banner

 

Articole 2005    

1999   2000   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2016

Pagină în lucru.

(vezi aici articolele în ordine alfabetică)

Puteți citi articolele html online, la adresa:  http://1888.ro

 

Ianuarie:

Un popor al sanctuarului - 1 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Lumina „ţinută departe de lume” - Donald K. Short - 2 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Nelegiuirea lui Dumnezeu - 3 ianuarie 2005 - PDF * DOC

„O realitate solemnă” - Ellen G. White - 4 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Un hristos ecumenic - 5 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Ecumenism pentru secolul 21 - 6 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Bunătatea lui Dumnezeu - Robert J. Wieland - 7 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Nunta, cunoaşterea, părtăşia de natură divină - 8 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Basme meşteşugit alcătuite - 9 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Credinţa sfinţilor - 10 ianuarie 2005 - PDF * DOC

„Acte ale lui Dumnezeu?” - 11 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Un cutremur în concepte – un tsunami de întrebări - Evelyn Mangîru - 12 ianuarie 2005 - PDF * DOC

„Să fie un val seismic!” Şi a fost. - 16 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Cărturarii moderni ai unui Dumnezeu violent - 19 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Infern în paradis - 20 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Cauze naturale – clarificări - 21 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Slava lui Hristos străluceşte tot mai mult - Robert J. Wieland - 22 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Semnele timpului şi pocăinţa prin teroare - 23 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Turnul Babel – varianta modernă - 24 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Ploaia târzie – „un învăţător al neprihănirii” - 25 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Marea controversă – un model deformat - 26 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Supunere sau moarte – ultima solie de har? - 27 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Dragoste subită pentru solia 1888? - 28 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Slava crescândă a soliei 1888 - Robert J. Wieland - 29 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Scandalul ultimei generaţii - 30 ianuarie 2005 - PDF * DOC

Război şi pace – neprihănirea în proces - A. Graham Maxwell - 31 ianuarie 2005 - PDF * DOC

 

Februarie:

Binele şi răul – o ecuaţie încă nerezolvată - 1 februarie 2005 - PDF * DOC

„O mare mişcare pentru convertirea lumii” - 2 februarie 2005 - PDF * DOC

Lucrarea „scurtată în neprihănire” - 3 februarie 2005 - PDF * DOC

A venit ceasul judecăţii - Virginia Davidson - 4 februarie 2005 - PDF * DOC

Un secol pierdut - 5 februarie 2005 - PDF * DOC

Arătaţi-ne o minune şi vom crede - Ellen G. White - 6 februarie 2005 - PDF * DOC

"Reconcilierea unităţii" în numele lui Hristos - 6 februarie 2005 - PDF * DOC

Dragoste şi ură - 7 februarie 2005 - PDF * DOC

„Le-am dat Cuvântul Tău” ...dar ura lumii a fost mai puternică - 8 februarie 2005 - PDF * DOC

Iona şi rămăşiţa – asemănări frapante - 9 februarie 2005 - PDF * DOC

Constrângere prin cruzime - 10 februarie 2005 - PDF * DOC

„Scripturile nu fuseseră citite corect” - Ellen G. White - 11 februarie 2005 - PDF * DOC

Marele regizor – controversa continuă - 12 februarie 2005 - PDF * DOC

Trei păcate capitale - 13 februarie 2005 - PDF * DOC

„Strigă în gura mare, nu te opri” - 14 februarie 2005 - PDF * DOC

„Nici nu-Mi trecuse prin gând" - 16 februarie 2005 - PDF * DOC

Secvenţe ale evenimentelor finale - 17 februarie 2005 - PDF * DOC

Un Dumnezeu „dispreţuit şi părăsit de oameni" - 18 februarie 2005 - PDF * DOC

„Aici odihneşte un păcătos de înger turbat" - 19 februarie 2005 - PDF * DOC

Maniere de comunicare - Robert J. Wieland - 20 februarie 2005 - PDF * DOC

Legea guvernării divine - 21 februarie 2005 - PDF * DOC

Nebucadnezar, Ahab şi corectitudinea politică - 22 februarie 2005 - PDF * DOC

O perspectivă corectă a legii - A. Graham Maxwell - 23 februarie 2005 - PDF * DOC

Poligraful pentru spirite - 24 februarie 2005 - PDF * DOC

Dumnezeu şi soluţia finală - 26 februarie 2005 - PDF * DOC

Forţa constrângătoare şi efectele ei - 27 februarie 2005 - PDF * DOC

„In subţire, strălucitor şi curat" - 28 februarie 2005 - PDF * DOC

 

Martie:

Mieii nu merg la război... - 1 martie 2005 - PDF * DOC

Scopul lui Dumnezeu din veacuri veşnice - A.T. Jones - 2 martie 2005 - PDF * DOC

Scopul lui Dumnezeu din veacuri veşnice - Ellen G. White - 3 martie 2005 - PDF * DOC

Mânia lui Dumnezeu şi libertatea de alegere - 4 martie 2005 - PDF * DOC

Operaţiunea „Denigrarea" - cazul Uza - 5 martie 2005 - PDF * DOC

De ce Moise şi Ilie? - Evelyn Mangâru - 6 martie 2005 - PDF * DOC

Crucea veche şi cea nouă - 7 martie 2005 - PDF * DOC

O perspectivă mai largă a marii lupte - 8 martie 2005 - PDF * DOC

Limitele harului protector - clarificări - 9 martie 2005 - PDF * DOC

Hristos, templul lui Dumnezeu - 10 martie 2005 - PDF * DOC

Când va fi „sfârşitul luminii îngerului”? - 11 martie 2005 - PDF * DOC

Slava - caracterul lui Dumnezeu - “pe faţa lui Isus Hristos” - 12 martie 2005 - PDF * DOC

Compromisuri „ideologice" - 13 martie 2005 - PDF * DOC

O carte pentru orbi spiritual - 14 martie 2005 - PDF * DOC

Slava generaţiei finale - 15 martie 2005 - PDF * DOC

Motivaţii egoiste - Robert J. Wieland - 16 martie 2005 - PDF * DOC

Neprihănirea lui Hristos şi datina omenească - 17 martie 2005 - PDF * DOC

Educaţie pentru ultima generaţie - A.T. Jones -18 martie 2005 - PDF * DOC

Pericolele ultimelor zile - 19 martie 2005 - PDF * DOC

Ziua ispăşirii - reconectare la izvorul vieţii - 20 martie 2005 - PDF * DOC

„Cine poate s-o cunoască?" - 21 martie 2005 - PDF * DOC

„Ultimul mijloc al harului divin" - 22 martie 2005 - PDF * DOC

Păcatul nu se vindecă singur - 23 martie 2005 - PDF * DOC

Comorile ascunse ale neprihănirii - 25 martie 2005 - PDF * DOC

„Voi atrage la Mine pe toţi" - 26 martie 2005 - PDF * DOC

Dumnezeu sub embargo teologic - 27 martie 2005 - PDF * DOC

Mijlocirea - o punte între două naturi opuse - Donald K. Short - 28 martie 2005 - PDF * DOC

Core şi colegii lui pe scenă la Cadeş-Barnea - 29 martie 2005 - PDF * DOC

Operaţiunea Denigrarea - cazul Cadeş-Barnea - 30 martie 2005 - PDF * DOC

Puterea lui Dumnezeu „în mărimea ei" - 31 martie 2005 - PDF * DOC

 

Aprilie:

Noua spiritualitate şi biserica rămăşiţei - 1 aprilie 2005 - PDF * DOC

Mentalităţi medievale la nivel înalt - 2 aprilie 2005 - PDF * DOC

...Şi numărătoarea continuă - Evelyn Mangîru - 3 aprilie 2005 - PDF * DOC

Neprihănire, caracter, justiție - 4 aprilie 2005 - PDF * DOC

Lumina a strălucit în întuneric - Donald K. Short - 5 aprilie 2005 - PDF * DOC

Mila şi dreptatea lui Dumnezeu - 6 aprilie 2005 - PDF * DOC

Zidul Plângerii - Robert J. Wieland - 7 aprilie 2005 - PDF * DOC

Metode teroriste în „locurile cereşti" - 8 aprilie 2005 - PDF * DOC

Ziua ispăşirii finale este iminentă - 9 aprilie 2005 - PDF * DOC

Vinul Babilonului ameţeşte pe oricine îl bea - 10 aprilie 2005 - PDF * DOC

Pervertirea istoriei și spiritualitatea modernă - 10 aprilie 2005 - PDF * DOC

Solia 1888 - chiar despre dreptatea lui Dumnezeu - 12 aprilie 2005 - PDF * DOC

Politică în numele lui Dumnezeu - 13 aprilie 2005 - PDF * DOC

Curăţirea sanctuarului şi Mireasa lui Hristos - 14 aprilie 2005 - PDF * DOC

Şekina gonită, umilită, dispreţuită - 15 aprilie 2005 - PDF * DOC

Sigilarea şi starea naţiunii - 16 aprilie 2005 - PDF * DOC

Valoarea unui nume nou - 17 aprilie 2005 - PDF * DOC

„Publicaţi, şi nu ascundeţi nimic!" - 18 aprilie 2005 - PDF * DOC

Vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu - Robert J. Wieland - 19 aprilie 2005 - PDF * DOC

Împărăteasa cerului şi poporul rămăşiţei - 20 aprilie 2005 - PDF * DOC

Alb sau negru, tot fum rămâne - 21 aprilie 2005 - PDF * DOC

Inchiziţia şi fundamentul ei teologic - 22 aprilie 2005 - PDF * DOC

Parul lui Astarte - 23 aprilie 2005 - PDF * DOC

Natura lui Hristos şi încheierea lucrării - Donald K. Short - 24 aprilie 2005 - PDF * DOC

„Ceva trebuie schimbat" - 25 aprilie 2005 - PDF * DOC

„Păzitorii legii nu M-au cunoscut" - 26 aprilie 2005 - PDF * DOC

Terorism spiritual şi redeşteptare - 27 aprilie 2005 - PDF * DOC

Cornul cel mic revine în actualitate - A.T. Jones - 28 aprilie 2005 - PDF * DOC

„Calea" pe care ei o numesc erezie - 29 aprilie 2005 - PDF * DOC

 

Mai:

Puterea şi frumuseţea neprihănirii lui Hristos - 1 mai 2005 - PDF * DOC

„Cum citeşti în ea?" - 2 mai 2005 - PDF * DOC

„Lumina... ţinută departe de lume" - 3 mai 2005 - PDF * DOC

Cine îşi asumă responsabilitatea? - 4 mai 2005 - PDF * DOC

Sămânţa femeii şi balaurul - Donald K. Short - 5 mai 2005 - PDF * DOC

Pâinea care se coboară din cer - 7 mai 2005 - PDF * DOC

„Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?” - 8 mai 2005 - PDF * DOC

Măhrama lui Moise - 9 mai 2005 - PDF * DOC

Drumul sinuos al vechiului legământ - Robert J. Wieland - 10 mai 2005 - PDF * DOC

Ziua de rugăciune globală - 11 mai 2005 - PDF * DOC

Emisarii Babilonului şi îngerul Bisericii Laodicea - Donald K. Short - 12 mai 2005 - PDF * DOC

Moartea lui Satana - Elijah Mvundura - 12 mai 2005 - PDF * DOC

Sanctuarul şi abisul New Age - 13 mai 2005 - PDF * DOC

Adventist Review aprinde o lumină - 14 mai 2005 - PDF * DOC

Dragostea nu poate fi poruncită - A. Graham Maxwell - 15 mai 2005 - PDF * DOC

Un alt neam de oameni - 16 mai 2005 - PDF * DOC

Timpul recuperării pietrei lepădate - 17 mai 2005 - PDF * DOC

Pasaje pentru un context nou - 18 mai 2005 - PDF * DOC

Natura păcatului - Alina Tudorică - 19 mai 2005 - PDF * DOC

Întunericul încă dăinuie - 20 mai 2005 - PDF * DOC

Comoara principală a ultimei generaţii - 21 mai 2005 - PDF * DOC

Un manuscris pierdut şi unul "pierdut" - 22 mai 2005 - PDF * DOC

Trenul de mare viteză - 24 mai 2005 - PDF * DOC

„Lumină suplimentară" - 27 mai 2005 - PDF * DOC

„Marea chestiune decisivă" - 28 mai 2005 - PDF * DOC

Ultimul test: diferenţierea dintre Hristos şi Baal - Robert J. Wieland - 29 mai 2005 - PDF * DOC

Un Dumnezeu slab: Esenţa scandalului crucii - 31 mai 2005 - PDF * DOC

 

Iunie:

Blocajul contemporan al marii controverse - 1 iunie 2005 - PDF * DOC

Martorul credincios - un prieten în criză - Robert J. Wieland - 2 iunie 2005 - PDF * DOC

„Mai proeminent" - o piatră de poticnire - 3 iunie 2005 - PDF * DOC

Un suflet pentru Europa - 4 iunie 2005 - PDF * DOC

Evanghelia aceasta a împărăţiei - 5 iunie 2005 - PDF * DOC

O chemare la sanctuar - Donald K. Short - 6 iunie 2005 - PDF * DOC

Statuile nu pot ajuta - 7 iunie 2005 - PDF * DOC

Ultima generaţie şi revenirea slavei în sfânta sfintelor - Jack Sequeira - 8 iunie 2005 - PDF * DOC

Moştenirea părinţilor noştri - 9 iunie 2005 - PDF * DOC

Solia 1888 - vocea Martorului Credincios către Laodicea - 10 iunie 2005 - PDF * DOC

„Trăsătura de caracter cea mai necreştinească" - 11 iunie 2005 - PDF * DOC

Temelia credinţei noastre - Donald K. Short -12 iunie 2005 - PDF * DOC

Fiul lui Dumnezeu între vii şi morţi - 13 iunie 2005 - PDF * DOC

Un Dumnezeu prietenos - A. Graham Maxwell - 14 iunie 2005 - PDF * DOC

Istoria noastră incomodă - Donald K. Short - 15 iunie 2005 - PDF * DOC

Caracterul „desăvârşit reprodus" şi motivele întârzierii - 16 iunie 2005 - PDF * DOC

Solia 1888 - oferta unui Hristos refuzat - 17 iunie 2005 - PDF * DOC

Nu avem destule dovezi? - 18 iunie 2005 - PDF * DOC

Legea desăvârşită a libertăţii - A. Graham Maxwell - 19 iunie 2005 - PDF * DOC

Universul - martor la tratamentul ruşinos - 20 iunie 2005 - PDF * DOC

Slava crescândă a soliei - 21 iunie 2005 - PDF * DOC

Legea noului legământ - W.W. Prescott - 22 iunie 2005 - PDF * DOC

Al Doilea Om - Fiul lui Dumnezeu - 23 iunie 2005 - PDF * DOC

Lumea şi lucrările ei - 25 iunie 2005 - PDF * DOC

Amprenta Celui Prea Înalt - 26 iunie 2005 - PDF * DOC

Ultima chemare a lui Isus - Donald K. Short - 27 iunie 2005 - PDF * DOC

Ziua ispăşirii şi a doua venire - 28 iunie 2005 - PDF * DOC

Nu Dumnezeu nimiceşte viaţa - 29 iunie 2005 - PDF * DOC

„Nu a fost voia lui Dumnezeu ca..." - 30 iunie 2005 - PDF * DOC

 

Iulie:

Jertfa lui Hristos si păcatul lui Adam - 1 iulie 2005 - PDF * DOC

Prietenie şi împăcare - A. Graham Maxwell - 5 iulie 2005 - PDF * DOC

Ce este moartea a doua? - 6 iulie 2005 - PDF * DOC

„Poporul Meu şi-a schimbat slava" - 8 iulie 2005 - PDF * DOC

O reformaţiune a faptelor? - 9 iulie 2005 - PDF * DOC

Comoara sanctuarului - 10 iulie 2005 - PDF * DOC

Să nu uităm lecţiile istoriei - 11 iulie 2005 - PDF * DOC

Guvernarea lui Dumnezeu în criză? - 12 iulie 2005 - PDF * DOC

Pedeapsă până la exterminare - 13 iulie 2005 - PDF * DOC

Somnul conştiinţei adventiste - 14 iulie 2005 - PDF * DOC

Lucrarea lui Hristos - 15 iulie 2005 - PDF * DOC

Chivotul legământului: Două ipostaze - 24 iulie 2005 - PDF * DOC

 

Septembrie:

Un impas jenant şi inutil - 15 septembrie 2005 - PDF * DOC

Din perlele lui Elifaz - 16 septembrie 2005 - PDF * DOC

„Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta" - 18 septembrie 2005 - PDF * DOC

Acesta este „omul" - 19 septembrie 2005 - PDF * DOC

O chestiune de onoare - 21 septembrie 2005 - PDF * DOC

Dinamica nimicirii - 22 septembrie 2005 - PDF * DOC

Sfinţenie prin teroare - 25 septembrie 2005 - PDF * DOC

Limitele răbdării divine - 26 septembrie 2005 - PDF * DOC

O reacţie - 28 septembrie 2005 - PDF * DOC

„Planuri vaste şi bine coordonate" - 29 septembrie 2005 - PDF * DOC

Regula Sa de guvernare - 30 septembrie 2005 - PDF * DOC

 

Octombrie:

Aruncaţi într-o lume a păcatului? - 1 octombrie 2005 - PDF * DOC

Libertatea de alegere - urmare - 2 octombrie 2005 - PDF * DOC

Ziua ispăşirii şi viaţa fără de păcat - 3 octombrie 2005 - PDF * DOC

Pace cu Babilonul? - Donald K. Short - 4 octombrie 2005 - PDF * DOC

„Satana este nimicitorul" - 5 octombrie 2005 - PDF * DOC

Neprihănirea... în legătură cu legea - Robert J. Wieland - 6 octombrie 2005 - PDF * DOC

Taina fărădelegii şi taina evlaviei - 7 octombrie 2005 - PDF * DOC

Ceva incredibil aşteaptă să fie descoperit - 8 octombrie 2005 - PDF * DOC

Lucrarea lui Dumnezeu - 9 octombrie 2005 - PDF * DOC

Costul ridicat al păcatului - Donald K. Short - 10 octombrie 2005 - PDF * DOC

Stare de război cu Dumnezeu - 11 octombrie 2005 - PDF * DOC

Samson şi Laodicea - Donald K. Short - 12 octombrie 2005 - PDF * DOC

„Războiul era la porţi" - 14 octombrie 2005 - PDF * DOC

Zel fără pricepere - 16 octombrie 2005 - PDF * DOC

„Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi" - 17 octombrie 2005 - PDF * DOC

„Constrângere prin acte de cruzime" - 18 octombrie 2005 - PDF * DOC

Vestea bună este despre neprihănire - 19 octombrie 2005 - PDF * DOC

Familia divino-umană în Hristos - Ellen G. White - 21 octombrie 2005 - PDF * DOC

22 octombrie. Mai ştim ce sărbătorim? - 22 octombrie 2005 - PDF * DOC

Solia şi spiritul pionierilor - 23 octombrie 2005 - PDF * DOC

Ultima solie de har - 24 octombrie 2005 - PDF * DOC

În evanghelie nu există magie - Donald K. Short - 25 octombrie 2005 - PDF * DOC

„Slava" venită în trup - Donald K. Short - 26 octombrie 2005 - PDF * DOC

Credinţa ultimei generaţii - 27 octombrie 2005 - PDF * DOC

O perdea de fum academic - 28 octombrie 2005 - PDF * DOC

Operaţiunea "Denigrarea" - incidentul Messina - 29 octombrie 2005 - PDF * DOC

Adevăratul cort - Donald K. Short - 31 octombrie 2005 - PDF * DOC

 

Noiembrie:

Cincizecimea şi nunta Mielului - 1 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Templul lui Dumnezeu - Donald K. Short - 2 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Mesagerii cereşti şi problemele lor - 3 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Lucrurile minunate ale Legii - 4 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Paharul oferit generaţiei finale - Donald K. Short - 6 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Terorism şi orbirea Laodiceei - 8 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Timpul încercării şi marea strigare - Robert J. Wieland - 10 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Judecată pe baza faptelor doveditoare - 11 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Vrăjmaşi ai neprihănirii - 12 noiembrie 2005 - PDF * DOC

O solie exilată şi abandonul misiunii - 13 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Închinarea la Baal şi căderea Babilonului - Donald K. Short - 15 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Adevăruri vechi într-un cadru nou - 16 noiembrie 2005 - PDF * DOC

„Religia Israelului apostaziat" - Robert J. Wieland - 17 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Taina evlaviei - un adevăr foarte preţios - 18 noiembrie 2005 - PDF * DOC

„Îmi vor fi o comoară deosebită" - 19 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Mesageri ai neprihănirii - Dennis Hokama - 20 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Mesajul perdelei sfâşiate - 21 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Cuvântul despre neprihănire şi imaturitatea rămăşiţei - Donald K. Short - 22 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Teologia unui Hristos "altfel decât noi" - M.L. Andreasen - 23 noiembrie 2005 - PDF * DOC

„Ultima soluţie" în ecuaţia mântuirii - 25 noiembrie 2005 - PDF * DOC

Unde este „lumina crescândă" a soliei? - 28 noiembrie 2005 - PDF * DOC

„Credinţa lui Isus" și sfinţii ultimei generaţii - 29 noiembrie 2005 - PDF * DOC

 

Decembrie:

În căutarea sângelui vărsat - 2 decembrie 2005 - PDF * DOC

Marele Server şi clienţii lui capricioşi - 3 decembrie 2005 - PDF * DOC

Forţa - ultima soluţie a oricărei religii false - 4 decembrie 2005 - PDF * DOC

Şi profeţii pot minţi - A. Graham Maxwell - 5 decembrie 2005 - PDF * DOC

Arta nimicirii indirecte - 7 decembrie 2005 - PDF * DOC

Tâlharii ultimei generaţii - 9 decembrie 2005 - PDF * DOC

Sara lui Avraam: Mama noastră până la sfârşit - 10 decembrie 2005 - PDF * DOC

Istoria oficială şi variantele ei incomode - 11 decembrie 2005 - PDF * DOC

„Slava Domnului răsare peste tine" - 11 decembrie 2005 - PDF * DOC

Este timpul pentru „ultimele raze de lumină" - 16 decembrie 2005 - PDF * DOC

Sigilarea amânată - două cauze majore - 17 decembrie 2005 - PDF * DOC

Păcate necomise din lipsă de ocazie - 18 decembrie 2005 - PDF * DOC

Un mesaj urgent de la Dumnezeu - 20 decembrie 2005 - PDF * DOC

Libertate de alegere sau „permisiune"? - 24 decembrie 2005 - PDF * DOC

„Voi, care cunoaşteţi neprihănirea" - 26 decembrie 2005 - PDF * DOC

Şi dacă Adam nu păcătuia? - 27 decembrie 2005 - PDF * DOC

Timpul care tulbură veşnicia - 28 decembrie 2005 - PDF * DOC

„În casa lui Israel am văzut lucruri grozave" - 29 decembrie 2005 - PDF * DOC

„Barierele Satanei" şi îngerul bisericii - 30 decembrie 2005 - PDF * DOC

La sfârşit de an - 31 decembrie 2005 - PDF * DOC