Legea guvernării divine

21 februarie 2005 - Gili Cârstea

 

Pe măsură ce bătălia din jurul caracterului lui Dumnezeu se extinde, devine tot mai evidentă caracterizarea pe care sora White a făcut-o soliei 1888. Ea spunea că solia a fost despre “neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea.” Personal, nu am auzit niciodată pe cineva folosind această definiție despre solia 1888 sau încercând să clarifice de ce neprihănirea lui Hristos trebuia prezentată “în legătură cu legea.”

Astăzi voi prezenta câteva paragrafe publicate imediat după sesiunea de la Minneapolis în care ni se atrage atenția că solia urmărea să corecteze imaginea deformată despre lege, care nu era văzută a fi “o transcriere a caracterului lui Dumnezeu.” Sper ca ele să contribuie la edificarea multor partizani ai soliei 1888 care nu văd nici o legătură între solia 1888 și slava caracterului lui Dumnezeu, legea Sa.

“La întâlnirea de la Kansas, m-am rugat lui Dumnezeu ca puterea vrăjmașului să fie zdrobită, și poporul care a fost în întuneric să-și poată deschide inima și mintea în fața soliei pe care El o trimite, ca să poată vedea adevărul, nou pentru multe minți, ca un adevăr vechi într-un cadru nou. Capacitatea de înțelegere a poporului lui Dumnezeu a fost orbită; căci Satana a prezentat greșit caracterul lui Dumnezeu.  Bunul și delicatul nostru Domn a fost prezentat în fața poporului îmbrăcat în trăsăturile de caracter ale lui Satana, iar bărbații și femeile care au căutat adevărul au privit la Dumnezeu așa de mult într-o lumină falsă, încât este greu să împrăștii norul care ascunde de ochii lor slava Sa. Mulți au trăit într-o atmosferă de neîncredere, și se pare că le este aproape imposibil să se prindă de nădejdea care le este prezentată în evanghelia lui Hristos” (RH 23 iulie 1889).

“Lucrarea ucenicilor lui Hristos este să strălucească ca niște lumini, descoperind lumii caracterul lui Dumnezeu. Ei trebuie să prindă din Cuvântul lui Dumnezeu razele crescânde ale luminii și să le reflecteze asupra oamenilor înfășurați în bezna necunoașterii lui Dumnezeu. Slujitorii lui Hristos trebuie să prezinte corect oamenilor caracterul lui Dumnezeu și al lui Hristos” (EGW 1888 Materials, p. 268).

„Nu sunt decât puțini, chiar printre cei ce pretind a o crede, care înțeleg solia îngerului al treilea; și totuși aceasta este solia pentru acest timp. Este adevăr prezent. Dar cât de puțini văd această solie în importanța ei vitală și o prezintă poporului cu putere! Pentru cei mai mulți ea nu are decât puțină putere.' Însoțitorul meu a spus: 'Mai este multă lumină care trebuie să strălucească din legea lui Dumnezeu și din evanghelia neprihănirii. Această solie, înțeleasă în adevăratul ei caracter și proclamată prin Duhul, va lumina pământul cu slava ei. O opțiune decisivă urmează să fie așezată în fața tuturor națiunilor, limbilor, popoarelor. Lucrarea care va încheia solia îngerului al treilea va fi însoțită de o putere care va trimite razele Soarelui Neprihănirii în toate sectoarele civilizației, și se vor lua decizii pentru Dumnezeu ca Guvernator suprem; legea Sa va fi văzută ca fiind regula de funcționare a guvernării Sale'” (EGW 1888 Materials, p. 165,166).

Acest pasaj redă vorbele îngerului, într-o comunicare făcută servei Domnului cu puțin înainte de Minneapolis, iar ultima propoziție este de-a dreptul excepțională. Îngerul spune că, sub efectul dezvoltării soliei îngerului al treilea, din care va rezulta “multă lumină,” omenirea va avea șansa secolelor să priceapă un lucru foarte contestat până atunci, și anume că legea celor zece porunci este și legea după care funcționează guvernarea lui Dumnezeu.

Acest lucru este de importanță vitală astăzi, când mulți oameni care se declară partizani ai soliei îngerului al treilea spun că Dumnezeu este deasupra legii și poate să acționeze în contradicție cu legile neprihănirii fără să devină nelegiuit. Toți cei ce vor lua în serios avertizarea îngerului vor vedea în neprihănirea lui Hristos principiile după care funcționează guvernarea divină.