„Inima lor... s-a răsculat împotriva Lui”

3 decembrie 2006 - Gili Cârstea

Un frate, foarte pornit împotriva credinței noastre despre neprihănirea lui Dumnezeu, ne trimite un paragraf din Spiritul Profeției în care sora White vorbește despre potop și concepțiile oamenilor despre cauzele lui. Acum, fratele respectiv socotește că paragraful trimis este contrar credinței noastre că nu Dumnezeu a produs potopul, și speră ca “acest citat… să zdruncine puțin învățăturile diavolului și astfel să fiți eliberați.”

Citatul se găsește în Patriarhi și Profeți, unde sora White vorbește despre generația de după potop, despre urmașii lui Noe, care se pregăteau să ridice turnul Babel. Ea expune credința și motivațiile acestor oameni, descoperind completa lor necunoaștere a caracterului lui Dumnezeu. Ascultați:

“Locuitorii din câmpia Șinear nu credeau în legământul lui Dumnezeu, că El nu va mai aduce din nou un potop pe pământ. Mulți dintre ei tăgăduiau existența lui Dumnezeu și puneau potopul pe seama unor cauze naturale. Alții credeau într-o Ființă Supremă, și că Ea este aceea care a nimicit lumea dinainte de potop; și inima lor, ca și a lui Cain, s-a răsculat împotriva Lui. Unul dintre scopurile pe care le urmăreau ei prin construirea turnului era acela de a avea un loc de scăpare în eventualitatea unui alt potop. Construcția urma să aibă o înălțime mult mai mare decât aceea la care s-au înălțat apele potopului, iar ei credeau că, în felul acesta, vor fi în afara oricărui pericol. Iar prin faptul că aveau să fie în stare să se înalțe până la nori, ei sperau că vor putea descoperi cauzele potopului. Întreaga operațiune urmărea să împingă la cote și mai înalte mândria proiectanților lui și să abată mințile generațiilor următoare de la Dumnezeu, conducându-le în idolatrie” (PP 119).

Nu cred că există declarație mai clară, în tot Spiritul Profetic, prin care poziția noastră să fie mai bine susținută și apărată. Și, de asemenea, nu există pasaj care să condamne mai aspru poziția celor care susțin că Dumnezeu a produs potopul.

Să analizăm pasajul:

Constructorii turnului Babel se împărțeau în două mari categorii de credință: religioși și atei. Ateii nu credeau că există Dumnezeu, adică un Creator, și prin urmare era firesc să susțină că potopul are cauze naturale, adică a fost declanșat fără intenția sau vina cuiva. Religioșii credeau că există Dumnezeu, o Ființă Supremă, și erau convinși că această Ființă a produs potopul.

Se încadrează credința grupului nostru de studiu în vreuna dintre aceste două categorii? Categoric nu!

În prima categorie nu ne încadrăm, deoarece noi nu suntem atei. Din contră, credem că există Dumnezeu, Creatorul întregului univers, și ne bucurăm de dragostea Lui insondabilă care L-a făcut să împartă totul cu ființele pe care le-a creat. Așadar, NU susținem și nu am susținut niciodată că potopul a avut cauze naturale. Potopul a fost declanșat de modul greșit în care omenirea a tratat planeta timp de aproape un mileniu și jumătate [aici]. Dumnezeu a dorit să-i salveze și nu să-i nimicească; de aceea a început să apeleze la ei cu 120 de ani mai înainte de a avea loc catastrofa. Dar ei nu au dorit să asculte.

Grupul nostru nu a afirmat niciodată că potopul a avut cauze naturale, deci nu împărtășim credința primei categorii de oameni de la poalele turnului Babel.

A doua categorie este și mai departe de credința noastră. Ei credeau că Dumnezeu a nimicit civilizația dinainte de potop. Și care a fost rezultatul acelei credințe? “Inima lor, ca și a lui Cain, s-a răsculat împotriva Lui.” Sora White are aici o percepție fenomenală, cu totul divină! Exact acesta este rezultatul credinței că Dumnezeu a produs potopul: inima se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Iar credința că Dumnezeu a produs potopul a revoltat inimile poporului Său generație după generație, până când, față în față cu Dumnezeu, ei L-au condamnat la moarte și L-au pus pe cruce. Cărturarii lui Israel erau siguri că Dumnezeu a produs potopul și că El este la originea tuturor nimicirilor din vechime. Este clar că nu L-au cunoscut.

Ei bine, în această a doua categorie se încadrează majoritatea zdrobitoare a membrilor bisericii noastre, inclusiv fratele care ne avertizează că susținem învățăturile diavolului. Ei cred că Dumnezeu a produs potopul care a nimicit civilizația antediluviană. Rezultatul acestei credințe? Ei sunt răsculați împotriva lui Dumnezeu și nu știu. Scopul lor suprem în viață este să capete mântuirea – exact scopul celor care doreau să se salveze construind turnul Babel spre a scăpa de mânia lui Dumnezeu.

Creștinismul apostaziat din zilele noastre construiește din nou turnul Babel, cu exact aceleași scopuri. Credincioși și necredincioși pun umărul la ridicarea Babilonului modern spre a-și salva viața. Unii nu cred că există Dumnezeu, și astfel neagă avertizările că planeta va sfârși într-un mare incendiu. Ceilalți cred că există o Ființă Supremă, care va arde planeta așa cum a distrus-o odată prin potop, dar și ei lucrează la turnul Babel, fără să știe că inima lor este în rebeliune cu Dumnezeu.

Acum, ca o simplă clarificare, fratele nostru nu ne-a trimis și ultima propoziție a paragrafului din Patriarhi și Profeți. De ce oare? Acea propoziție spune multe despre cei care cred astăzi că Dumnezeu a produs potopul:

“Întreaga operațiune urmărea să împingă la cote și mai înalte mândria proiectanților lui și să abată mințile generațiilor următoare de la Dumnezeu, conducându-le în idolatrie.”

Cine conducea “întreaga operațiune” la turnul Babel? Cine erau “proiectanții”? Aceleași duhuri necurate care proiectează și clădesc astăzi Babilonul cel mare. Cum au reușit “proiectanții” să înhame la planurile lor pe credincioși alături de atei? Simplu. Făcându-i pe credincioși să creadă că Dumnezeu a nimicit omenirea prin potop. Dacă ar fi știut că nu Dumnezeu a produs potopul, inima lor nu s-ar fi revoltat împotriva Lui, și astfel nu se uneau la ridicarea turnului Babel.

A avut succes “întreaga operațiune”? A avut un succes nesperat. Generații întregi au fost duse în idolatrie prin abaterea minților de la Dumnezeu, iar istoria demonstrează că cea mai eficientă clasă în realizarea scopului Satanei a fost aceea care credea în Dumnezeu, și credea că El a produs potopul.

Observați cum se va derula “operațiunea” în zilele noastre: “Papistași, protestanți și oameni lumești vor accepta o formă de evlavie fără putere, și vor vedea în această uniune o mare mișcare pentru convertirea lumii și inaugurarea multașteptatului mileniu” (GC 588).

Ce face mișcarea ecumenică modernă? Pune pe creștini alături de atei, spre a salva omenirea și a aduce mileniul de aur în locul nimicirii profetizate în Scriptură. Nu acesta este turnul Babel modern? Și nu avem aici exact aceleași categorii ca la potop – credincioși și atei? Și nu cred ateii că dezastrele care au loc pe planetă sunt fenomene naturale firești? Și nu cred credincioșii că dezastrele care au loc sunt acte ale lui Dumnezeu? Și nu este normal ca inimile lor să fie răzvrătite împotriva lui Dumnezeu, lucru care îi face să caute, alături de atei, salvarea în ridicarea Babilonului modern?

Urmașii lui Hristos nu fac parte din niciuna dintre aceste două categorii. Ei știu că nimicirile sunt actele oamenilor conduși în rebeliune de Satana, și nicidecum actele lui Dumnezeu. Oamenii prăpădesc pământul, și nicidecum Dumnezeu. Din contră, El a pus patru îngeri să împiedice efectele devastatoare ale guvernării lui Satana asupra pământului, până când caracterul Său va fi prezentat corect înaintea oamenilor, ca inimile lor să poată fi împăcate cu Dumnezeu, ieșind din starea de revoltă în care se află.

Așadar, stimați frați care trudiți la picioarele turnului Babel modern, dacă doriți să ieșiți din starea de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, primul pas este să înțelegeți că nu Dumnezeu a produs potopul. Și veți reuși, dacă priviți cum a reacționat Hristos la violența cu care a fost tratat. Iar El nu a făcut decât să-L prezinte pe Tatăl și caracterul Său.