banner

 

Articole 2006

1999   2000   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2016

Pagină în lucru.

(vezi aici articolele în ordine alfabetică)

Puteți citi articolele html online, la adresa:  http://1888.ro

 

Ianuarie:

"O influenţă cerească" şi originea ei - 1 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Natura păcatului - 2 ianuarie 2006- PDF * DOC

Domeniu esenţial pentru ultima generaţie - 3 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Poarta către "calea veşniciei" - 4 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Un idol ascuns - 5 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Scandalul crucii în ultima generaţie - 6 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Libertatea de alegere şi legea păcatului - Evelyn Mangîru - 7 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Distracţii copilăreşti în incinta sanctuarului - 9 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Mesagerii lui Dumnezeu şi limitele lor - 10 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Crimă şi onoare - 11 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Păcatul necredinţei - Robert J. Wieland - 12 ianuarie 2006 - PDF * DOC

"V-am condamnat pe toţi la viaţă veşnică" - 13 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Două modele în conflict - o singură premisă greşită - 14 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Autorul păcatului şi falsurile lui celebre - 16 ianuarie 2006 - PDF * DOC

O judecată pripită - 17 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Sinagoga Satanei - 18 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Înapoi la nimicurile teologiei populare? - 19 ianuarie 2006 - PDF * DOC

De ce ne ignoră? - 20 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Încă o statuie cu picioarele de aur - 22 ianuarie 2006 - PDF * DOC

"De ce ne ignoră" - alte motive - 23 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Solia 1888 în Vechiul Testament - 24 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Ucenicie radicală - noul ascetism azş? - 25 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Curăţirea sanctuarului în Ezechiel - 29 ianuarie 2006 - PDF * DOC

Minneapolis 1888 şi rolul legii - A.Graham Maxwell - 30 ianuarie 2006 - PDF * DOC

 

Februarie:

Timpul de strâmtorare: percepţia că păcatul ucide - Donald K. Short - 1 februarie 2006 - PDF * DOC

De ce urăsc ei sanctuarul? - 3 februarie 2006 - PDF * DOC

Reuniunea Ecumenică Europeană - 4 februarie 2006 - PDF * DOC

Marea Controversă - "teoria despre orice" - Herbert E. Douglass - 5 februarie 2006 - PDF * DOC

Dar îngerii de ce nu mor? - 6 februarie 2006 - PDF * DOC

Sunteți binevenit! Dar ce căutați? - 7 februarie 2006 - PDF * DOC

Împotrivirea umană şi reacţia divină - 8 februarie 2006 - PDF * DOC

Libertatea de a-L caricaturiza pe Dumnezeu - 9 februarie 2006 - PDF * DOC

Trecutul care lumineză viitorul - Donald K. Short - 10 februarie 2006 - PDF * DOC

"Vorbesc în felul oamenilor" - 11 februarie 2006 - PDF * DOC

Legământul căsătoriei şi taina lui Dumnezeu - 12 februarie 2006 - PDF * DOC

Sanctuarul şi eradicarea naturii pământeşti - 14 februarie 2006 - PDF * DOC

Forţa indestructibilă a recuperării memoriei - 15 februarie 2006 - Donald K. Short - PDF * DOC

"Sfântul locaş va fi curăţit" - Donald K. Short - 16 februarie 2006 - PDF * DOC

"Ziua uşilor deschise" - 17 februarie 2006 - PDF * DOC

Nunta şi solia neprihănirii lui Hristos - 19 februarie 2006 - PDF * DOC

A moștenit un Nume - 20 februarie 2006 - PDF * DOC

"Cuvintele," destinatarii lor şi reacţia lumii - 22 februarie 2006 - PDF * DOC

O necesară confruntare cu propria istorie - Donald K. Short - 23 februarie 2006 - PDF * DOC

Sindromul Zedechia - 24 februarie 2006 - PDF * DOC

Psalmul 91 pentru ultima generaţie - 26 februarie 2006 - PDF * DOC

Cine este deasupra legii morale? - 27 februarie 2006 - PDF * DOC

 

Martie:

"Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru" - 1 martie 2006 - PDF * DOC

Unirea bisericilor şi transformarea lumii - 3 martie 2006 - PDF * DOC

"Domnul voia să-i omoare" - 5 martie 2006 - PDF * DOC

Educaţia în Babilon - ieri şi azi - 6 martie 2006 - PDF * DOC

Un privilegiu refuzat - 8 martie 2006 - PDF * DOC

Stăpânitorii "întunericului acestui veac" - 9 martie 2006 - PDF * DOC

Ultima solie de har şi al treilea Ilie - 10 martie 2006 - PDF * DOC

Un sabat memorabil - 11 martie 2006 - PDF * DOC

Sfârşitul veacului acesta - 12 martie 2006 - PDF * DOC

Evenimente profetice în actualitate - 13 martie 2006 - PDF * DOC

Toate acestea au fost scrise pentru noi... - 15 martie 2006 - PDF * DOC

Un popor care locuiește deoparte și nu face parte dintre neamuri - 16 martie 2006 - PDF * DOC

Ştefan, Sinedriul şi închiderea harului - 18 martie 2006 - PDF * DOC

Slava de dincolo de perdea - 19 martie 2006 - PDF * DOC

Valoarea soliei 1888 şi sfinţenia mesagerilor - 20 martie 2006 - PDF * DOC

Piatra pe care au lepădat-o zidarii - 23 martie 2006 - PDF * DOC

Un singur Manual şi un singur Rabi - 25 martie 2006 - PDF * DOC

O neprihănire ce sponsorizează viaţa în păcat "sola fide" - 28 martie 2006 - PDF * DOC

Cât mai amânăm smulgerea rădăcinilor? - 29 martie 2006 - PDF * DOC

Moise, Pavel, Ellen White şi "duhul lumii" - 30 martie 2006 - PDF * DOC

Timp liber ocupat în stil laodicean - Evelyn Mangîru - 31 martie 2006 - PDF * DOC

 

Aprilie:

Străjerii de pe ziduri şi politica internaţională - 1 aprilie 2006 - PDF * DOC

Prevenirea violenţei - o preocupare "importantă"? - 3 aprilie 2006 - PDF * DOC

Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram - 4 aprilie 2006 - PDF * DOC

O ruşine care li s-a întâmplat şi altora - 6 aprilie 2006 - PDF * DOC

Baal şi arta confiscării presei oficiale - 8 aprilie 2006 - PDF * DOC

Disperarea unui mesager autentic - 9 aprilie 2006 - PDF * DOC

Roadele unei înţelepte politici de relaţii publice - 10 aprilie 2006 - PDF * DOC

"Să ne imaginăm..." - 11 aprilie 2006 - PDF * DOC

O mutare magistrală şi consecinţele ei - 12 aprilie 2006 - PDF * DOC

Lanţul de o mie de ani al fărădelegii - 14 aprilie 2006 - PDF * DOC

Diviziunea Euroafrica îşi declară poziţia - 16 aprilie 2006 - PDF * DOC

Speranţe deşarte şi avertizări ignorate - 18 aprilie 2006 - PDF * DOC

Lupta lui Iacov - 19 aprilie 2006 - PDF * DOC

Vinul Babilonului şi aluatul fariseilor - 20 aprilie 2006 - PDF * DOC

Rămăşiţa şi nevoia ei de alifie cerească - Donald K. Short - 21 aprilie 2006 - PDF * DOC

Un timp de criză majoră în poporul lui Dumnezeu - 22 aprilie 2006 - PDF * DOC

Calea ieftină a religiei populare - 23 aprilie 2006 - PDF * DOC

Nici prin putere, nici prin tărie - 24 aprilie 2006 - PDF * DOC

Labirintul rugăciunii: mister şi spiritualitate - 26 aprilie 2006 - PDF * DOC

Rămăşiţa şi lumina în slava ei crescândă - Donald K. Short - 27 aprilie 2006 - PDF * DOC

Mirajul unei spiritualităţi practicate "în întuneric" - 28 aprilie 2006 - PDF * DOC

Alifie pentru o experienţă în Sfânta Sfintelor - Donald K. Short - 30 aprilie 2006 - PDF * DOC

 

Mai:

Solia 1888 - un lăstar dintr-un pământ uscat - 1 mai 2006 - PDF * DOC

Semnătura lui Dumnezeu pe documente insuportabile - 3 mai 2006 - PDF * DOC

Pasagerii din trenul morţii - 5 mai 2006 - PDF * DOC

Solia 1888, fiara şi chipul fiarei - 6 mai 2006 - PDF * DOC

Misiunea lui Hristos şi ultima generaţie - 7 mai 2006 - PDF * DOC

Ascultarea - motivaţiile şi binecuvântările ei - 8 mai 2006 - PDF * DOC

Mireasa şi taina lui Dumnezeu - Donald K. Short - 9 mai 2006 - PDF * DOC

"Am voit să vindecăm Babilonul" - 10 mai 2006 - PDF * DOC

"Blestemă pe Dumnezeu şi mori" - 12 mai 2006 - PDF * DOC

Scopul lui Dumnezeu şi sanctuarul - A.T. Jones - 13 mai 2006 - PDF * DOC

Calea nouă și vie a legământului cel veșnic - 15 mai 2006 - PDF * DOC

Un popor care se lasă dus "în nesfârşite rătăciri" - 16 mai 2006 - PDF * DOC

O barieră salvatoare şi confruntarea finală - Robert J. Wieland - 17 mai 2006 - PDF * DOC

"Dumnezeu a trimis lumină..." - 19 mai 2006 - PDF * DOC

Laodicea nu este Babilonul - Donald K. Short - 20 mai 2006 - PDF * DOC

Rămăşiţa nu va deveni niciodată Babilon... - 21 mai 2006 - PDF * DOC

Drumurile întortocheate ale închinării la Baal - Donald K. Short - 22 mai 2006 - PDF * DOC

"Va întoarce pe mulţi dintre fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor" - 23 mai 2006 - PDF * DOC

Violenţa ca argument final - trăsătura definitorie a oricărui hristos fals - 24 mai 2006 - PDF * DOC

"Calea pe care ei o numesc partidă" - 25 mai 2006 - PDF * DOC

Întoarcerea la Horeb - 26 mai 2006 - PDF * DOC

Cel neprihănit va trăi prin credinţă - 28 mai 2006 - PDF * DOC

O piatră de hotar - 30 mai 2006 - PDF * DOC

„Vreți să așteptați până la venirea lui Hristos?” - 31 mai 2006 - PDF * DOC

 

Iunie:

Libertatea de conştiinţă: principii fundamentale - A.T.Jones - 1 iunie 2006 - PDF * DOC

Solia 1888 şi păcatele Babilonului - 2 iunie 2006- PDF * DOC

Mesagerii lui Dumnezeu din ultima generaţie - 3 iunie 2006 - PDF * DOC

Ororile trecutului şi tăcerea lui Dumnezeu - 4 iunie 2006 - PDF * DOC

Un personaj al profeţiei în lumina reflectoarelor - 5 iunie 2006 - PDF * DOC

Părtaşi de natură divină - esenţa soliei 1888 - 6 iunie 2006 - PDF * DOC

Ad Majorem Dei Gloriam - 7 iunie 2006 - PDF * DOC

Barometru divin pentru vremuri de furtună - 8 iunie 2006 - PDF * DOC

Libertatea înseamnă dreptul de a spune NU - 9 iunie 2006 - PDF * DOC

Te internezi pe riscul tău - 10 iunie 2006 - PDF * DOC

Dragostea de Babilon duce la robie în Babilon - 11 iunie 2006 - PDF * DOC

O reformă națională este posibilă, dacă... - 12 iunie 2006 - PDF * DOC

Sanctuarul şi poporul ales în ecuaţia marii controverse - 14 iunie 2006 - PDF * DOC

Îngerul bisericii Laodicea şi pocăinţa veacurilor - 15 iunie 2006 - PDF * DOC

„AICI STĂM” - un protest și implicațiile lui - 16 iunie 2006 - PDF * DOC

Sisif, Duhul Sfânt şi fanteziile unui popor necredincios - 19 iunie 2006 - PDF * DOC

Un virus letal și originea lui - 20 iunie 2006 - PDF * DOC

"Nimeni să nu îşi asume riscul" - 22 iunie 2006 - PDF * DOC

Nunta, împărăţia şi vestea bună - 24 iunie 2006 - PDF * DOC

Adevăr ceresc, popor firesc - 25 iunie 2006 - PDF * DOC

Dumnezeu şi Cezarul - W.W.Prescott - 26 iunie 2006 - PDF * DOC

"N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului" - 28 iunie 2006 - PDF * DOC

1888 - semnificaţii şi responsabilităţi - 30 iunie 2006 - PDF * DOC

 

Iulie:

Marea sincronizare - 1 iulie 2006 - PDF * DOC

 

Septembrie:

Cosmetizarea fiarei care se ridică din abis - 7 septembrie 2006 - PDF * DOC

Ajutor umanitar pentru cel mai disperat caz - 15 septembrie 2006 - PDF * DOC

Haina sacerdotală şi puterile ei miraculoase - 16 septembrie 2006 - PDF * DOC

A primit biserica solia 1888? - 17 septembrie 2006 - PDF * DOC

Şarpele de aramă şi mânia lui Dumnezeu - 19 septembrie 2006 - PDF * DOC

Hristos şi remediul pentru păcat - Tim Jennings - 20 septembrie 2006 - PDF * DOC

Teocraţia şi preoţia personală - 21 septembrie 2006 - PDF * DOC

Liantul unităţii în biserica emergentă - 22 septembrie 2006 - PDF * DOC

Meniul preferat al omenirii: Minciuni “dimineaţa, la prânz şi seara” - 23 septembrie 2006 - PDF * DOC

“Omul nou” - experimentări moderne - 24 septembrie 2006 - PDF * DOC

Solia îngerului al treilea strivită de noua spiritualitate - 25 septembrie 2006 - PDF * DOC

Scrierile subversive şi istoria lor milenară - 26 septembrie 2006 - PDF * DOC

"Poporul Meu" - o înaltă onoare pe care nu o merităm - 27 septembrie 2006 - PDF * DOC

Biserica - interesul suprem al lui Hristos - 28 septembrie 2006 - PDF * DOC

 

Octombrie:

Parcă s-a întâmplat ieri... - 1 octombrie 2006 - PDF * DOC

Legea păcatului şi a morţii - 2 octombrie 2006- PDF * DOC

Planul, misionarii moderni și încheierea lucrării - 3 octombrie 2006 - PDF * DOC

Parfumul Mariei și planul lui Dumnezeu - 11 octombrie 2006 - PDF * DOC

Pungulița fermecată a lui Iuda - 13 octombrie 2006 - PDF * DOC

Dumnezeu și Mamona - o alianță imposibilă - 14 octombrie 2006 - PDF * DOC

O doză sănătoasă de autocritică - 15 octombrie 2006 - PDF * DOC

Hristos, Baal şi solzii de pe ochii rămăşiţei - 16 octombrie 2006 - PDF * DOC

Slava lui Dumnezeu şi slava împăraţilor - 18 octombrie 2006 - PDF * DOC

Descoperirea fiilor lui Dumnezeu - 19 octombrie 2006 - PDF * DOC

Sinagoga Satanei şi Biserica lui Hristos - 20 octombrie 2006 - PDF * DOC

"Ziua aceea" poate fi mai aproape decât gândiţi - Donald K. Short - 22 octombrie 2006 - PDF * DOC

Slalom periculos cu bătrâna corabie a Sionului - 23 octombrie 2006 - PDF * DOC

Un popor zelos şi jocul lui la hotarul istoriei profetice - 25 octombrie 2006 - PDF * DOC

Pocăinţa colectivă în peisajul adventist contemporan - 26 octombrie 2006 - PDF * DOC

Din loialitate faţă de biserică şi stat - 29 octombrie 2006 - PDF * DOC

"Să Te cunoască pe Tine" - 30 octombrie 2006 - PDF * DOC

Porţi reale, porţi false - 31 octombrie 2006 - PDF * DOC

 

Noiembrie:

Un adevăr incomod - 1 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Lumini şi umbre în nimicirile planetare - 2 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Upgrade hardware pentru noul sistem de operare - 3 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Oameni cu inima partajată - 5 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Evanghelizări moderne - 6 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Bariera mortală dintre poporul lui Dumnezeu şi solia lui Dumnezeu - 7 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Minneapolis 1888: 120 de ani pentru solia neprihănirii lui Hristos - 9 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Are departamentul PR ceresc probleme grave? - 12 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Dorinţele Lui şi dorinţele noastre - Alina Tudorică - 14 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Răstignirea lui Hristos: O responsabilitate colectivă - Robert J. Wieland - 15 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Onoarea lui Hristos şi leproşii Domnului - 16 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Pericolele jocului de-a neprihănirea prin credinţă - 17 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Pedeapsa şi cauzele ei - Vioara Băcuieţi - 18 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului - 19 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Declaraţii oficiale iresponsabile - 20 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Aroganţa care insultă pe Duhul lui Dumnezeu - 21 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Curăţirea sanctuarului în lumina marii controverse - Donald K. Short - 22 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Eficienţa unei strategii milenare şi antidotul ei - 23 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Planul cerului pentru 1888 şi răspunsul nostru - 24 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Nimicitor şi Mântuitor - Balaur şi Miel - 25 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Riscurile dispreţuirii luminii - 26 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Tragedia unui Judecător - 27 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Profunzimile extreme ale crucii - 28 noiembrie 2006 - PDF * DOC

Datina oamenilor - 30 noiembrie 2006 - PDF * DOC

 

Decembrie:

Pavel, duhul lumii şi vorbirea duhovnicească - 1 decembrie 2006 - PDF * DOC

"Inima lor... s-a răsculat împotriva Lui" - 3 decembrie 2006 - PDF * DOC

Consecinţele rebeliunii din 1888 - 5 decembrie 2006 - PDF * DOC

Credinţa ultimei generaţii - 13 decembrie 2006 - PDF * DOC

Legi rele pentru inimi împietrite - 14 decembrie 2006 - PDF * DOC

Nuntă, căsătorie, legământ - 16 decembrie 2006 - PDF * DOC

Cauză şi efect în dinamica nimicirii - 18 decembrie 2006 - PDF * DOC

O lume mai bună - 23 decembrie 2006 - PDF * DOC

Ultima verigă de simpatie - 27 decembrie 2006 - PDF * DOC

"Îngerii nu au înţeles nici chiar atunci" - 28 decembrie 2006 - PDF * DOC

Christ-mas fără un “aşa zice Domnul” - 29 decembrie 2006 - PDF * DOC

Calea de la păcat la neprihănire - 31 decembrie 2006 - PDF * DOC