Sinagoga Satanei și Biserica lui Hristos

20 octombrie 2006 - Gili Cârstea

Când nu este dispus să înainteze în slava crescândă a adevărului prezent, creștinismul este segmentul cel mai ușor de păcălit dintre toate categoriile de oameni. Acest lucru se observă astăzi cel mai bine, când vedem cum planurile diavolului, așezate în concepte și expresii copiate din Biblie, sunt aplicate cu elan pionieresc de vasta majoritate a lumii creștine.

Același lucru se poate spune și despre biserica rămășiței, iar cruda realitate a fost descrisă de Spiritul Profeției foarte precis în pasajele unde vorbește despre închinătorii care au urmat pe Domnul în Sfânta Sfintelor, dar s-au întors la tronul din Sfânta, acolo unde Satana prezida spiritualizarea închinătorilor. Ei au socotit că cel de pe tronul din Sfânta este un Domn mai autentic decât Cel din Sfânta Sfintelor.

Trăim astăzi exact aceste momente teribile, când rămășița își hotărăște destinul, alegând între Biserica lui Hristos și sinagoga Satanei. Și ce observăm? Cei mai mulți se simt mai confortabil în sinagoga Satanei. Cum este posibil? Simplu. Sinagoga Satanei folosește concepte și expresii biblice mai potrivite cu așteptările noastre decât adevărata Biserică a lui Hristos.

Poate unii s-au întrebat de ce am citat în articolele trecute [aici] din scrierile demonilor. Am citat din două motive serioase: a) deoarece poporul nostru a început să se alăture Planului, amăgit de idealurile frumoase pe care Satana le-a furat din Biblie, și b) deoarece Spiritul Profetic ne-a avertizat că amăgirea va fi de o finețe rară, iar noi observăm că „cei aleși” se dovedesc mai rari decât aurul din Ofir.

În naivitatea lor, creștinii își închipuie că sinagoga Satanei este alcătuită din periferia stricată a societății, rockeri drogați care profanează morminte și cântă osanale lui Satana. Ei nu înțeleg că aceasta este o diversiune ieftină, pregătită pentru ca ei să înghită cămila. Când sunt confruntați cu înalte principii biblice, precum dragoste, unitate, servire, toate în numele lui Hristos, ei sunt gata să jure cu mâna pe Biblie că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca și samaritenii de altădată, care jurau că vrăjitoria lui Simon Magul este „puterea cea mare a lui Dumnezeu.” Și nu era.

Iată alte câteva paragrafe din opera celor care se dau „îngeri de lumină,” și care au descris Planul exact așa cum se desfășoară el sub ochii noștri:

„Nenumărați bărbați și femei din orice țară se vor organiza în grupuri pentru promovarea bunei înțelegeri între popoare și pentru realizarea de relații corecte. Așa de mare va fi numărul lor, încât, de la o minoritate slabă și relativ fără importanță, ei vor deveni cea mai puternică și influentă forță din lume. Prin ei, Noul Grup de Serveri Globali vor putea să lucreze cu succes” - Alice Bailey & Djwhal Khul. [Ca să vedeți ce este cu Serverii Globali, încercați pe Google o căutare a expresiei World Servers]

„Se apropie ziua când toate religiile vor fi văzute ca emanând dintr-o mare și unică sursă spirituală; toate vor fi văzute ca alcătuind împreună unica rădăcină din care va răsări inevitabil biserica globală, universală. Nu va mai fi nici creștin sau păgân, nici iudeu sau goim, ci doar un mare corp de credincioși, adunați din toate religiile actuale. Ei vor accepta aceleași adevăruri, dar nu ca pe niște concepte teologice; ele vor fi adevăruri esențiale pentru viața spirituală. Ei vor sta împreună pe aceeași platformă a frăției și a relațiilor umane. Ei vor recunoaște aceeași filiație divină și vor căuta, în unitate, să coopereze cu Planul divin” - Alice Bailey & Djwhal Khul

Aceasta este sinagoga Satanei, dar creștinii sunt amăgiți deoarece spiritele necurate se dau drept „slujitori ai neprihănirii” și folosesc limbajul biblic: pace, bună-înțelegere între popoare, unitate, frăție, relații umane corecte, spiritualitate.

Acum ascultați urmarea, finalul și efectele marii unități religioase:

„Această energie activă a înțelegerii iubitoare va mobiliza o reacție teribilă împotriva forței urii. A urî, a fi separat, a fi exclusivist, va ajunge să fie privit ca singurul păcat” - Alice Bailey & Djwhal Khul.

Ați sesizat, nu? Singurul păcat al bisericii universale pe care o pregătesc Serverii Globali (pe care noi îi numim „păsări necurate și urâte” cuibărite în oamenii aliați cu ele) va fi ura. Dar nu orice ură. Nu va fi ura împotriva nelegiuirii. A urî, pentru ei, înseamnă a fi separat, a refuza marea unire creștină, a refuza de a sta alături, „umăr la umăr” cu toate religiile spre a realiza Planul.

Ei bine, împotriva acestui gen de „ură” se va declanșa o „reacție teribilă.” Exact ca aceea de pe câmpia Dura. Când tot mapamondul se pleca în fața Planului, trei obraznici au ales să fie separați, iar gestul lor exclusivist a devenit singurul păcat în oceanul de neprihănire planetară.

Nu prieteni, sinagoga Satanei nu este formată din drogați bântuind cimitirele noaptea. Ea se compune din oamenii cei mai valoroși, din toate religiile, „popoare, neamuri, oameni de toate limbile” (Dan 3:4), adunați pentru a instaura „împărăția” lui Dumnezeu pe pământ, conform Planului. Daniel a redat corect cine vor fi marii Serveri Globali. Observați pe cine a chemat împăratul Babilonului la inaugurarea Planului:

„Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului, pe care-l înălțase împăratul Nebucadnețar” (Dan 3:2).

Acestea vor fi și categoriile invitate la inaugurarea Planului astăzi, iar mulțimile îi vor urma fără să clipească, deoarece vor crede că ei inaugurează „împărăția lui Dumnezeu” pe pământ. Și cine ar risca să fie lăsat pe dinafară?

Domnul ne ajută să sesizăm diferențele dintre biserica lui Hristos și sinagoga Satanei, și să nu ne lăsăm amăgiți de expresii frumoase precum unitate, slujire, facere de bine, spiritualitate.

„Satana are pe pământ o biserică ce întrece ca număr biserica lui Hristos. Domnul o numește ‚sinagoga Satanei,’ deoarece membrii ei sunt copii ai păcatului și nelegiuirii. Ei au încetat să-L mai onoreze pe Dumnezeu, ei au lepădat legea Sa și au anulat deosebirea dintre bine și rău. Dar Răscumpărătorul lumii va avea o biserică în care aceste deosebiri esențiale vor fi expuse, în care va fi prezentat caracterul lui Dumnezeu. În contrast marcant cu caracterul lui Satana, frumusețea neprihănirii va fi exemplificată, frumusețea adevărului va străluci în viața practică” (GCB 1 apr 1897).

În timp ce sinagoga Satanei vede singurul mare păcat în libertatea individului de a avea propria opțiune, stând separat în probleme de conștiință, biserica lui Hristos vede păcatul în lepădarea legii lui Dumnezeu și desființarea barierei dintre bine și rău.

Dacă vedeți în lege caracterul lui Dumnezeu, și sunteți gata să stați singur pentru acest adevăr în fața mobilizării unei „reacții teribile,” atunci puteți ști că faceți parte din biserica lui Hristos.

Dacă vă simțiți mai atrași să „slujiți” omenirea punând umărul alături de toți oamenii de bine la făurirea unei lumi mai bune, așa cum o descrie Planul, atunci puteți ști că faceți parte din sinagoga Satanei, oricât de mult și frumos ați cita din Biblie sau din Spiritul Profeției.