banner

 

Articole 2007

1999   2000   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2016

Pagină în lucru.

(vezi aici articolele în ordine alfabetică)

Puteți citi articolele html online, la adresa:  http://1888.ro

 

Ianuarie:

Formula lui David - o provocare continuă - 1 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Părtași de natură divină - esența soliei 1888 - 2 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Sfinți într-o natură păcătoasă? - 4 ianuarie 2007 - PDF * DOC

De ce continuă rebeliunea lui Satana? - 6 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Foc din cer - 7 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Zaharia, Ellen White și urgia din jurul Noului Ierusalim - 16 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Pedeapsă, judecată, tortură, dreptate - 18 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Cum păcătuiesc sfinții? - 20 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Mahrama dintre trecător și etern - 21 ianuarie 2007 - PDF * DOC

O credință inteligentă - 23 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Ce fel de dovezi așteptați? 24 ianuarie 2007 - PDF * DOC

FAITH HOUSE MANHATAN: O caravană a speranței? - 26 ianuarie 2007 - PDF * DOC

Controversa continuă - 30 ianuarie 2007 - PDF * DOC

 

Februarie:

„Dă-ne nouă astăzi...” - 1 februarie 2007 - PDF * DOC

Reacții la articolul „Foc din cer” - 2 februarie 2007 - PDF * DOC

Un diagnostic corect pentru suferința planetei - 3 februarie 2007 - PDF * DOC

Robi, prieteni și suveranitatea lui Dumnezeu - 5 februarie 2007 - PDF * DOC

Întoarcere la nimic - 6 februarie 2007 - PDF * DOC

Ambasadorii lui Hristos - 7 februarie 2007 - PDF * DOC

Suicid asistat divin și amendamentele la legea lui Dumnezeu - 8 februarie 2007 - PDF * DOC

Cine poate omorî un spirit? - 11 februarie 2007 - PDF * DOC

Timpul se scurge - istoria a încremenit - 14 februarie 2007 - PDF * DOC

O judecată pripită - 16 februarie 2007 - PDF * DOC

Amendamente - 17 februarie 2007 - PDF * DOC

Satul global și viziunea adventistă despre unitate - 19 februarie 2007 - PDF * DOC

Cea mai neghioabă manieră de a duce o bătălie - 21 februarie 2007 - PDF * DOC

Satana ”legat” - 22 februarie 2007 - PDF * DOC

Pavel și contrafacerile religioase - 24 februarie 2007 - PDF * DOC

Un popor deosebit, pentru o vreme specială - 25 februarie 2007 - PDF * DOC

Standardul de caracter al lui Dumnezeu - 26 februarie 2007 - PDF * DOC

Adventiști catolici - 27 februarie 2007 - PDF * DOC

 

Martie:

Incidente aparent minore, consecințe vaste - 1 iunie 2007 - PDF * DOC

Adevăr pe baza faptelor doveditoare - 3 martie 2007 - PDF * DOC

Hristos, un tron părăsit și mișcarea ecumenică - 6 martie 2007 - PDF * DOC

Adevăr prezent - 10 martie 2007 - PDF * DOC

„I-am înștiințat în toate diminețile” - 11 martie 2007 - PDF * DOC

Operațiunea Ploaie Globală - 12 martie 2007 - PDF * DOC

Stăpâni și servi în lumea viitoare? - 16 martie 2007 - PDF * DOC

Servul servilor - 17 martie 2007 - PDF * DOC

Evenimentele finale - 18 martie 2007 - PDF * DOC

„Metafizica Semnului Fiarei” - Un comentariu - 26 martie 2007 - PDF * DOC

Clonă nereușită a soliei îngerului al treilea - 27 martie 2007 - PDF * DOC

Nu am învățat lecțiile istoriei... - 28 martie 2007 - PDF * DOC

Cunoașterea lui Dumnezeu nu se transmite genetic - 29 martie 2007 - PDF * DOC

„Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos” - 30 martie 2007 - PDF * DOC

„Constatări, diagnoze, critici, văicăreli” - 31 martie 2007 - PDF * DOC

 

Aprilie:

Secretul: Filiera adventistă - 1 aprilie 2007 - PDF * DOC

Apelul Martorului Credincios: ”Acuzații nefondate” - 4 aprilie 2007 - PDF * DOC

Operațiunea Ploaie Globală: Alte detalii - 6 aprilie 2007 - PDF * DOC

Am comis „singurul păcat” - 9 aprilie 2007 - PDF * DOC

Există motive serioase pentru întârzierea Ploii? - 10 aprilie 2007 - PDF * DOC

„Poate că El ne va auzi” - 13 aprilie 2007 - PDF * DOC

O evanghelie fără sabia lui Hristos - 14 aprilie 2007 - PDF * DOC

ZGUDUIREA: Un cataclism de gradul 9 - 16 aprilie 2007 - PDF * DOC

Dialoguri despre Operațiunea Ploaie Globală - 18 aprilie 2007 - PDF * DOC

Redeșteptări moderne - 19 aprilie 2007 - PDF * DOC

Un Ba’al antic și un Domn modern - 21 aprilie 2007 - PDF * DOC

Sufletul adventismului - 24 aprilie 2007 - PDF * DOC

„Înapoia Mea, Satano!” - 26 aprilie 2007 - PDF * DOC

Ploaia Globală: De ce întârzierea? - 27 aprilie 2007 - PDF * DOC

Ploaia Globală - 28 aprilie 2007 - PDF * DOC

 

Mai:

Ilie, Ezra și apostazia invizibilă - 1 mai 2007 - PDF * DOC

OPG începe să ofere surprize - 5 mai 2007 - PDF * DOC

Daniel și biserica ultimei generații - 6 mai 2007 - PDF * DOC

Solia 1888 și slava ei crescândă - 9 mai 2007 - PDF * DOC

„Veți cunoaște adevărul” - 11 mai 2007 - PDF * DOC

Doctrine ”stereotipe și de neschimbat” - 13 mai 2007 - PDF * DOC

Ploaia Târzie nu vine la comandă - 14 mai 2007 - PDF * DOC

Sămânța femeii și Balaurul - 16 mai 2007 - PDF * DOC

Rolul legii în libertatea dragostei - A. Graham Maxwell - 17 mai 2007 - PDF * DOC

Trupul lui Hristos și confruntarea finală - 18 mai 2007 - PDF * DOC

Lumină în circumstanțe neprielnice - 19 mai 2007 - PDF * DOC

O lucrare importantă și oamenii potriviți pentru ea - 20 mai 2007 - PDF * DOC

Omenescul inundat de lumina și slava divină - 21 mai 2007 - PDF * DOC

Șase subiecte de rugăciune - 22 mai 2007 - PDF * DOC

„Minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri” - 24 mai 2007 - PDF * DOC

Curățirea sanctuarului și produsul ei final - Donald K. Short - 26 mai 2007 - PDF * DOC

„Și-au bătut joc de mesagerii lui Dumnezeu” - 28 mai 2007 - PDF * DOC

Scrise pentru învățătura noastră - 29 mai 2007 - PDF * DOC

Ramotul nostru modern - 30 mai 2007 - PDF * DOC

 

Iunie:

Moloh ver 2.0 și biserica rămășiței - 1 iunie 2007 - PDF * DOC

Tot mai jenant pentru opozanții soliei 1888 - 2 iunie 2007 - PDF * DOC

Prețul păcii cu Babilonul - Donald K. Short - 3 iunie 2007 - PDF * DOC

Ploaia Târzie a fost stopată - 4 iunie 2007 - PDF * DOC

Ce s-ar întâmpla? - 5 iunie 2007 - PDF * DOC

Zidurile tencuite cu ipsos și ploaia de primăvară - 6 iunie 2007 - PDF * DOC

Lucrarea esențială pentru refacere... „încă nu s-a făcut” - 9 iunie 2007 - PDF * DOC

„Calea pe care vine Duhul” - 10 iunie 2007 - PDF * DOC

Vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu - Robert J. Wieland - 11 iunie 2007 - PDF * DOC

Scopul soliei 1888 - 12 iunie 2007 - PDF * DOC

Ploaia Târzie și criza sanctuarului - Donald K. Short - 13 iunie 2007 - PDF * DOC

Despre dreptatea lui Dumnezeu - 14 iunie 2007 - PDF * DOC

Crucea este mult mai aproape - 15 iunie 2007 - PDF * DOC

Confruntarea cu istoria: Calea spinoasă a oricărei reconcilieri cu Hristos - 16 iunie 2007 - PDF * DOC

Trebuia să moară Isus Hristos? - 17 iunie 2007 - PDF * DOC

Marile acte ale salvării și expunerea lor publică - 19 iunie 2007 - PDF * DOC

Gadiel și locuitorii stelelor - 20 iunie 2007 - PDF * DOC

„Spune care este cea adevărată” - 21 iunie 2007 - PDF * DOC

Lecții despre caracterul lui Dumnezeu - Herbert E. Douglass - 22 iunie 2007 - PDF * DOC

Următorul eveniment major: Ziua Ispășirii pentru cei vii - 23 iunie 2007 - PDF * DOC

Focul lui Hristos - 24 iunie 2007 - PDF * DOC

Femeia din cârca fiarei și istoria ei milenară - 25 iunie 2007 - PDF * DOC

O mișcare ”la firul ierbii” - 26 iunie 2007 - PDF * DOC

Efectele revărsării unui Duh autentic - 28 iunie 2007 - PDF * DOC

Puterea dragostei în clădirea trupului lui Hristos - 29 iunie 2007 - PDF * DOC

„Biserica a primit solia 1888” - 30 iunie 2007 - PDF * DOC

 

Septembrie:

Cu fața spre răsărit în timpul sigilării - 15 septembrie 2007 - PDF * DOC * MP3

Eșecul unei operațiuni și răspunderea colectivă - 16 septembrie 2007 - PDF * DOC

Solia lui Ilie astăzi - Robert J. Wieland - 17 septembrie 2007 - PDF * DOC

Tăcerea lui Dumnezeu - 18 septembrie 2007 - PDF * DOC

Hristos: produsul noului legământ - 19 septembrie 2007 - PDF * DOC

Amăgirile ultimelor zile - 20 septembrie 2007 - PDF * DOC

O mustrare desconsiderată de veacuri - 21 septembrie 2007 - PDF * DOC

Pedigree-ul denominațional și marea controversă - 22 septembrie 2007 - PDF * DOC

„După roadele lor” - 24 septembrie 2007 - PDF * DOC

Solia îngerului al treilea: singura rațiune a existenței noastre - 25 septembrie 2007 - PDF * DOC

Agențiile care Îl înalță pe Hristos - 26 septembrie 2007 - PDF * DOC

Fără compromis: Folosirea forței sau dragostea jertfitoare? - 29 septembrie 2007 - PDF * DOC

Oameni pământești - oameni duhovnicești - 30 septembrie 2007 - PDF * DOC

 

Octombrie:

Manevra de succes a dumnezeului acestui veac - 1 octombrie 2007 - PDF * DOC

Contrar caracterului Său? - 2 octombrie 2007 - PDF * DOC

Binele colectiv - interesul personal - 4 octombrie 2007 - PDF * DOC

Lecțiile istoriei - Robert J. Wieland - 5 octombrie 2007 - PDF * DOC

Scandalul crucii continuă - 6 octombrie 2007 - PDF * DOC

De unde știa? - 10 octombrie 2007 - PDF * DOC

Neprihănirea lui Hristos este Marea Strigare - 11 octombrie 2007 - PDF * DOC

„Am pus Duhul Meu peste El” - 12 octombrie 2007 - PDF * DOC

Isus - Autorul credinței - 13 octombrie 2007 - PDF * DOC

Taina evlaviei și taina fărădelegii - 14 octombrie 2007 - PDF * DOC

Credința lui Isus - 16 octombrie 2007 - PDF * DOC

Postmodernistul, afaceristul, fermierul și natura lui Hristos - 21 octombrie 2007 - PDF * DOC

„Primul dintre mai mulți frați” - 24 octombrie 2007 - PDF * DOC

Ceva mai important decât viața veșnică - 26 octombrie 2007 - PDF * DOC

QOD, Andreasen și adevărul prezent - 27 octombrie 2007 - PDF * DOC

Credința ultimei generații - 28 octombrie 2007 - PDF * DOC

O altă evanghelie - 29 octombrie 2007 - PDF * DOC

ILIE: Ultima soluție la încropeala laodiceană - Robert J. Wieland - 30 octombrie 2007 - PDF * DOC

„Și neamurile vor ști...” - 31 octombrie 2007 - PDF * DOC

 

Noiembrie:

„Voi fi sfințit în voi” - 1 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Șarpele de pe zidul nostru - 3 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Slujitorul adevăratului cort - Donald K. Short - 4 noiembrie 2007 - PDF * DOC

O redeșteptare a adevăratei evlavii - 5 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Trimișii lui Dumnezeu - 6 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Destinul nostru profetic și blestemul lui Balaam - 7 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Drumul pe care trebuie să vină lumina - 9 noiembrie 2007 - PDF * DOC

O solie, purtătorii ei și ”spectatorii” de astăzi - 10 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Izmă, mărar, chimen - varianta modernă -12 noiembrie 2007 - PDF * DOC

„Stați la vechile hotare” - 16 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Valorile adventiste ale vremii sfârșitului - 18 noiembrie 2007 - PDF * DOC

„Conectați la viitoarele interese veșnice” - 20 noiembrie 2007 - PDF * DOC * MP3

Urâciunile părinților - 21 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Ultima demonstrație - 22 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Scopul soliei 1888: Pregătirea unui popor - 23 noiembrie 2007 - PDF * DOC

„Ținta poruncii este dragostea” - 25 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Pentru binele cetății - 26 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Hristos Cel Viu - 28 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Vrăjmășia și ziua ispășirii - Robert J. Wieland - 29 noiembrie 2007 - PDF * DOC

Sub umbra crucii - 30 noiembrie 2007 - PDF * DOC

 

Decembrie:

Scandalul crucii - 1 decembrie 2007 - PDF * DOC

Prețul răscumpărării - 8 decembrie 2007 - PDF * DOC

Abelard, teoria influenței morale și Mireasa lui Hristos - 10 decembrie 2007 - PDF * DOC

Un nou sistem de operare - 13 decembrie 2007 - PDF * DOC

Zona ascunsă a inimii firești - 14 decembrie 2007 - PDF * DOC

Clarificări la cruce - 16 decembrie 2007 - PDF * DOC

Solul legământului cel veșnic - 20 decembrie 2007 - PDF * DOC * MP3

Pagini de istorie - 23 decembrie 2007 - PDF * DOC

Cărțile din cer și actualizarea lor - 24 decembrie 2007 - PDF * DOC

Caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos - 25 decembrie 2007 - PDF * DOC

„Toată plinătatea dumnezeirii” - 26 decembrie 2007 - PDF * DOC

Lumină și adevăr prezent - 28 decembrie 2007 - PDF * DOC

Neprihănirea, în legătură cu legea - 29 decembrie 2007 - PDF * DOC

Plan originar, sau variantă de urgență? - 30 decembrie 2007 - PDF * DOC

Baal: Scopul, credința, religia - 31 decembrie 2007 - PDF * DOC