banner

 

Articole 2004

1999   2000   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  2013   2016

Pagină în lucru.

(vezi aici articolele în ordine alfabetică)

Puteți citi articolele html online, la adresa:  http://1888.ro

 

Ianuarie:

Biserica secolului 21 - 8 ianuarie 2004 - PDF * DOC

Sindicaliștii Domnului - 22 ianuarie 2004 - PDF * DOC

Papagalul globalist - 25 ianuarie 2004 - PDF * DOC

 

Februarie:

Încredere şi vindecare - Evelyn Mangîru - 3 februarie 2004 - PDF * DOC

Complexul lăcustei şi ziua ispăşirii finale - 7 februarie 2004 - PDF * DOC

Filiera romană - 8 februarie 2004 - PDF * DOC

Metafore omeneşti – concepte divine - 10 februarie 2004 - PDF * DOC

EGW şi limbajul întunecat - Gene Penninger - 11 februarie 2004 - PDF * DOC

Este credinţa un salt în beznă? - Evelyn Mangîru - 12 februarie 2004 - PDF * DOC

Formare spirituală pentru o biserică bolnavă - 13 februarie 2004 - PDF * DOC

Doi pomi în mare controversă - Evelyn Mangîru - 14 februarie 2004 - PDF * DOC

Trâmbiţe, făclii, ulcioare – nesuferita cale spre biruinţă - 14 februarie 2004 - PDF * DOC

Controversa din pomi – marea controversă comprimată - 15 februarie 2004 - PDF * DOC

„Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc” - 16 februarie 2004 - PDF * DOC

Un pom pe malul râului vieţii - Marco Belmonte - 17 februarie 2004 - PDF * DOC

Evanghelia după Mel Gibson - Evelyn Mangîru - 17 februarie 2004 - PDF * DOC

Dependenţi de desene animate - 18 februarie 2004 - PDF * DOC

Un salut călduros – un cuvânt de apreciere - Evelyn Mangîru - 19 februarie 2004 - PDF * DOC

Literal, sau spiritual? - 21 februarie 2004 - PDF * DOC

Filiera spiritelor - 21 februarie 2004 - PDF * DOC

Un jug nepotrivit - 23 februarie 2004 - PDF * DOC

Suferinţa fizică şi ispăşirea – distorsiuni artistice - Robert J. Wieland - 24 februarie 2004 - PDF * DOC

„Neprihănirea lui Hristos... în legătură cu legea” - 27 februarie 2004 - PDF * DOC

Avem o vină în răspândirea ateismului în lume? - Marilyn M. Campbell - 28 februarie 2004 - PDF * DOC

Conspiraţii spirituale – realitate sau paranoia? - 29 februarie 2004 - PDF * DOC

 

Martie:

Ce aşteptaţi din partea lui Dumnezeu? - 1 martie 2004 - PDF * DOC

Trâmbiţe, făclii, ulcioare - un apel - 3 martie 2004 - PDF * DOC

Sângele care strigă - 4 martie 2004 - PDF * DOC

Două etichete: implicaţii diferite – reacţii diferite - 4 martie 2004 - PDF * DOC

Misionari confuzi – activişti inutili - 5 martie 2004 - PDF * DOC

Orbire colectivă - pocăință colectivă: incompatibilitate cronică - 5 martie 2004 - PDF * DOC

Popor aglomerat, străjeri orbi, câini muţi - 7 martie 2004 - PDF * DOC

„S-a ţinut judecata, şi s-au deschis cărţile” - 11 martie 2004 - PDF * DOC

Terorism: Un exerciţiu de libertate, responsabilitate, caracter - 12 martie 2004 - PDF * DOC

„Prin cunoştinţa Lui... într-o stare după voia lui Dumnezeu” - Evelyn Mangîru - 13 martie 2004 - PDF * DOC

Turnul din Siloam – pedeapsa lui Dumnezeu - 14 martie 2004 - PDF * DOC

O planetă însângerată, un Dumnezeu torturat - 15 martie 2004 - PDF * DOC

Duhul lui Pavel – prea sensibil, sau dureros de realist? - 17 martie 2004 - PDF * DOC

„Voi L-aţi răstignit” – un subiect mai actual ca niciodată - Robert J. Wieland - 18 martie 2004 - PDF * DOC

Avertizare sau ameninţare – clarificări necesare - 19 martie 2004 - PDF * DOC

Avertizare sau ameninţare – alege astăzi - 20 martie 2004 - PDF * DOC

Nici amendamentul 5, nici omerta - 21 martie 2004 - PDF * DOC

O infinitate de religii – două categorii de oameni - 22 martie 2004 - PDF * DOC

Isaia info-line - Robert J. Wieland - 23 martie 2004 - PDF * DOC

Moartea: pedeapsă impusă vs consecinţă naturală - 24 martie 2004 - PDF * DOC

Puterea magistrală a unei ecuaţii ignorate - Donald K. Short - 25 martie 2004 - PDF * DOC

Când Tata apelează la măsuri de urgenţă - Evelyn Mangîru - 26 martie 2004 - PDF * DOC

Dumnezeu Se arată – ultimul retuş - 27 martie 2004 - PDF * DOC

Moartea a doua: criteriu de mântuire sau privilegiu pentru prieteni? - 28 martie 2004 - PDF * DOC

Sufletul şi trupul în Gheenă – două perspective - 29 martie 2004 - PDF * DOC

Zile de luptă – Noi variante ale marii controverse - 30 martie 2004 - PDF * DOC

 

Aprilie:

Zile de luptă – Aşa cum a fost odată - 1 aprilie 2004 - PDF * DOC

Core și Caiafa: Cazuri în comparație - 3 aprilie 2004 - PDF * DOC

Cine este de vină pentru ştirile de la ora 5? - 3 aprilie 2004 - PDF * DOC

Iov şi războiul sfânt - 4 aprilie 2004 - PDF * DOC

Un Fiu al Tatălui Său – gândul lui Hristos - 5 aprilie 2004 - PDF * DOC

Dezastrele viitoare şi minoritatea îngrijorată - Robert J. Wieland - 6 aprilie 2004 - PDF * DOC

Neprihănire, lege, caracterul lui Dumnezeu - Ellen G. White - 7 aprilie 2004 - PDF * DOC

Tratament pentru stenoza mitrală - Evelyn Mangîru - 8 aprilie 2004 - PDF * DOC

Lunga istorie a măhramei - 9 aprilie 2004 - PDF * DOC

O rebeliune modernă, un înger şi sfatul lui Avraam - 12 aprilie 2004 - PDF * DOC

Grămezi de gunoi peste adevăruri pierdute - 14 aprilie 2004 - PDF * DOC

De ce a trebuit să moară Isus? - Robert J. Wieland - 15 aprilie 2004 - PDF * DOC

Slava vindecătoare şi folosirea ei nechibzuită - 16 aprilie 2004 - PDF * DOC

Marea luptă dintre Hristos şi ucenicii Lui - 17 aprilie 2004 - PDF * DOC

Aripile tămăduitoare ale Soarelui Neprihănirii - 19 aprilie 2004 - PDF * DOC

Pedeapsă divină în patria fărădelegii - 20 aprilie 2004 - PDF * DOC

Fiul, doctoria pentru ochi şi exemplul lui Ilie - 21 aprilie 2004 - PDF * DOC

Judecata lui Dumnezeu şi locul nostru - 22 aprilie 2004 - PDF * DOC

Îngerii și potopul: Cazuri în comparație - 23 aprilie 2004 - PDF * DOC

Moise cel blând şi nevoia lui Dumnezeu de pocăinţă - 24 aprilie 2004 - PDF * DOC

Chivotul neprihănirii şi solia îngerului al treilea - 25 aprilie 2004 - PDF * DOC

Două categorii de oameni, două maniere de comunicare - 26 aprilie 2004 - PDF * DOC

Un copil ni s-a născut... şi nici nu mai ştim de el - 27 aprilie 2004 - PDF * DOC

Exerciții spirituale - 27 aprilie 2004 - PDF * DOC

O religie a evului mediu – apanajul elitelor - 28 aprilie 2004 - PDF * DOC

Timpul strâmtorării şi încheierea lucrării - Donald K. Short - 29 aprilie 2004 - PDF * DOC

Voia Tatălui şi urmaşii lui Hristos - 30 aprilie 2004 - PDF * DOC

 

Mai:

Aprozi luminaţi – cărturari orbi - 1 mai 2004 - PDF * DOC

Exerciţii spirituale pe muntele Carmel - 2 mai 2004 - PDF * DOC

Atacuri nesăbuite contra Mângâietorului - 3 mai 2004 - PDF * DOC

Un spectacol de prost gust pentru naivii ultimei generaţii - 5 mai 2004 - PDF * DOC

Cealaltă jumătate a lui Dumnezeu - 6 mai 2004 - PDF * DOC

Daniel, pocăinţa colectivă şi conştiinţa adventistă - 7 mai 2004 - PDF * DOC

Un prooroc inoportun şi poporul luminat - 8 mai 2004 - PDF * DOC

Neamul doritor să afle căile - 9 mai 2004 - PDF * DOC

Mânia Mielului – o perspectivă slăvită - 10 mai 2004 - PDF * DOC

Ce este MÂNIA lui Dumnezeu? - 11 mai 2004 - PDF * DOC

Complexul lăcustei şi ziua ispăşirii finale - 12 mai 2004 - PDF * DOC

Revoltă la Cadeș-Barnea - 12 mai 2004 - PDF * DOC

„Rădăcinile nu au fost smulse niciodată” - 13 mai 2004 - PDF * DOC

„Unii au cultivat ură,” iar urmaşii lor culeg roadele - 14 mai 2004 - PDF * DOC

Duhurile răutăţii şi detectorul de minciuni - 15 mai 2004 - PDF * DOC

Moştenire genetică şi blestem pentru păcat - 16 mai 2004 - PDF * DOC

Ultima modă: comunităţi non-denominaţionale - 17 mai 2004 - PDF * DOC

Măreţia unui împărat şi proorocii Domnului - 18 mai 2004 - PDF * DOC

Fratele nostru divino-uman pe tronul universului - W.W. Prescott - 19 mai 2004 - PDF * DOC

Argint şi aur pentru un paralitic contemporan - 20 mai 2004 - PDF * DOC

O foarte preţioasă solie şi puterea ei eliberatoare - Robert J. Wieland - 21 mai 2004 - PDF * DOC

Solia harului vindecător şi primirea ei - 22 mai 2004 - PDF * DOC

Harul vindecător şi fanatismul religios - 23 mai 2004 - PDF * DOC

Fobiile moştenitorilor imaturi - Evelyn Mangîru - 25 mai 2004 - PDF * DOC

Solul legământului dependent de Învăţătorul neprihănirii - 26 mai 2004 - PDF * DOC

„Deodată,” „într-o clipă,” semnul unui Dumnezeu creator - 28 mai 2004 - PDF * DOC

Dragostea lui Dumnezeu pentru copiii care greşesc - 29 mai 2004 - PDF * DOC

Neprihănirea lui Hristos şi părtăşia cu natura divină - 30 mai 2004 - PDF * DOC

 

Iunie:

Stăpânitorul acestei lumi, politica şi gândul lui Hristos - 1 iunie 2004 - PDF * DOC

Caracterul lui Dumnezeu – subiect major la Minneapolis - 3 iunie 2004 - PDF * DOC

Spiritul şi puterea lui Ilie - 4 iunie 2004 - PDF * DOC

Ultima generaţie şi procesul lui Dumnezeu - 5 iunie 2004 - PDF * DOC

O solie şi riscurile ce decurg din asumarea ei - 6 iunie 2004 - PDF * DOC

O scrisoare „pierdută” şi un redactor necredincios - 7 iunie 2004 - PDF * DOC

Vechiul legământ şi pierderile colaterale - Robert J. Wieland - 8 iunie 2004 - PDF * DOC

O epistolă a dragostei - Evelyn Mangîru - 11 iunie 2004 - PDF * DOC

Neprihănirea lui Hristos şi îngerul din Apocalipsa 18 - 13 iunie 2004 - PDF * DOC

Psalmul 149 şi ecoul lui peste veacuri - Evelyn Mangîru - 16 iunie 2004 - PDF * DOC

Campioni ai marii controverse - 17 iunie 2004 - PDF * DOC

„Acuzaţii nebuneşti” – ultima redută a fărădelegii - 18 iunie 2004 - PDF * DOC

„Lucruri şi mai surprinzătoare” - 19 iunie 2004 - PDF * DOC

Ferestre de lumină – aripi de vindecare - 20 iunie 2004 - PDF * DOC

Frumuseţea agape: iertare şi teamă - Evelyn Mangîru - 21 iunie 2004 - PDF * DOC

Reţetă sigură pentru dezastru denominaţional - 22 iunie 2004 - PDF * DOC

Dumnezeu şi iertarea - Herbert E. Douglass - 23 iunie 2004 - PDF * DOC

Legea din Galateni - controversa continuă - 24 iunie 2004 - PDF * DOC

Lumina nouă şi lecţiile istoriei - 25 iunie 2004 - PDF * DOC

Adevăr fără putere - ploaie fără furtună - 26 iunie 2004 - PDF * DOC

Alege astăzi cui vrei să slujeşti - Robert J. Wieland - 27 iunie 2004 - PDF * DOC

"Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit..." - 28 iunie 2004 - PDF * DOC

Zilele din urmă şi dezvoltarea adevărului divin - 29 iunie 2004 - PDF * DOC

Noul legalism, noua teologie şi scopul lui Dumnezeu - 30 iunie 2004 - PDF * DOC

 

iulie:

Un cadou şi primirea lui - Robert J. Wieland - 1 iulie 2004 - PDF * DOC

Dragostea pentru adevăr şi profeţii Domnului - 2 iulie 2004 - PDF * DOC

Să învăţăm să ne lăudăm cu crucea - Robert J. Wieland - 3 iulie 2004 - PDF * DOC

Sola Scriptura şi indecenţa religiei moderne - 4 iulie 2004 - PDF * DOC

Autorii Bibliei şi calvarul care a produs opera lor - 5 iulie 2004 - PDF * DOC

Mielul, Mireasa şi caracterul lui Dumnezeu - Robert J. Wieland - 6 iulie 2004 - PDF * DOC

Lumină nouă pentru episoade vechi - 7 iulie 2004 - PDF * DOC

O izbăvire fără sabie, arc sau călăreţi - 8 iulie 2004 - PDF * DOC

Leproşii Domnului – un rol ingrat - 9 iulie 2004 - PDF * DOC

Conflicte între personalităţi – scuze ieftine pentru rebeliune - 10 iulie 2004 - PDF * DOC

Iov, crucea şi poporul rămăşiţei - Robert J. Wieland - 11 iulie 2004 - PDF * DOC

Elisei și urșii - 11 iulie 2004 - PDF * DOC

Eficienţa unui blestem „în numele Domnului” - 12 iulie 2004 - PDF * DOC

Operaţiunea „Denigrarea” şi efectele ei pe termen lung - 13 iulie 2004 - PDF * DOC

Căi diferite, destinaţii diferite - 14 iulie 2004 - PDF * DOC

Cântarea Mielului - Robert J. Wieland - 15 iulie 2004 - PDF * DOC

Blestemul lui Hristos şi smochinul neroditor - 16 iulie 2004 - PDF * DOC

Poporul destinat strălucirii veşnice - 17 iulie 2004 - PDF * DOC

Biblia ştie multe despre aşa ceva - 18 iulie 2004 - PDF * DOC

O cale mai omenească pentru iazul de foc - Robert J. Wieland - 19 iulie 2004 - PDF * DOC

Înjunghiat de la întemeierea lumii - Herbert E. Douglass - 20 iulie 2004 - PDF * DOC

Desăvârşirea şi ziua ispăşirii – noţiuni inseparabile - 21 iulie 2004 - PDF * DOC

Natura păcatului, Augustin şi fanii lui de astăzi - 22 iulie 2004 - PDF * DOC

Garanţi ai neprihănirii veşnice - 23 iulie 2004 - PDF * DOC

O imagine corectă despre caracterul lui Dumnezeu - Herbert E. Douglass - 25 iulie 2004 - PDF * DOC

Guvernarea lui Dumnezeu şi folosirea forţei - 26 iulie 2004 - PDF * DOC

Radiaţi din cartea vieţii de dragul neprihănirii - 27 iulie 2004 - PDF * DOC

Supuşii robiei toată viaţa - 28 iulie 2004 - PDF * DOC

Bâlciul deşertăciunilor şi fascinaţiile lui - 29 iulie 2004 - PDF * DOC

Legea desăvârşită a libertăţii - 30 iulie 2004 - PDF * DOC

Surse extrabiblice şi lumină din partea Domnului - 31 iulie 2004 - PDF * DOC

 

August:

Cuvânt despre trezire - Evelyn Mangîru - 1 august 2004 - PDF * DOC

Odihnă plăcută şi pe curând - 1 august 2004 - PDF * DOC

 

Septembrie:

Tragedia Efesului - 5 septembrie 2004 - PDF * DOC

Domn sfânt, mesageri păcătoşi, popor confuz - 16 septembrie 2004 - PDF * DOC

Neamul care nu a vrut să fie Mielul - 17 septembrie 2004 - PDF * DOC

Dumnezeu şi codurile etice secrete - 18 septembrie 2004 - PDF * DOC

Tragedia Efesului: lecții vechi pentru ultima generație - 20 septembrie 2004 - PDF * DOC

Evoluţionismul şi biserica rămăşiţei - Robert J. Wieland - 21 septembrie 2004 - PDF * DOC

Dumnezeu nu predestinează pe nimeni - 22 septembrie 2004 - PDF * DOC

„Însoţitorul meu a spus...” - 26 septembrie 2004 - PDF * DOC

Marele standard al neprihănirii - 27 septembrie 2004 - PDF * DOC

Hristos, fratele nostru mai mare - 28 septembrie 2004 - PDF * DOC

„Priviţi la Hristos” – iluzii şi deziluzii moderne - 29 septembrie 2004 - PDF * DOC

Minneapolis – începutul luminii îngerului - 30 septembrie 2004 - PDF * DOC

 

Octombrie:

O solie „interceptată” şi efectele ei pe termen lung - 1 octombrie 2004 - PDF * DOC

Iadul, pedeapsa lui Dumnezeu şi ospiciile lumii - 2 octombrie 2004 - PDF * DOC

Audienţă maximă pentru spectacolul veacurilor - 3 octombrie 2004 - PDF * DOC

Audienţă maximă – ofertă ameţitoare - 4 octombrie 2004 - PDF * DOC

Ştiinţa Evei - 6 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Slava şi misterul cuvântului scris” - 7 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Să-i facă şi să-i păstreze neprihăniţi” - 8 octombrie 2004 - PDF * DOC

Conceptul larg al marii controverse - 9 octombrie 2004 - PDF * DOC

Prioritatea numărul unu - 11 octombrie 2004 - PDF * DOC

Caracterul lui Dumnezeu în instanţă - 12 octombrie 2004 - PDF * DOC

Tăcerea presei adventiste - 13 octombrie 2004 - PDF * DOC

Laodicea continuă acuzaţiile - 15 octombrie 2004 - PDF * DOC

Întoarcerea lui Ilie - Robert J. Wieland - 16 octombrie 2004 - PDF * DOC

Îl vom recunoaşte pe „Ilie” al nostru? - Robert J. Wieland - 17 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Lucrarea Lui ciudată” - 18 octombrie 2004 - PDF * DOC

O generaţie chemată la slavă - Robert J. Wieland - 21 octombrie 2004 - PDF * DOC

Adventismul, holocaustul şi „recuperarea memoriei” - 22 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu” - 23 octombrie 2004 - PDF * DOC

Reaşezarea perlelor – cutremur în biserică - 24 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Marea dorinţă a inteligenţelor cereşti” - 25 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Dumnezeu era în Hristos” – temelia împăcării - 26 octombrie 2004 - PDF * DOC

Misiunea esenţială a bisericii - 27 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Străjerul” evită asumarea responsabilităţii - 28 octombrie 2004 - PDF * DOC

„Străjerul” – clarificări necesare - 31 octombrie 2004 - PDF * DOC

 

Noiembrie:

Minciuna îngerilor - 1 noiembrie 2004 - PDF * DOC

„O reproducere a caracterului lui Hristos” - 2 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Dreptul la replică - Evelyn Mangîru - 3 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Pedeapsa pentru păcat şi originea ei - 4 noiembrie 2004 - PDF * DOC

„Există multă lumină pentru noi” - 5 noiembrie 2004 - PDF * DOC

„O nouă percepţie a adevărului” - 6 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Motive serioase pentru expulzare - 7 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Laodicea şi dragostea ei subită pentru lumea aceasta - 8 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Un popor cu grumazul înţepenit - 9 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Povara inimii lui Moise - Robert J. Wieland - 10 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Betelul nostru modern - 11 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Zvonistica oficială şi riscurile ei - 12 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Templul lui Dumnezeu şi biserica rămăşiţei - 13 noiembrie 2004 - PDF * DOC

David, cortul mărturiei şi războiul sfânt - 15 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Strigătul pietrelor - Evelyn Mangîru - 16 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Plângerile lui Robert H. Pierson - 17 noiembrie 2004 - PDF * DOC

„Dispreţul adus Cuvântului Său” - 18 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Fuga unui profet - 19 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Un ambasador al lui Hristos - 20 noiembrie 2004 - PDF * DOC

In Memoriam - Donald K. Short - 21 noiembrie 2004 - PDF * DOC

„Lumea aceasta” – o perspectivă divină - 26 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Angajamentul lui Dumnezeu - 27 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Calea riscantă a faptelor doveditoare - 28 noiembrie 2004 - PDF * DOC

Adevăruri vechi într-o lumină nouă - 29 noiembrie 2004 - PDF * DOC

„Ultimele raze de lumină" - Robert J. Wieland - 30 noiembrie 2004 - PDF * DOC

 

Decembrie:

„O suită de circumstanţe” – pedeapsa pentru păcat - 1 decembrie 2004 - PDF * DOC

Prieteni ai unui Dumnezeu prietenos - A. Graham Maxwell - 3 decembrie 2004 - PDF * DOC

Adevărul prezent şi riscurile acceptării lui - 4 decembrie 2004 - PDF * DOC

„Încredinţarea” lui Satana - 5 decembrie 2004 - PDF * DOC

Cel mai ieftin bilet pentru cer - Robert J. Wieland - 6 decembrie 2004 - PDF * DOC

Vindecarea dragostei şi poporul rămăşiţei - 7 decembrie 2004 - PDF * DOC

Un bulgăre de aur autentic - 8 decembrie 2004 - PDF * DOC

„Inima mea a fost zdrobită” - Ellen G. White - 9 decembrie 2004 - PDF * DOC

„Tocmai o solie ca aceasta” - 10 decembrie 2004 - PDF * DOC

Adevărul prezent şi lumina nouă - 11 decembrie 2004 - PDF * DOC

Omul Isus Hristos – Dumnezeu cu noi - 12 decembrie 2004 - PDF * DOC

Un Hristos fals – un Baal modern - Donald K. Short - 13 decembrie 2004 - PDF * DOC

Două împărăţii – două mentalităţi - 14 decembrie 2004 - PDF * DOC

„Religia Israelului apostaziat” - Donald K. Short - 15 decembrie 2004 - PDF * DOC

Generaţia lui Ilie - Donald K. Short - 16 decembrie 2004 - PDF * DOC

Samaria noastră modernă - 18 decembrie 2004 - PDF * DOC

„Ziua Domnului” şi pervertirile ei - 19 decembrie 2004 - PDF * DOC

Un martor al lui Hristos - Robert J. Wieland - 20 decembrie 2004 - PDF * DOC

Amos – un mesager incomod - 21 decembrie 2004 - PDF * DOC

Popor confuz – misiune ratată - 22 decembrie 2004 - PDF * DOC

Vizita unui înger - Robert J. Wieland - 24 decembrie 2004 - PDF * DOC

O casă a lui Dumnezeu prin Duhul - 25 decembrie 2004 - PDF * DOC

Barierele Satanei - 26 decembrie 2004 - PDF * DOC

Misiunea lui Hristos – ieri şi azi - 27 decembrie 2004 - PDF * DOC

Semnele timpului şi rămăşiţa - 30 decembrie 2004 - PDF * DOC

Boala de nevindecat a Planetei Pământ - 31 decembrie 2004 - PDF * DOC