat şi altora (I) –   6 apr 2006 – Gili Cârstea

Oameni cu inima partajată - 5 nov 2006 - Gili Cârstea

Omul nou - Experimentări moderne - 24 sept 2006 - Gili Cârstea

Onoarea lui Hristos şi leproşii Domnului - 16 nov 2006 - Gili Cârstea

Ororile trecutului şi tăcerea lui Dumnezeu –  4 iun 2006 –  Gili Cârstea

 

Păcatul necredinţei – 12 ian 2006 – Robert J. Wieland

Parcă s-a întâmplat ieri - 1 oct 2006 - Gili Cârstea

Parfumul Mariei şi lucrarea lui Dumnezeu - 11 oct 2006 - Gili Cârstea

Părtaşi de natură divină – esenţa soliei 1888 – 6 iun 2006 – Gili Cârstea

Pasagerii din trenul morţii –   5 mai 2006 – Gili Cârstea

Pavel, duhul lumii şi vorbirea duhovnicească - 1 dec 2006 - Gili Cârstea

Pedeapsa şi cauzele ei - 18 nov 2006 - Vioara Băcuieţi

Pericolele jocului de-a neprihănirea prin credinţă - 17 nov 2006 - Gili Cârstea

Piatra pe care au lepădat-o zidarii (I) – 23 mar 2006 – Gili Cârstea

Planul cerului pentru 1888 şi răspunsul nostru - 24 nov 2006 - Gili Cârstea

Planul, misionarii moderni şi încheierea lucrării - 3 oct 2006 - Gili Cârstea

Poarta către „calea veşniciei” – 4 ian 2006 –  Gili Cârstea

Pocăinţa colectivă în peisajul adventist contemporan  (I) - 26 oct 2006 - Gili Cârstea

Poporul Meu - o onoare pe care nu o merităm - 27 sept 2006 - Gili Cârstea

Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan şi Abiram – 4 apr 2006 – Gili Cârstea

Porţi reale, porţi false - 31 oct 2006 - Gili Cârstea

Prevenirea violenţei – o preocupare „importantă”? –   3 apr 2006 – Gili Cârstea

Profunzimile extreme ale crucii  (I) - 28 nov 2006 - Gili Cârstea

Psalmul 91 pentru ultima generaţie – 26 feb 2006 – Gili Cârstea

Punguliţa fermecată a lui Iuda - 13 oct 2006 - Gili Cârstea

 

Rămăşiţa nu va deveni niciodată Babilon... – 21 mai 2006 – Gili Cârstea

Rămăşiţa şi lumina în slava ei crescândă – 27 apr 2006 – Donald K. Short

Rămăşiţa şi nevoia ei de alifie – 21 apr 2006 – Donald K.Short

Răstignirea lui Hristos: O responsabilitate colectivă - 15 nov 2006 - Robert J. Wieland

Reuniunea Ecumenică Europeană – 4 feb 2006 – Gili Cârstea

Riscurile dispreţuirii luminii - 26 nov 2006 - Gili Cârstea

Roadele unei înţelepte politici de relaţii publice – 10 apr 2006 – Gili Cârstea

 

„Să ne imaginăm...” – 11 apr 2006 – Gili Cârstea

„Să Te cunoască pe Tine” - 30 oct 2006 - Gili Cârstea

Sanctuarul şi eradicarea naturii pământeşti – 14 feb 2006 – Gili Cârstea

Sanctuarul şi poporul ales în ecuaţia marii controverse – 14 iun 2006 – Gili Cârstea

Şarpele de aramă şi mânia lui Dumnezeu - 19 sept 2006 - Gili Cârstea

Scandalul crucii în ultima generaţie - 6 ian 2006 –  Gili Cârstea

Scopul lui Dumnezeu şi sanctuarul (I) – 13 mai 2006 – A.T. Jones

Scrierile subversive şi istoria lor milenară - 26 sept 2006 - Gili Cârstea

Semnătura lui Dumnezeu pe documente insuportabile (I) –  3 mai 2006 – Gili Cârstea

Sfântul locaş va fi curăţit – 16 feb 2006 – Donald K. Short

Sfârşitul veacului acesta – 12 mar 2006 – Gili Cârstea

Sinagoga Satanei – 18 ian 2006 – Gili Cârstea

Sinagoga Satanei şi Biserica lui Hristos - 20 oct 2006 - Gili Cârstea

Sindromul Zedechia (I) – 24 feb 2006 – Gili Cârstea

Sisif, Duhul Sfânt şi fanteziile unui popor necredincios – 19 iun 2006 – Gili Cârstea

Slalom periculos cu bătrâna corabie a Sionului - 23 oct 2006 - Gili Cârstea

Slava de dincolo de perdea – 19 mar 2006 – Gili Cârstea

Slava lui Dumnezeu şi slava împăraţilor - 18 oct 2006 - Gili Cârstea

Solia 1888 – un lăstar dintr-un pământ uscat (I) – 1 mai 2006 – Gili Cârstea

Solia 1888 în Vechiul Testament – 24 ian 2006 – Gili Cârstea

Solia 1888 şi păcatele Babilonului – 2 iun 2006 – Gili Cârstea

Solia 1888, fiara şi chipul fiarei –   6 mai 2006 – Gili Cârstea

Solia îngerului al treilea strivită de noua spiritualitate - 25 sept 2006 - Gili Cârstea

Speranţe deşarte şi avertizări ignorate – 18 apr 2006 – Gili Cârstea

Stăpânitorii „întunericului acestui veac” –   9 mar 2006 – Gili Cârstea

Ştefan, Sinedriul şi închiderea harului – 18 mar 2006 – Gili Cârstea

Străjerii de pe ziduri şi politica internaţională (I) – 1 apr 2006 – Gili Cârstea

Sunteţi binevenit. Dar ce căutaţi? –  7 feb 2006 –  Gili Cârstea

 

Te internezi pe riscul tău – 10 iun 2006 – Gili Cârstea

Teocraţia şi preoţia personală - 21 sept 2006 - Gili Cârstea

Terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului - 19 nov 2006 - Gili Cârstea

Timpul de strâmtorare: percepţia că păcatul ucide (I) – 1 feb 2006 –  Donald K. Short

Toate acestea au fost scrise pentru noi… - 15 mar 2006 – Gili Cârstea

Tragedia unui judecător - 27 nov 2006 - Gili Cârstea

Trecutul care luminează viitorul – 10 feb 2006 – Donal K. Short

 

Ucenicie radicală – noul ascetism azş (I) – 25 ian 2006 – Gili Cârstea

Ultima solie de har şi al treilea Ilie – 10 mar 2006 – Gili Cârstea

Ultima verigă de simpatie - 27 dec 2006 - Gili Cârstea

Un adevăr neconvenabil - 1 nov 2006 - Gili Cârstea

Un idol ascuns – 5 ian 2006 – Gili Cârstea

Un personaj al profeţiei în lumina reflectoarelor – 5 iun 2006 – Gili Cârstea

Un popor care locuieşte deoparte (I) – 16 mar 2006 – Gili Cârstea

Un popor care se lasă dus „în nesfârşite rătăciri” – 16 mai 2006 – Gili Cârstea

Un popor zelos şi jocul lui la hotarele istoriei profetice - 25 oct 2006 - Gili Cârstea

Un privilegiu refuzat –   8 mar 2006 – Gili Cârstea

Un sabat memorabil – 11 mar 2006 – Gili Cârstea

Un singur Manual şi un singur Rabi (I) – 25 mar 2006 – Gili Cârstea

Un timp de criză majoră în poporul lui Dumnezeu – 22 apr 2006 – Gili Cârstea

Un virus letal şi originea lui (I) – 20 iun 2006 – Gili Cârstea

Unirea bisericilor şi transformarea lumii (I) – 3 mar 2006 – Gili Cârstea

Upgrade hardware pentru noul sistem de operare  (I) - 3 nov 2006 - Gili Cârstea

 

V-am condamnat pe toţi la viaţă veşnică – 13 ian 2006 – Gili Cârstea

Va întoarce pe mulţi dintre fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor – 23 mai 2006 – Gili Cârstea

Valoarea soliei 1888 şi sfinţenia mesagerilor (I) – 20 mar 2006 – Gili Cârstea

Vinul Babilonului şi aluatul fariseilor – 20 apr 2006 – Gili Cârstea

Violenţa ca argument final – trăsătura definitorie a oricărui hristos fals – 24 mai 2006 – Gili Cârstea

Vorbesc în felul oamenilor – 11 feb 2006 – Gili Cârstea

„Vreţi să aşteptaţi până la venirea lui Hristos?” – 31 mai 2006 – Gili Cârstea

 

Ziua aceea poate fi mai aproape decât gândiţi - 22 oct 2006 - Donald K. Short

Ziua uşilor deschise (I) – 17 feb 2006 – Gili Cârstea