banner

 

Articole 2005

în ordine alfabetică

 

 

 

Acesta este „omul” – 19 sep 2005
“Acte ale lui Dumnezeu”? – 11 ian 2005
Adevăratul cort – 31 oct 2005
Adevăruri vechi într-un cadru nou – 16 nov 2005
Adventist Review aprinde o lumină – 14 mai 2005
“Aici odihneşte un păcătos de înger turbat” – 19 feb 2005
Alb sau negru, tot fum rămâne – 21 apr 2005
Al Doilea Om – Fiul lui Dumnezeu – 23 iun 2005
Amprenta Celui Prea Înalt –  26 iun 2005
“Arataţi-ne o minune şi vom crede” – 6 feb 2005
Arhitecturi periculoase – 25 feb 2005
Arta nimicirii indirecte –  7 dec 2005
Aruncaţi într-o lume a păcatului? – 1 oct  2005
“A venit ceasul judecăţii” – 4 feb 2005

„Barierele Satanei” şi îngerul bisericii – 30 dec  2005
Basme meşteşugit alcătuite – 9 ian 2005
Binele şi răul – o ecuaţie încă nerezolvată – 1 feb 2005
Blocajul contemporan al marii controverse – 1 iun 2005
Bunătatea lui Dumnezeu – 7 ian 2005

“Calea” pe care ei o numesc erezie – 29 apr 2005
Caracterul “desăvârşit reprodus” şi motivele întârzierii – 16 iun 2005
Cauze naturale –clarificări – 21 ian 2005
Cărturarii moderni ai unui Dumnezeu violent – 19 ian 2005
Când va fi sfârşitul “luminii îngerului”? – 11 mar 2005
Ce este moartea a doua? – 6 iul 2005
Ceva incredibil aşteaptă să fie descoperit – 8 oct 2005
“Ceva trebuie schimbat” – 25 apr 2005
Cincizecimea şi nunta Mielului – 1 nov 2005
Cine îşi asumă responsabilitatea? – 4 mai 2005
“Cine poate s-o cunoască?” – 21 mar 2005
Comoara principală a ultimei generaţii – 21 mai 2005
Comoara sanctuarului – 10 iul 2005
Comorile ascunse ale neprihănirii – 25 mar 2005
Compromisuri “ideologice” – 13 mar 2005
„Constrângere prin acte de cruzime” – 18 oct 2005
“Constrângere prin cruzime” – 10 feb 2005
Core şi colegii lui pe scenă la Cadeş-Barnea – 29 mar 2005
Cornul cel mic revine în actualitate – 28 apr 2005
Costul ridicat al păcatului – 10 oct 2005
„Credinţa lui Isus” în noi dimensiuni – 30 nov 2005
Credinţa sfinţilor – 10 ian 2005
Credinţa ultimei generaţii – 27 oct 2005
Crucea veche şi cea nouă – 7 mar 2005
“Cum citeşti în ea?” –  2 mai 2005
Curăţirea sanctuarului şi Mireasa lui Hristos – 14 apr 2005
Cuvântul despre neprihănire şi imaturitatea rămăşiţei – 22 nov 2005

De ce Moise şi Ilie? – 6 mar 2005
Dinamica nimicirii – 22 sep 2005
Din perlele lui Elifaz – 16 sep 2005
Dragostea nu poate fi poruncită – 15 mai 2005
Dragoste si ură – 7 feb 2005
Dragoste subită pentru solia 1888? – 8 ian 2005
Drumul sinuos al vechiului legământ – 10 mai 2005
Dumnezeu sub embargo teologic – 27 mar 2005
Dumnezeu şi soluţia finală – 26 feb 2005

Ecumenism pentru secolul 21 –  6 ian 2005
Educaţie pentru ultima generaţie – 18 mar 2005
Emisarii Babilonului şi îngerul Bisericii Laodicea –  12 mai 2005
Este timpul pentru „ultimele raze de lumină” –  16 dec 2005
Evanghelia aceasta a împărăţiei –  5 iun 2005

Familia divino-umană în Hristos – 21 oct 2005
Fiul lui Dumnezeu între vii şi morţi – 13 iun 2005
Forţa constrângătoare şi efectele ei – 27 feb 2005
Forţa – ultima soluţie a oricărei religii false – 4 dec 2005

Guvernarea lui Dumnezeu în criză? – 12 iul 2005

Hristos - templul lui Dumnezeu – 10 mar 2005

Inchiziţia şi fundamentul ei teologic – 22 apr 2005
Infern în paradis – 20 ian 2005
“In subţire, strălucitor şi curat” –  28 feb 2005
Iona şi rămăşiţa – asemănări frapante – 9 feb 2005
Istoria noastră incomodă – 15 iun 2005
Istoria oficială şi variantele ei incomode – 13 dec 2005
„Îmi vor fi o comoară deosebită” – 19 nov 2005
Împărăteasa cerului şi poporul rămăşiţei – 20 apr 2005
“Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi” – 17 oct 2005
„În casa lui Israel am văzut lucruri grozave” – 29 dec 2005
În căutarea sângelui vărsat – 2 dec 2005
Închinarea la Baal şi căderea Babilonului – 15 nov 2005
În evanghelie nu există magie – 25 oct 2005
Întunericul înca dăinuie – 20 mai 2005

Jertfa lui Hristos şi păcatul lui Adam – 1 iul 2005
Judecata pe baza faptelor doveditoare – 11 nov 2005

“Laodicea – între îndreptăţire şi autoîndreptăţire” –15 feb 2005
La sfârşit de an – 31 dec 2005
“Le-am dat Cuvântul Tău”… dar ura lumii a fost mai puternică – 8 feb 2005
Legea desăvârşită a libertăţii – 19 iun 2005
Legea guvernării divine – 21 feb 2005
Legea noului legământ – 22 iun 2005
Libertatea de alegere – urmare –  2 oct 2005
Libertate de alegere sau „permisiune”? – 24 dec 2005
Limitele harului protector – clarificări – 9 mar 2005
Limitele răbdării divine – 26 sep 2005
Lucrarea lui Dumnezeu – 9 oct 2005
Lucrarea “scurtată în neprihănire” – 3 feb 2005
Lucrurile minunate ale Legii – 4 nov 2005
Lumea şi lucrările ei – 25 iun 2005
Lumina a strălucit în întuneric – 5 apr 2005
“Lumină suplimentară” – 27 mai 2005
Lumina “ţinută departe de lume” – 2 ian 2005
“Lumina… ţinută departe de lume” – 3 mai 2005

“Mai proeminent” – o piatră de poticnire – 3 iun 2005
Mai ştim ce sărbătorim? – 22 oct 2005
Maniere de comunicare – 20 feb 2005
“Marea chestiune decisivă” – 28 mai 2005
Marea controversă – un model deformat – 26 ian 2005
Marele Regizor – controversa continuă – 12 feb 2005
Marele server şi clienţii lui capricioşi – 3 dec 2005
Martorul credincios – un prieten în criză – 2 iun 2005
Măhrama lui Moise – 9 mai 2005
Mânia lui Dumnezeu şi libertatea de alegere – 4 mar 2005
Mentalităţi medievale la nivel înalt – 2 apr 2005
Mesageri ai neprihănirii – 20 nov 2005
Mesagerii cereşti şi problemele lor – 3 nov 2005
Mesajul perdelei sfâşiate – 21 nov 2005
Metode teroriste în “locurile cereşti” –  8 apr 2005
Mieii nu merg la război… -  1 mar 2005
Mijlocirea – o punte între două naturi opuse – 28 mar 2005
Mila şi dreptatea lui Dumnezeu – 6 apr 2005
Moştenirea părinţilor noştri – 9 iun 2005
Motivaţii egoiste – 16 mar 2005

Natura lui Hristos şi încheierea lucrării – 24 apr 2005
Natura păcatului – 19 mai 2005
Nebucadneţar, Ahab şi corectitudinea politică – 22 feb 2005
Nelegiuirea lui Dumnezeu – 3 ian 2005
Neprihănirea... în legatură cu legea – 6 oct 2005
Neprihănirea lui Hristos şi datina omenească – 17 mar 2005
“Nici nu-Mi trecuse prin gând” – 16 feb 2005
Noua spiritualitate şi biserica rămăşiţei – 1 apr 2005
“Nu a fost voia lui Dumnezeu ca…” – 30 iun 2005
Nu avem destule dovezi? – 18 iun 2005
Nu Dumnezeu nimiceşte viaţa – 29 iun 2005
Nunta, cunoaşterea, părtăşia de natura divină – 8 ian 2005

O carte pentru orbi spiritual – 14 mar 2005
O chemare la sanctuar – 6 iun 2005
O chestiune de onoare – 21 sept 2005
“O mare mişcare pentru convertirea lumii” – 2 feb 2005
Operaţiunea “Denigrarea” – cazul Cadeş-Barnea – 30 mar 2005
Operaţiunea “Denigrarea” – cazul Uza – 5 mar 2005
Operaţiunea „Denigrarea” – incidentul Messina – 29 oct 2005
O perdea de fum academic – 28 oct 2005
O perspectivă corectă a legii – 23 feb 2005
O perspectivă mai largă a marii controverse – 8 mar 2005
O poveste despre biserică – 11 apr 2005
O reacţie – 28 sep 2005
“O realitate solemnă” – 4 ian 2005
O reformaţiune a faptelor? – 9 iul 2005
O solie exilată şi abandonul misiunii – 13 nov 2005

Pace cu Babilonul? – 4 oct 2005
Paharul oferit generaţiei finale – 6 nov 2005
Parul lui Astarte – 23 apr 2005
Pasaje pentru un context nou – 18 mai 2005
Păcate necomise din lipsă de ocazie – 18 dec 2005
Păcatul nu se vindecă singur – 23 mar 2005
 “Păzitorii legii nu M-au cunoscut” – 26 apr 2005
Pâinea care se coboară din cer – 7 mai 2005
Pedeapsa până la exterminare – 13 iul 2005
Pericolele ultimelor zile – 19 mar 2005
„Planuri vaste şi bine coordonate” – 29 sep 2005
Ploaia târzie – “un învăţător al neprihănirii” – 25 ian 2005
Poligraful pentru spirite – 24 feb 2005
Politică în numele lui Dumnezeu – 13 apr 2005
“Poporul Meu şi-a schimbat slava” – 8 iul 2005
Prietenie şi împăcare – 5 iul 2005
“Publicaţi, şi nu ascundeţi nimic!” – 18 apr 2005
Puterea lui Dumnezeu “în mărimea ei” – 31 mar 2005
Puterea şi frumuseţea neprihănirii lui Hristos – 1 mai 2005

Războiul era la porţi – 14 oct 2005
Război şi pace – neprihănirea în proces – 31 ian 2005
Regula Sa de guvernare – 30 sep 2005
„Religia Israelului apostaziat” – 17 nov 2005

Samson şi Laodicea – 12 oct 2005
Sanctuarul şi abisul New Age – 13 mai 2005
Sara lui Avraam: Mama noastră până la sfârşit – 10 dec 2005
„Satana este nimicitorul” – 5 oct 2005
“Să fie un val seismic!” Şi a fost – 16 ian 2005
“Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?” – 8 mai 2005
Sămânţa femeii şi balaurul – 5 mai 2005
Să nu uităm lecţiile istoriei – 11 iul 2005
Scandalul ultimei generaţii – 30 ian 2005
Scopul lui Dumnezeu din veacuri veşnice – 2 mar 2005
Scopul lui Dumnezeu din veacuri veşnice – 3 mar 2005
“Scripturile nu fuseseră citite corect” – 11 feb 2005
Secvenţe ale evenimentelor finale – 17 feb 2005
Semnele timpului şi pocăinţa prin teroare – 23 ian 2005
Sfânta Cină – un ritual neînţeles – 17 ian 2005
Sfinţenie prin teroare – 25 sep 2005
Sfinţii ultimei generaţii şi „credinţa lui Isus” – 29 nov 2005
Sigilarea amânată – două cauze majore – 17 dec 2005
Sigilarea şi starea naţiunii – 16 apr 2005
Slava – caracterul lui Dumnezeu – “pe faţa lui Isus Hristos” – 12 mar 2005
Slava crescandă a soliei 1888 – 29 ian 2005
Slava crescandă a soliei – 21 iun 2005
„Slava Domnului răsare peste tine” – 11 dec 2005
Slava  generaţiei finale – 15 mar 2005
Slava lui Hristos străluceşte tot mai mult – 22 ian 2005
„Slava” venită în trup – 26 oct 2005
Solia 1888 – chiar despre dreptatea lui Dumnezeu – 12 apr 2005
Soila 1888 – oferta unui Hristos refuzat – 17 iun 2005
Solia 1888 – vocea Martorului Credincios către Laodicea – 10 iun 2005
Solia şi spiritul pionierilor – 23 oct 2005
Somnul conştiinţei adventiste – 14 iul 2005
Stare de război cu Dumnezeu – 11 oct 2005
Statuile nu pot ajuta – 7 iun 2005
“Strigă în gura mare, nu te opri” – 14 feb 2005
Supunere sau moarte – ultima solie de har? – 27 ian 2005

Şekina gonită, umilită, dispreţuită – 15 apr 2005
Şi dacă Adam nu păcătuia? – 27 dec 2005
…Şi numărătoarea continuă – 3 apr 2005
Şi profeţii pot minţi – 5 dec 2005

Taina evlaviei – un adevăr foarte preţios – 18 nov 2005
Taina fărădelegii şi taina evlaviei – 7 oct 2005
Tâlharii ultimei generaţii – 9 dec 2005
Temelia credinţei noastre – 12 iun 2005
Templul lui Dumnezeu – 2 nov 2005
Teologia unui Hristos „altfel decât noi” – 23 nov 2005
Terorism spiritual şi redeşteptare – 27 apr 2005
Terorism şi orbirea Laodiceei – 8 nov 2005
Timpul care tulbură veşnicia – 28 dec 2005
Timpul încercării şi marea strigare – 10 nov 2005
Timpul recuperării pietrei lepădate – 17 mai 2005
Trăsătura de caracter cea mai necreştinească” – 11 iun 2005
Trei păcate capitale – 13 feb 2005
Trenul de mare viteză şi biserica rămăşiţei (I) – 24 mai 2005
Turnul Babel – varianta modernă – 24 ian 2005

Ultima chemare a lui Isus – 27 iun 2005
Ultima generaţie şi revenirea slavei în sfânta sfintelor – 8 iun 2005
Ultima solie de har – 24 oct 2005
„Ultima soluţie” în ecuaţia mântuirii – 25 nov 2005
“Ultimul mijloc al harului divin” – 22 mar 2005
Ultimul test: diferenţierea dintre Hristos şi Baal – 29 mai 2005
Un alt neam de oameni – 16 mai 2005
Un cutremur în concepte – un tsunami de întrebări – 12 ian 2005
Unde este „lumina crescândă” a soliei? – 28 nov 2005
Un Dumnezeu “dispreţuit şi părăsit de oameni” – 18 feb 2005
Un Dumnezeu prietenos – 14 iun 2005
Un Dumnezeu slab: Esenţa scandalului crucii – 31 mai 2005
Un hristos ecumenic – 5 ian 2005
Un impas jenant şi inutil – 15 sep 2005
Unirea cu Dumnezeu şi unitatea în biserică – 9 nov 2005
Universul – martor la tratamentul ruşinos – 20 iun 2005
Un manuscris pierdut şi unul “pierdut” – 22 mai 2005
Un mesaj urgent de la Dumnezeu – 20 dec 2005
Un popor al sanctuarului – 1 ian 2005
Un rezumat – 4 iul 2005
Un secol pierdut – 5 feb 2005
Un suflet pentru Europa – 4 iun 2005
„Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta” – 18 sep 2005

Valoarea unui nume nou – 17 apr 2005
Vă aşteptăm să reveniţi… curând – 15 iul 2005
Vestea bună este despre neprihănire –  19 oct 2005
Vinul Babilonului ameţeşte pe oricine îl bea – 10 apr 2005
“Voi atrage la Mine pe toţi” – 26 mar 2005
Voi, care cunoaşteţi neprihănirea” – 26 dec 2005
Vrăjmaşi ai neprihănirii – 12 nov 2005
Vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu – 19 apr 2005

Zel fără pricepere – 16 oct 2005
Zidul plângerii – 7 apr 2005
Ziua de rugăciune globală – 11 mai 2005
Ziua ispăşirii finale este iminentă – 9 apr 2005
Ziua ispăşirii şi viaţa fără de păcat – 3 oct 2005
Ziua ispăşirii şi a doua venire – 28 iun 2005
Ziua ispăşirii – reconectare la izvorul vieţii – 20 mar 2005