banner

 

Articole 2008

1999   2000   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2016

(vezi aici articolele în ordine alfabetică)

 

Ianuarie:

Cuvântul și estomparea diferențelor - 1 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Credința lui Avraam și credința lui Isus - 2 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Dumnezeu trebuie recunoscut în mesagerii Săi - 3 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Ștergerea păcatelor - 5 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Politica - slujitorul lui Baal - 10 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Ce fel de lume a iubit Dumnezeu? - 13 ianuarie 2008 - PDF * DOC

O haină nepurtată, un izvor neatins - 14 ianuarie 2008 - PDF * DOC

URANTIA: O altă variantă a Marii Controverse - 16 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Cerințele radicale ale împărăției - 22 ianuarie 2008 - PDF * DOC

”The Unsinkable” - 23 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Temelia speranței noastre - 24 ianuarie 2008 - PDF * DOC

O rușine veșnică - 25 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Cu sau fără dovezi copleșitoare - 26 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Calea lui Dumnezeu: nepopulară și incomodă - 27 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Solii 1888 au perceput ispășirea - 28 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Iertare și curățire - 29 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Ce ar descoperi criticii? - 30 ianuarie 2008 - PDF * DOC

Dragostea lumii - 31 ianuarie 2008 - PDF * DOC

 

Februarie:

Dreptatea și mila lui Dumnezeu - 1 februarie 2008 - PDF * DOC

Razele de lumină din 1888 - 4 februarie 2008 - PDF * DOC

Smochinul lui Natanael - 5 februarie 2008 - PDF * DOC

Cunoașterea adevăratului Hristos - cheia ispășirii - 6 februarie 2008 - PDF * DOC

Ploaia Târzie și răsadul de la Minneapolis - 9 februarie 2008 - PDF * DOC

Prin putere sau prin Duhul - 10 februarie 2008 - PDF * DOC

De ce nu se încheie lucrarea - 11 februarie 2008 - PDF * DOC

Evanghelia aceasta a împărăției - 12 februarie 2008 - PDF * DOC

Tencuieli de ipsos - 13 februarie 2008 - PDF * DOC

Pe ce cale ar trebui să vină lumina? - 15 februarie 2008 - PDF * DOC

Focul de pe Carmel - 16 februarie 2008 - PDF * DOC

Biserica rămășiței și credința pionierilor - 19 februarie 2008 - PDF * DOC

HRISTOS: Modelul lui Dumnezeu pentru familia umană - 21 februarie 2008 - PDF * DOC

Solia 1888 este hypostasis, noul legământ - 23 februarie 2008 - PDF * DOC

„Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare” - 24 februarie 2008 - PDF * DOC

O prea limitată înțelegere a crucii - 26 februarie 2008 - PDF * DOC

Profetul Amos și Ziua Domnului - 28 februarie 2008 - PDF * DOC

Ellen G. White și natura lui Hristos - 29 februarie 2008 - PDF * DOC

 

Martie: 

Semnul lui Iona - 1 martie 2008 - PDF * DOC

Panteism, pan-entheism, taina evlaviei - 5 martie 2008 - PDF * DOC

Părtași de natură divină - 7 martie 2008 - PDF * DOC * MP3

Calea cea mai potrivită pentru comunicarea soliei 1888 - 8 martie 2008 - PDF * DOC * MP3

Teoria conspirației și profeția biblică - 9 martie 2008 - PDF * DOC

Marea minciună - 13 martie 2008 - PDF * DOC

Ce ți-e scris în stele, ce ți-e pus în gene... - 14 martie 2008 - PDF * DOC

Evanghelia Turnului Babel - 16 martie 2008 - PDF * DOC

Un secol de eforturi inutile - 19 martie 2008 - PDF * DOC

Poate fi Dumnezeu pus la zid? - 21 martie 2008 - PDF * DOC

La impactul cu inimile cinstite - Robert J. Wieland - 23 martie 2008 - PDF * DOC

Educația acestei lumi și efectele ei - F.C. Gilbert - 24 martie 2008 - PDF * DOC

Ambasadorii lui Hristos - 26 martie 2008 - PDF * DOC

Moștenitori împreună cu Hristos - Robert J. Wieland - 27 martie 2008 - PDF * DOC

Lupta împotriva păcatului - 28 martie 2008 - PDF * DOC

Educația divină pentru lumină nouă - 29 martie 2008 - PDF * DOC

Puterea lui Hristos - 31 martie 2008 - PDF * DOC

 

Aprilie:

Tăcerea este complicitate - 1 aprilie 2008 - PDF * DOC

Solia 1888 și slava ei - 2 aprilie 2008 - PDF * DOC

”Decât după cuvântul meu” - 3 aprilie 2008 - PDF * DOC

Se lasă ”îndurarea” alungată așa ușor? - 5 aprilie 2008 - PDF * DOC

Modelul divin - 7 aprilie 2008 - PDF * DOC

Comoara încredințată nouă - 8 aprilie 2008 - PDF * DOC

Chemare la o percepție mai profundă - 9 aprilie 2008 - PDF * DOC

Până când, Stăpâne...? - 10 aprilie 2008 - PDF * DOC

Satana și pierderea puterilor lui - 12 aprilie 2008 - PDF * DOC

Cartea misionară a anului 2008 - 13 aprilie 2008 - PDF * DOC

A trăit cum trebuia să trăiesc eu - 14 aprilie 2008 - PDF * DOC

Dezastre naturale: Acte ale lui Dumnezeu? - Herbert E. Douglass - 15 aprilie 2008 - PDF * DOC

”Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea” - 16 aprilie 2008 - PDF * DOC

Șerpașii Domnului - 18 aprilie 2008 - PDF * DOC

De ce nu se încheie lucrarea? - 20 aprilie 2008 - PDF * DOC

Decretul duminical, 1888 și vântul de la răsărit - 21 aprilie 2008 - PDF * DOC

O criză în guvernarea lui Dumnezeu - 24 aprilie 2008 - PDF * DOC

Tu singur te pedepsești... - 25 aprilie 2008 - PDF * DOC

Paralela cutremurătoare pe care nu o percepem - 26 aprilie 2008 - PDF * DOC

Un fragment de istorie - 28 aprilie 2008 - PDF * DOC

Co-moștenitori cu Hristos - 29 aprilie 2008 - PDF * DOC

 

Mai:

”Și nimeni nu putea să învețe cântarea” - 1 mai 2008 - PDF * DOC

Harta și busola ultimei generații - 2 mai 2008 - PDF * DOC * MP3

Strong City: Isprăvile diavolului continuă - 5 mai 2008 - PDF * DOC

Evlavia – o definiție - 8 mai 2008 - PDF * DOC

Unicitatea lui Hristos și pana cărturarilor noștri - 9 mai 2008 - PDF * DOC * MP3

Două pasaje monumentale - 11 mai 2008 - PDF * DOC

Viață fără păcat - Robert J. Wieland - 12 mai 2008 - PDF * DOC

Cine au fost ucenicii? - 13 mai 2008 - PDF * DOC * MP3

Legea desăvârșită a libertății - 14 mai 2008 - PDF * DOC

O legătură vie cu Soarele Neprihănirii - 15 mai 2008 - PDF * DOC

Îngerul Bisericii Laodicea - 16 mai 2008 - PDF * DOC

Nimicitorul: tehnicile și manierele lui - Teodor Erbiceanu - 19 mai 2008 - PDF * DOC

Holda și negustoria noastră - 21 mai 2008 - PDF * DOC

Ziua ispășirii, Nunta, Noul legământ - 22 mai 2008 - PDF * DOC

Onoarea Numelui Său - 23 mai 2008 - PDF * DOC

Ne regăsim în gestul lor? - 24 mai 2008 - PDF * DOC * MP3

Impasul nostru laodicean - 25 mai 2008 - PDF * DOC

Labirintul fără ieșire al rebeliunii din 1888 -  26 mai 2008 - PDF * DOC

Începutul și sfârșitul Marii Strigări - Teodor Erbiceanu - 28 mai 2008 - PDF * DOC

Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare - 29 mai 2008 - PDF * DOC

Calea spre unitate Donald K. Short - 31 mai 2008 - PDF * DOC

 

Iunie:

Vânătoarea de greșeli – sport denominațional - 1 iunie 2008 - PDF * DOC

Slava lui Dumnezeu nimicește - 3 iunie 2008 - PDF * DOC

Adevăr confiscat, lumină interceptată, popor jefuit - 5 iunie 2008 - PDF * DOC

Avem pe Moise - 6 iunie 2008 - PDF * DOC

Solia 1888 în scrierile sorei White - 7 iunie 2008 - PDF * DOC

Vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu - Robert J. Wieland - 10 iunie 2008 - PDF * DOC

Farmecul inegalabil al noului legământ - 11 iunie 2008 - PDF * DOC

Cât timp vom vorbi în vânt? - 12 iunie 2008 - PDF * DOC

Slava lui Dumnezeu în sanctuar - 14 iunie 2008 - PDF * DOC

Urmaș al lui Brinsmead? - 16 iunie 2008 - PDF * DOC * MP3

Natura umană, legea păcatului și Legea Duhului - 17 iunie 2008 - PDF * DOC

Încredere plus tratament - 19 iunie 2008 - PDF * DOC

Este evanghelia o simplă declarație forensică? - 21 iunie 2008 - PDF * DOC

Ultima generație: Doar Scriptura - 28 iunie 2008 - PDF * DOC

Marea Strigare: conducerea, organizarea și dezvoltarea ei - Teodor Erbiceanu - 29 iunie 2008 - PDF * DOC

Bilanțul guvernării ”unei puteri străine” - Teodor Erbiceanu - 30 iunie 2008 - PDF * DOC

 

Septembrie:

Metaforele mântuirii, temelia credinței noastre - 15 septembrie 2008 - PDF * DOC

Ce este mai lesne? - 17 septembrie 2008 - PDF * DOC

„Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare” - 18 septembrie 2008 - PDF * DOC

Ilie, versiunea 3.0 - 19 septembrie 2008 - PDF * DOC

Poporul care va sta în ziua pregătirii lui Dumnezeu - 20 septembrie 2008 - PDF * DOC

Regatul neprihănirii nu posedă arme - 22 septembrie 2008 - PDF * DOC

„Prin acțiunea propriilor noștri frați” - 23 septembrie 2008 - PDF * DOC

Sanctuarul si lunga întârziere - 25 septembrie 2008 - PDF * DOC

Cruzimea inerentă caracterului său - 26 septembrie 2008 - PDF * DOC

Tu singur te pedepsești cu răutatea ta - 27 septembrie 2008 - PDF * DOC

Dumnezeu onorează pe cei care Îl onorează - 28 septembrie 2008 - PDF * DOC

Taina evlaviei și taina fărădelegii - 29 septembrie 2008 - PDF * DOC

 

Octombrie:

În mijlocul Ierusalimului - 1 octombrie 2008 - PDF * DOC * MP3

Iosafat și forța non-violentă a neprihănirii - 2 octombrie 2008 - PDF * DOC

La cea mai înaltă treaptă de mărire -   7 octombrie 2008 - PDF * DOC

Inima firească, motivul major al prăbușirii Babilonului - 9 octombrie 2008 - PDF * DOC

Solia 1888 și doctrinele populare - 10 octombrie 2008 - PDF * DOC

Externalizarea Ierarhiei - 11 octombrie 2008 - PDF * DOC

Îngerul dreptății - 12 octombrie 2008 - PDF * DOC

O singură scăpare: Părtași de natură divină - 14 octombrie 2008 - PDF * DOC

Consecințe serioase, interese majore - 16 octombrie 2008 - PDF * DOC

Vinul Babilonului îmbată pe oricine - 18 octombrie 2008 - PDF * DOC * MP3

Paralele turlburătoare în comunitatea de credință - 20 octombrie 2008 - PDF * DOC

120 de ani de la sesiunea Conferinței Generale din 1888 - 24 octombrie 2008 - PDF * DOC * MP3

Sesiunea CG din 1888: Importanța soliei 1888 - 26 octombrie 2008 - PDF * DOC

Sesiunea CG din 1888: Atmosfera din timpul sesiunii - 27 octombrie 2008 - PDF * DOC

Sesiunea CG din 1888: Au fost Jones și Waggoner mesagerii lui Dumnezeu? - 28 octombrie 2008 - PDF * DOC

Sesiunea CG din 1888: Apeluri individuale pentru acceptarea soliei - 31 octombrie 2008 - PDF * DOC

 

Noiembrie:

Sesiunea CG din 1888: Crâmpeie din alocuțiunile sorei White - 1 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Sesiunea CG din 1888: Apel solemn la finalul sesiunii - 3 noiembrie 2008 - PDF * DOC

„Întruparea continuă a lui Hristos” - un scop nerealizat - 5 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Aventura nefericită: Un drapel fals - 6 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Importanța și urgența soliei 1888 - 7 noiembrie 2008 - PDF * DOC * MP3

A.T. Jones despre „taina lui Dumnezeu” - 9 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Când se va sfârși „taina lui Dumnezeu?” - 10 noiembrie 2008 - PDF * DOC

„Domnul cunoaște caracterul” - 11 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Rezultatul opoziției din 1888: „Vocea” și-a pierdut caracterul sacru - 16 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Zel pentru adevăruri al căror timp a trecut - 18 noiembrie 2008 - PDF * DOC

O mare lucrare urmează să aibă loc - 20 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Cel mai măreț eveniment al tuturor timpurilor - 22 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Fiara, The Working Time Directive și îngerul bisericii Laodicea - 24 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Adversitatea față de solia 1888, mai profundă decât gherila teologică - 27 noiembrie 2008 - PDF * DOC

Cerul așteaptă un răspuns - 29 noiembrie 2008 - PDF * DOC

 

Decembrie:

Pavel a văzut slava noului legământ - 1 decembrie 2008 - PDF * DOC

Legământul cel veșnic este chiar evanghelia - 5 decembrie 2008 - PDF * DOC

M.L. Andreasen despre Ellen White și 1888 - 7 decembrie 2008 - PDF * DOC

M.L. Andreasen: „Doar îmi dau mărturia” - 8 decembrie 2008 - PDF * DOC

Mai are Dumnezeu dreptul să vorbească? - 11 decembrie 2008 - PDF * DOC

Vrăjmașul vine ca un vultur - 15 decembrie 2008 - PDF * DOC

Sanctuarul, centrul marii controverse - 19 decembrie 2008 - PDF * DOC

Sărbătoarea corturilor este produsul Zilei Ispășirii - 21 decembrie 2008 - PDF * DOC

Laodicea, poporul judecății - 23 decembrie 2008 - PDF * DOC

Un Mântuitor din păcat - 30 decembrie 2008 - PDF * DOC

Știința mântuirii - 31 decembrie 2009 - PDF * DOC